Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Nyugdíjak az EU-ban: a jelentés elismeri a tagállamok erőfeszítéseit a megfelelő nyugdíjak biztosítása érdekében, de további intézkedésekre van szükség

Brüsszel, 2018. április 30.

A mai napon közzétett, a nyugdíjak megfelelőségéről szóló 2018. évi jelentés azt elemzi, hogy a jelenlegi és a jövőbeli nyugdíjak hogyan segítik elő az időskori szegénység megelőzését, valamint a jövedelem szintjének fenntartását a nyugdíjas kor ideje alatt – nők és férfiak esetében egyaránt.

Hangsúlyozza, hogy a tagállamok reformjaik során egyre nagyobb figyelmet fordítottak a fenntartható és megfelelő nyugdíjakra, de a jövőben további intézkedésekre lesz szükség.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: „Minden nyugdíjasnak joga van a méltósággal élhető élethez. Ez a szociális jogok európai pillérének egyik elsődleges fontosságú elve. A megfelelő nyugdíjak Európában alapvető fontosságúak az idősebb emberek – különösen a nők – elszegényedésének és társadalmi kirekesztésének megelőzésében. Azt is biztosítanunk kell, hogy az atipikus munkaviszony vagy önfoglalkoztatás keretében munkát végző emberek se maradjanak ki a rendszerből. Ezért a továbbiakban prioritásként kell kezelnünk azokat a jelenleg zajló reformokat, amelyek elősegítik, hogy mindenki megfelelő nyugdíjhoz juthasson.”

Jelenleg 1,9 millióval kevesebb idősebb európai van kitéve a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának, mint tíz évvel ezelőtt, ugyanakkor csak az utóbbi 3 évben 4,1 millióval növekedett az aktív munkaviszonyban álló idősebb korú munkavállalók száma. Az európai nyugdíjasok helyzetének e javulása ellenére még mindig nem lehetünk elégedettek. A jelentés szerint ma az EU-ban mintegy 17,3 millióan, vagyis az idősebb (65 éves és idősebb) emberek 18,2%-a továbbra is szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben él. Ez a szám 2013 óta szinte változatlan maradt. Emellett továbbra is jelentős különbségek állnak fenn az országok és a népességcsoportok között. A nők nyugdíja például még mindig 37%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké, egyrészt az alacsonyabb bérek következtében, valamint amiatt, hogy gondozási feladataik miatt rövidebb időt töltenek el a munka világában. Hasonlóképpen, azok, akik atipikus munkaviszony vagy önfoglalkoztatás keretében végeznek munkát, gyakran kedvezőtlenebb feltételekkel szembesülnek a nyugdíjjogosultság elérése és megszerzése terén, mint a hagyományos munkaviszonyban dolgozók. A szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázata szintén nő az életkorral. Az EU-ban a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek több mint fele 75 éves vagy annál idősebb. Ez annak tudható be, hogy nyugdíjas korban az életkor növekedésével párhuzamosan a nyugdíjak értéke is csökken.

Egyes tagállamok intézkedéseket hoztak a nyugdíjak megfelelőségének biztosítására, ami kiemelt helyet foglal el szakpolitikai erőfeszítéseik középpontjában, és különösen az alacsony nyugdíjak tekintetében, de további intézkedésekre van szükség. A jelenlegi és jövőbeli nyugdíjak megfelelőségének és fenntarthatóságának biztosítása érdekében a nyugdíjrendszereknek a várható élettartam folyamatos növekedésével párhuzamosan ösztönözniük kell a munkában eltöltött idő növekedését. Ez az egész életen át tartó tanulás ösztönzésével, a biztonságos és egészséges munkakörnyezet megteremtésével, a nyugdíjkorhatár kiigazításával, a későbbi nyugdíjba vonulás jutalmazásával és a korai kilépés visszaszorításával érhető el. A rugalmas munkafeltételek – beleértve a nyugdíj és a munkavégzésből származó jövedelem kombinálásának lehetőségét, valamint a későbbi nyugdíjba vonulás ösztönzését célzó adókedvezményeket – egyre elterjedtebbé válnak, és továbbra is fontosak lesznek.

A tagállamoknak további lépéseket is kell tenniük a nyugdíjak tekintetében a nemek között fennálló különbségek megszüntetése érdekében azáltal, hogy a munkaképes korú nőkre és férfiakra vonatkozóan esélyegyenlőségi politikákat léptetnek életbe, amelyek elősegítik a munka és a magánélet közötti egyensúlyt valamint a munka és a gondozási feladatok egyenlő elosztását, a munkaerőpiaci részvételt, a munkaintenzitást és a karrier megszakítását. A nyugdíjpolitikáknak különösen a karrier gondozási feladatok miatti megszakításait kell megfelelően védeniük. A szociális jogok európai pillérével összhangban a Bizottság arra törekszik, hogy támogassa a tagállamokat ezekben az erőfeszítésekben, például a dolgozó szülők és gondozók magánélete és szakmai pályafutása közötti kedvezőbb egyensúly megteremtésére irányuló javaslatával.

Végül fontos a nyugdíjjogosultság atipikus munkaviszonyban vagy önfoglalkoztatás keretében dolgozó személyekre való kiterjesztése is, valamint a kiegészítő nyugdíj-megtakarítások előmozdítása. Ebben a szellemben, valamint a szociális jogok pillérének égisze alatt a Bizottság nemrégiben javaslatot terjesztett elő a szociális védelemhez való hozzáférésről szóló ajánlásra vonatkozóan.

Háttér-információk

A szociális jogok pillérét a Bizottság 2017. áprilisában terjesztette elő, majd az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2017 novemberében hirdette ki a Göteborgban tartott szociális csúcstalálkozón. A szociális jogok európai pillérének 15. alapelve elismeri a munkavállalók és az önálló vállalkozók jogát a megfelelő jövedelmet biztosító nyugdíjhoz.

Az Európai Bizottság és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság háromévente elkészíti a nyugdíjak megfelelőségéről szóló jelentést. A 2018. évi kiadás azt elemzi, hogy a jelenlegi és a jövőbeli nyugdíjak hogyan segítik elő az időskori szegénység megelőzését, valamint a jövedelem szintjének fenntartását a nyugdíjas kor ideje alatt – nők és férfiak esetében egyaránt.

A jelentés a nyugdíjak megfelelőségének összehasonlító elemzését tartalmazza az EU-28 országaira vonatkozóan. Megvizsgálja az idősek jelenlegi életszínvonalát, valamint annak a nyugdíjrendszerekkel fennálló összefüggéseit, áttekinti a közelmúltbeli nyugdíjreformokat, és végül elemzi a jövőbeli nyugdíjak megfelelőségét érintő fő kihívásokat és azok kezelésének módjait.

A jelentés ugyanakkor részletesebb leírást ad a nyugdíjrendszer és a nyugdíjak megfelelőségéről a 28 tagállam mindegyikében.

A nyugdíjak megfelelőségéről szóló 2018. évi jelentést, valamint a benne foglalt szakpolitikai következtetéseket a szociális védelemmel foglalkozó bizottság 2018. április 25-én fogadta el. A tervek szerint a jelentésben foglalt szakpolitikai következtetéseket a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 2018 júniusában hagyja jóvá, majd azok is beépülnek az európai szemeszter folyamatába.

A nyugdíjak megfelelőségéről szóló jelentés kölcsönösen kiegészíti a Gazdaságpolitikai Bizottság közeljövőben megjelenő 2018. évi jelentését az idősödésről, amely értékeli, hogy a jövőbeli nyugdíjkiadások hogyan befolyásolják a költségvetés fenntarthatóságát.

További információk

2018. évi jelentés a nyugdíjak megfelelőségéről: az időskori jövedelmek jelenlegi és jövőbeli megfelelősége az EU-ban, I. kötet és II. kötet

A szociális jogok európai pillérét ismertető weboldal

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Facebookon és a Twitteren.

Iratkozzon fel az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással kapcsolatos elektronikus hírlevelére.

IP/18/3507

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar