Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Izvješće o mirovinama u EU-u: vide se nastojanja država članica da osiguraju primjerene mirovine, ali predstoji još posla

Bruxelles, 30. travnja 2018.

U danas objavljenom Izvješću o primjerenosti mirovina za 2018. razmatra se uloga sadašnjih i budućih mirovina u sprječavanju siromaštva u starosti te postojanost prihoda umirovljenih žena i muškaraca.

Naglašava se da države članice u reformama u posljednje vrijeme sve više pozornosti usmjeravaju na održivost i primjerenost mirovina, ali i da će biti potrebne dodatne mjere.

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: Svi umirovljenici imaju pravo na dostojan život. To je glavno načelo na kojem počiva europski stup socijalnih prava. Primjerene mirovine osobito su važne kako bi se spriječilo siromaštvo i socijalna isključenost starijih ljudi u Europi, a posebno žena. Uz to, moramo osigurati da se sustav brine i za samozaposlene osobe i osobe koje nisu u klasičnom radnom odnosu. Naš prioritet mora biti nastavak aktualnih reformi kojima se potiču primjerene mirovine za sve.

Broj starijih Europljana koji su ugroženi siromaštvom i socijalnom isključenošću danas je niži za 1,9 milijuna u usporedbi sa stanjem prije deset godina, a broj starijih zaposlenika samo tijekom protekle tri godine porastao je za 4,1 milijun. Unatoč tim poboljšanjima za europske umirovljenike stanje nije sasvim zadovoljavajuće. Iz izvješća se vidi da je oko 17,3 milijuna ljudi, tj 18,2 % starijih osoba (65 godina i više) u EU-u i dalje u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti. Taj je broj ostao gotovo nepromijenjen od 2013. Osim toga, i dalje su prisutne znatne razlike među državama i skupinama stanovništva. Na primjer, mirovine žena još su za 37 % manje od mirovina muškaraca zbog nižih primanja i kraćeg radnog staža, što je povezano s njihovom skrbi o članovima obitelji. Slično tomu, samozaposleni i oni koji nisu u klasičnom radnom odnosu često se suočavaju s manje povoljnim uvjetima za pristup mirovini i ostvarenje mirovinskih prava u usporedbi s običnim zaposlenicima. Rizik od siromaštva i socijalne isključenosti povećava se s dobi. Više od polovine starijih ljudi koji su u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti u EU-u ima 75 godina ili više. To se objašnjava činjenicom da se vrijednost mirovina smanjuje tijekom umirovljenja, iako se potrebe povećavaju s dobi.

Države članice uvele su mjere za zaštitu primjerenosti mirovina kao jedan od prioriteta, posebno za male mirovine, no potrebne su i dodatne mjere. Kako bi sadašnje i buduće mirovine bile dostatne i održive, nužno je poticati dulji radni staž, u skladu sa sve duljim očekivanim životnim vijekom. To je moguće postići poticanjem cjeloživotnog učenja, osiguravanjem sigurnog i zdravog radnog okruženja, prilagodbom dobi umirovljenja, nagrađivanjem kasnijeg umirovljenja i destimuliranjem prijevremenih odlazaka u mirovinu. Fleksibilne mogućnosti za rad, uključujući mogućnost primanja mirovine uz dohodak od rada, kao i porezni poticaji i promicanje kasnijeg umirovljenja sve su prisutniji te će biti važni i u budućnosti.

Države članice trebale bi poduzeti i dodatne korake kako bi uklonile nejednakost među mirovinama žena i muškaraca, uvođenjem politika jednakih mogućnosti usmjerenih na žene i muškarce u radnoj dobi, primjerice promicanjem ravnoteže između posla i privatnog života te podjednakom raspodjelom odgovornosti za skrb o članovima obitelji, a ujedno i razmotriti pitanja sudjelovanja na tržištu rada, intenziteta rada i pauza u karijeri. Konkretno, trebalo bi na odgovarajući način zaštititi privremene pauze u karijeri koje su povezane sa skrbi o članovima obitelji. U okviru Europskog stupa socijalnih prava Europska komisija nastoji podržati države članice u tim nastojanjima, primjerice prijedlogom usmjerenim na uspostavljanje bolje ravnoteže između privatnog života i karijere za zaposlene roditelje i njegovatelje.

Naposljetku, važno je i nastaviti proširivati pristup mirovinskom osiguranju za osobe koje nisu u klasičnom radnom odnosu i samozaposlene osobe te promicati dopunsku mirovinsku štednju. U tom smislu, ali i u okviru stupa socijalnih prava, Komisija je nedavno predstavila prijedlog Preporuke o pristupu socijalnoj zaštiti.

Kontekst

Stup socijalnih prava, koji je Komisija predložila u travnju 2017., proglasili su Europski parlament, Vijeće i Komisija na sastanku na vrhu u Göteborgu u studenome 2017. Načelom 15. europskog stupa socijalnih prava potvrđuje se pravo radnika i samozaposlenih osoba na primjerenu mirovinu.

Izvješće o primjerenosti mirovina pripremaju svake tri godine Europska komisija i Odbor za socijalnu zaštitu. U izvješću iz 2018. razmatra se uloga sadašnjih i budućih mirovina u sprječavanju siromaštva u starosti te postojanost prihoda umirovljenih žena i muškaraca.

Naglasak je na komparativnoj analizi primjerenosti mirovina u EU-28. Analizira se trenutačni životni standard starijih osoba i njegova uvjetovanost sustavom mirovina, iznosi se pregled nedavnih reformi mirovinskih sustava te razmatraju glavni izazovi povezani s dostatnošću budućih mirovina i načini za njihovo rješavanje.

Uz to, izvješće sadržava detaljan opis mirovinskih sustava i primjerenosti mirovina u svakoj od 28 država članica.

Odbor za socijalnu zaštitu prihvatio je 25. travnja 2018. Izvješće o primjerenosti mirovina iz 2018. i u njemu sadržani skup zaključaka koji se odnose na politička rješenja. Predviđeno je prihvaćanje tih zaključaka u Vijeću za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača u lipnju 2018., nakon čega će se uključiti u europski semestar.

Izvješće o primjerenosti mirovina dopunjuje se s idućim Izvješćem o starenju stanovništva, koje će 2018. objaviti Odbor za ekonomsku politiku, a u kojem se razmatra utjecaj budućih mirovinskih rashoda na održivost javnih financija.

Dodatne informacije

Izvješće o primjerenosti mirovina iz 2018.: trenutačna i buduća primjerenost primanja starijih osoba u EU-u, svezak I. i svezak II.

Internetska stranica o europskom stupu socijalnih prava

Pratite Marianne Thyssen na Facebooku i Twitteru

Pretplatite se na besplatan elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

IP/18/3507

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar