Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Cepljenje: Komisija poziva k tesnejšemu sodelovanju EU v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem

Bruselj, 26. aprila 2018

Cepljenje: Komisija poziva k tesnejšemu sodelovanju EU v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem

Komisija je danes izdala sklop priporočil o tem, kako okrepiti sodelovanje EU v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Predsednik Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji 2017 pozval k ukrepom za povečanje precepljenosti in zagotovitev univerzalnega dostopa do cepiv v EU.

Komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je povedal: „Cepljenje je eden od najbolj smotrnih in stroškovno učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov, razvitih v 20. stoletju. Kot zdravnika me zelo prizadene, da otroci umirajo zaradi nezadostne uporabe cepiv, nezaupanja v cepljenje ali pomanjkanja cepiv. Nalezljive bolezni ne poznajo državnih meja. Nezadostna imunizacija v eni državi članici ogroža zdravje in varnost državljanov po vsej EU, zato je sodelovanje na tem področju v interesu prav vseh. Zaščitimo naše otroke – s cepljenjem!“

Cepljenje vsako leto reši med enim in tremi milijoni življenj po vsem svetu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bodo cepiva v naslednjem desetletju rešila še 25 milijonov življenj. Vendar se po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) številne evropske države zaradi nezadostne precepljenosti dejansko soočajo z izbruhi ošpic in ponovnim pojavom drugih bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, kakršnih doslej še ni bilo.

Predlog Komisije se osredotoča na tri glavne stebre ukrepanja: 1. odprava nenaklonjenosti cepljenju in izboljšanje precepljenosti; 2. trajnostne politike cepljenja v EU ter 3. usklajevanje na evropski ravni in prispevanje k zdravju na svetovni ravni.

V predlogu se poziva k 20 ukrepom Komisije in držav članic, med katerimi so naslednji:

  • razvoj in izvajanje nacionalnih in/ali regionalnih načrtov cepljenja do leta 2020, vključno s ciljem vsaj 95-odstotne precepljenosti proti ošpicam;
  • uvedba rutinskega preverjanja statusa cepljenja in rednih terminov za cepljenje v različnih življenjskih obdobjih, na primer v šolah in na delovnem mestu;
  • predstavitev možnosti za skupno knjižico o cepljenju, ki bi bila čezmejno elektronsko dostopna;
  • vzpostavitev spletnega evropskega informacijskega portala o cepljenju do leta 2019 z objektivnimi, preglednimi in posodobljenimi dokazi o prednostih in varnosti cepiv;
  • zmanjšanje tveganja za pomanjkanje cepiv z vzpostavitvijo spletnega evropskega podatkovnega skladišča s podatki o zalogah cepiv in potrebah po njih, da bi se olajšala prostovoljna izmenjava informacij o razpoložljivih zalogah in pomanjkanju osnovnih cepiv;
  • zagotovitev potrebnega usposabljanja za vse zdravstvene delavce, da bodo suvereno zagotavljali cepljenje in obravnavali pomisleke glede cepljenja;
  • sklic koalicije za cepljenje za povezovanje evropskih združenj zdravstvenih delavcev in zadevnih združenj študentov, da bi se zagotovile točne informacije za javnost, ovrgli miti in izmenjevala dobra praksa;
  • vzpostavitev evropskega sistema za izmenjavo informacij za zbiranje podatkov in pripravo smernic za temeljni razpored cepljenja v EU do leta 2020, pri čemer bi se vse države članice uskladile glede odmerkov cepiv in starosti ob cepljenju;
  • krepitev partnerstev in sodelovanja z mednarodnimi partnerji na področju cepljenja.

 

Stanje: ključne vrzeli v zvezi s cepljenjem v EU

Glede na najnovejše podatke, ki jih je zbral ECDC, se število primerov ošpic še naprej povečuje v več državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. V dvanajstmesečnem obdobju med 1. marcem 2017 in 28. februarjem 2018 je bilo prek evropskega sistema nadzora sporočenih 14 813 primerov ošpic. V 86 % primerov z znanim statusom cepljenja je šlo za necepljene bolnike. Poleg tega ECDC ocenjuje, da vsako leto vsaj 40 000 ljudi umre zaradi gripe, deloma zaradi nizke precepljenosti.

 

Naslednji koraki

O predlogu Komisije bo razpravljal Svet s ciljem, da bi bil predlog sprejet pred koncem leta 2018 in začel veljati takoj. Nato bo Komisija vsaka tri leta poročala o napredku pri izvajanju priporočila. Poleg tega bo v okviru cikla o zdravstvenem stanju v EU pripravila poročilo o zaupanju v cepiva v EU, da bi spremljala odnos ljudi do cepljenja.

 

Ozadje

Predsednik Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji 2017 povedal: „V uniji enakih ne sme biti drugorazrednih državljanov. Nesprejemljivo je, da v letu 2017 otroci še vedno umirajo zaradi bolezni, ki bi morale biti v Evropi že zdavnaj izkoreninjene. (…) Brez kakršnihkoli izgovorov. (…) V Evropi ljudje ne smejo umirati, če je to mogoče preprečiti.“

Priporočila Komisije glede bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem, temeljijo na številnih obstoječih politikah in projektih EU na področju cepljenja. Ti vključujejo Priporočilo Sveta o cepljenju proti sezonski gripi iz leta 2009, dogovor o skupnem javnem naročilu, sprejet s Sklepom o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje (1082/2013/EU), ter skupni ukrep o cepljenju, sofinanciran iz zdravstvenega programa 2014–2020, ki se bo začel v prihodnjih mesecih in bo med drugim obravnaval nezaupanje v cepljenje.

 

Več informacij

Glej MEMO/18/3458

Cepljenje – Pregled

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_Health, @V_Andriukaitis #vaccineswork in #EUvaccines

 

 

 

 

IP/18/3457

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar