Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Vaccinatie: Commissie roept op tot betere samenwerking in de EU tegen overdraagbare ziekten

Brussel, 26 april 2018

Vaccinatie: Commissie roept op tot betere samenwerking in de EU tegen overdraagbare ziekten

De Commissie brengt vandaag een reeks aanbevelingen uit voor de wijze waarop de EU de samenwerking bij de bestrijding van met vaccins te voorkomen ziekten kan versterken. Dit volgt op de State of the Union-speech van 2017 van voorzitter Juncker, waarin hij oproept de vaccinatiegraad te verhogen en ervoor te zorgen dat iedereen in de EU toegang tot vaccins heeft.

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis zei: “Vaccinatie is een van de krachtigste en meest kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregelen die in de 20e eeuw zijn ontwikkeld. Als arts doet het mij veel verdriet om kinderen te zien sterven ten gevolge van een lage dekkingsgraad, terughoudendheid jegens vaccins of vaccintekorten. Infectieziekten blijven niet binnen nationale grenzen. Een te lage vaccinatiegraad in één lidstaat brengt de gezondheid en de veiligheid van de burgers in de hele EU in gevaar. Samenwerking op dit terrein is in ons aller belang. Bescherm onze kinderen, vaccineer!”

Wereldwijd worden hiermee elk jaar 1 à 3 miljoen levens gered. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zullen de komende tien jaar met vaccins nog 25 miljoen meer mensen worden gered. En toch staan volgens het ECDC verscheidene EU-landen, vanwege een te lage vaccinatiedekking, bloot aan ongekende uitbraken van mazelen en andere opflakkerende ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen, en sterven er nog altijd kinderen en volwassenen in de EU aan deze ziekten.

Het Commissievoorstel is gericht op drie belangrijke kernpunten: 1. terughoudendheid jegens vaccins aanpakken en de vaccinatiegraad verbeteren; 2. duurzaam vaccinatiebeleid in de EU; en 3. coördinatie van en bijdragen tot de wereldwijde gezondheid door de EU.

Het voorstel vergt 20 maatregelen van de Commissie en de lidstaten, waaronder:

  • uiterlijk 2020 ontwerpen en invoeren van nationale en/of regionale vaccinatieplannen, inclusief de doelstelling van een vaccinatiegraad tegen mazelen van ten minste 95 %;
  • invoeren van routinecontroles van de vaccinatiestatus en regelmatige gelegenheden voor inentingen tijdens verschillende levensfasen, bijvoorbeeld op school en op de werkplek;
  • opties voorleggen voor een gemeenschappelijke vaccinatiekaart, die elektronisch grensoverschrijdend kan worden uitgewisseld;
  • uiterlijk 2019 opzetten van een Europees vaccinatie-informatieportaal om online objectieve, transparante en bijgewerkte gegevens over de voordelen en de veiligheid van vaccins te bieden;
  • risico's op tekorten verminderen door middel van een virtuele EU-gegevensopslag met informatie over vaccinvoorraden en -behoeften, ter bevordering van vrijwillige informatie-uitwisseling over beschikbare voorraden en tekorten aan essentiële vaccins;
  • uitrusten van alle gezondheidswerkers met de nodige kennis om met vertrouwen inentingen te geven en met terughoudend gedrag om te gaan;
  • samenbrengen van een Vaccinatiecoalitie, om de Europese verenigingen van gezondheidswerkers en de desbetreffende studieverenigingen in het veld bijeen te brengen, teneinde hen te engageren het grote publiek nauwkeurig te informeren, mythen te bestrijden en beste praktijken uit te wisselen;
  • oprichten van een Europees informatiedelingsstelsel, om uiterlijk 2020 kennis te vergaren en richtsnoeren te ontwikkelen voor een kernvaccinatieprogramma voor de EU, met doses en leeftijden waarover de EU-lidstaten het voor alle landen gemeenschappelijk eens zijn;
  • versterkte partnerschappen en samenwerking op het gebied van vaccinatie met internationale partners.

 

Stand van zaken: belangrijkste vaccinatiehiaten in de EU;

Op grond van de meest recente door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) verzamelde gegevens blijven de mazelen in een aantal landen van de EU en de EER toenemen. In de 12 maanden van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018 zijn er via het Europees toezichtssysteem 14 813 gevallen van mazelen gemeld. Van deze gevallen, waar de vaccinatiestatus bekend was, was 86 % niet ingeënt. Bovendien schat het ECDC dat ten minste 40 000 mensen jaarlijks aan influenza overlijden, ten dele vanwege een lage vaccinatiedekking.

 

Volgende stappen

De Raad zal zich buigen over het Commissievoorstel, met het oog op de vaststelling ervan voor het einde van 2018, met onmiddellijke inwerkingtreding. Hierna zal de Commissie elke drie jaar verslag uitbrengen over de vorderingen bij de uitvoering van de aanbeveling. Bovendien zal de Commissie, in het kader van de gezondheidstoestand in de EU, een verslag over ‘De stand van het vertrouwen in vaccinatie in de EU' uitbrengen om de houding ten opzichte van vaccinatie in het oog te houden.

 

Achtergrond

Voorzitter Juncker zei in zijn Staat van de Unie 2017: "In een Unie van gelijken horen er geen tweederangsburgers te zijn. Het is onaanvaardbaar dat er in 2017 nog steeds kinderen sterven aan ziekten die in Europa allang hadden moeten zijn uitgeroeid. (…) Zonder mitsen of maren. (…) Vermijdbare sterfgevallen mogen in Europa niet voorkomen."

De aanbeveling van de Commissie inzake door vaccinatie te voorkomen ziekten bouwt voort op een aantal bestaande EU-beleidsmaatregelen en EU-projecten op het gebied van vaccinatie. Deze omvatten de aanbeveling van de Raad inzake de vaccinatie tegen seizoensinfluenza (2009), de krachtens het Besluit over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (1082/2013/EU) vastgestelde gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst, en een gezamenlijke actie rond vaccinatie, medegefinancierd door het gezondheidsprogramma 2014-2020, dat de komende maanden van start zal gaan om, onder meer, terughoudendheid jegens vaccins aan te pakken.

 

Meer informatie

Zie MEMO/18/3458

Vaccinatie - Overzicht

Volg ons op Twitter: @EU_Health, @V_Andriukaitis #vaccineswork en #EUvaccines

 

 

 

 

IP/18/3457

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar