Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Rokotukset: komissio kehottaa tehostamaan EU:n yhteistyötä ehkäistävissä olevien tautien torjunnassa

Bryssel 26. huhtikuuta 2018

Rokotukset: komissio kehottaa tehostamaan EU:n yhteistyötä ehkäistävissä olevien tautien torjunnassa

Komissio antaa tänään suosituksia siitä, miten EU voi tehostaa yhteistyötä rokotteilla ehkäistävissä olevien tautien torjunnassa. Tämä on jatkoa komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin vuonna 2017 unionin tilaa koskevassa puheessaan esittämään kehotukseen toteuttaa toimia rokotuskattavuuden lisäämiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikilla EU:ssa on mahdollisuus saada rokotuksia.

”Rokottaminen on yksi tehokkaimmista ja kannattavimmista 1900-luvulla kehitetyistä kansanterveystoimista. Lääkärinä pidän järkyttävänä, että lapsia kuolee rokotteiden vähäisen käytön, rokotevastaisuuden tai rokotepulan vuoksi. Tartuntataudit eivät pysähdy kansallisilla rajoilla, vaan yhden jäsenvaltion heikko rokotuskattavuus vaarantaa kansalaisten terveyden ja turvallisuuden koko EU:n alueella. Yhteistyö tällä alalla on kaikkien edun mukaista”, sanoo terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komission jäsen Vytenis Andriukaitis ja kehottaa: ”Suojelkaa lapsiamme rokotusten avulla!”

Rokotuksilla pelastetaan joka vuosi maailmanlaajuisesti 1–3 miljoonaa ihmishenkeä. Maailman terveysjärjestön mukaan rokotteilla pelastetaan tulevana vuosikymmenenä vielä 25 miljoonaa ihmishenkeä lisää. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) mukaan useissa maissa on silti ilmennyt ennennäkemättömiä tuhkarokkoepidemioita, ja myös muiden rokotteilla ehkäistävissä olevien tautien tartuntamäärät ovat nousseet. Lapsia ja aikuisia menehtyy yhä EU:ssa näihin tauteihin.

Komission ehdotuksessa keskitytään kolmeen pääasialliseen toiminnan alaan: 1. rokotevastaisuuteen puuttuminen ja rokotuskattavuuden parantaminen, 2. EU:n kestävä rokotuspolitiikka ja 3. EU:n koordinointitoimet ja osallistuminen toimintaan globaalin terveyden alalla.

Ehdotuksessa kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 20 toimea, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Laaditaan ja pannaan vuoteen 2020 mennessä täytäntöön kansalliset ja/tai alueelliset rokotussuunnitelmat, joissa yhtenä tavoitteena on vähintään 95 prosentin rokotuskattavuus tuhkarokon osalta;
  • Otetaan käyttöön rokotustilanteen rutiinitarkastukset ja säännölliset mahdollisuudet saada rokotuksia eri elämänvaiheissa, esimerkiksi kouluissa ja työpaikoilla;
  • Esitetään vaihtoehtoja yhteiseksi rokotuskortiksi, jonka tiedot voidaan jakaa sähköisesti valtioiden välillä;
  • Perustetaan vuoteen 2019 mennessä eurooppalainen rokotustietoportaali, joka tarjoaa verkossa puolueetonta, avointa ja ajan tasalle saatettua näyttöä rokotteiden hyödyistä ja turvallisuudesta;
  • Vähennetään rokotepulan riskiä kehittämällä virtuaalinen arkisto, EU:n tietovarasto, joka sisältää tietoa rokotteiden varastoista ja tarpeesta ja jonka avulla edistetään vapaaehtoista tietojenvaihtoa välttämättömien rokotteiden saatavuudesta ja puutteesta;
  • Annetaan kaikille terveydenhuollon työntekijöille riittävä koulutus siten, että he voivat asiantuntevasti antaa rokotuksia ja käsitellä rokotevastaisuuteen liittyviä kysymyksiä;
  • Kutsutaan koolle rokotuksia käsittelevä yhteenliittymä, jonka puitteissa Euroopan terveydenhuoltoalan työntekijäyhdistykset ja asianomaiset opiskelijoiden yhdistykset sitoutuvat antamaan kansalaisille täsmällistä tietoa, torjumaan myyttejä ja vaihtamaan parhaita käytänteitä;
  • Luodaan eurooppalainen tietojenvaihtojärjestelmä, johon kerätään tietoa EU:n perusrokotusohjelmaa varten ja sitä koskevien suuntaviivojen laatimiseksi vuoteen 2020 mennessä ja jossa otetaan huomioon EU:n jäsenvaltioiden sopimat, kaikille maille yhteiset annosteluun ja rokottamisikään liittyvät tiedot;
  • Tiivistetään rokottamiseen liittyviä kumppanuuksia ja yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

 

Tilannekatsaus: keskeiset puutteet rokotuksissa EU:n alueella

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) keräämien tuoreimpien tietojen mukaan tuhkarokkotapausten määrä kasvaa edelleen joissakin EU- ja ETA-maissa. Euroopan terveydenvalvontajärjestelmän kautta ilmoitettiin 1. maaliskuuta 2017 ja 28. helmikuuta 2018 välisenä 12 kuukauden ajanjaksona 14 813 tuhkarokkotapausta. Näistä 86 prosenttia – kun otetaan huomioon tapaukset, joissa rokotustilanne oli tiedossa – oli tapauksia, joissa rokotusta ei ollut otettu. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen arvion mukaan ainakin 40 000 ihmistä kuolee joka vuosi influenssaan, mikä johtuu osittain alhaisesta rokotuskattavuudesta.

 

Seuraavat vaiheet

Komission ehdotuksesta keskustellaan neuvostossa, ja pyrkimyksenä on saada se hyväksyttyä vuoden 2018 loppuun mennessä ja saattaa se välittömästi voimaan. Tämän jälkeen komissio raportoi kolmen vuoden välein suosituksen täytäntöönpanossa tapahtuneesta edistymisestä. Lisäksi komissio aikoo laatia raportin siitä, millainen on luottamus rokotteisiin EU:ssa. Raportti liittyy rokottamista koskevien asenteiden seurantaan Terveyden tila EU:ssa -hankkeessa (State of Health in the EU).

 

Tausta

Vuoden 2017 puheessaan unionin tilasta komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi, että ”tasa-arvoisten kumppaneiden unionissa ei voi olla toisen luokan kansalaisia. Ei ole hyväksyttävää, että vuonna 2017 lapsia kuolee sairauksiin, jotka olisi pitänyt saada hävitettyä Euroopasta jo kauan sitten. (…) Ilman mitään jossittelua ja vastaväitteitä. (…) Eurooppa ei saa sallia kuolemia, jotka olisivat vältettävissä."

Rokotteilla ehkäistävissä olevia tauteja koskevien komission suositusten pohjalla on useita rokotuksiin liittyviä EU:n ohjelmia ja hankkeita. Näihin kuuluvat vuonna 2009 annettu neuvoston suositus kausi-influenssarokotuksista, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista annetussa päätöksessä (1082/2013/EU) tarkoitettu yhteishankintasopimus ja terveysalan toimintaohjelmasta (2014–2020) osarahoitettu yhteinen rokotteita koskeva toimi, joka käynnistyy lähikuukausina ja jossa käsitellään muun muassa rokotevastaisuutta.

 

Lisätietoja

Katso MEMO/18/3458

Rokotukset – yleiskatsaus

Twitter: @EU_Health, @V_Andriukaitis #vaccineswork ja #EUvaccines

 

 

IP/18/3457

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar