Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Calitatea aerului: Comisia ia măsuri pentru a proteja cetățenii de poluarea atmosferică

Bruxelles, 17 mai 2018

Comisia ia poziție în favoarea nevoii europenilor de a respira aer curat.

Comisia le oferă sprijin concret actorilor de la nivel național, regional și local pentru a îmbunătăți calitatea aerului în Europa și intensifică măsurile împotriva a 7 state membre care au încălcat normele UE convenite privind limitele de poluare atmosferică și pe cele referitoare la omologarea de tip pentru autovehicule.

Comisarul european pentru mediu, Karmenu Vella, a declarat: „Decizia de a trimite statele membre în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene a fost luată în numele europenilor. Am spus că actuala Comisie este o Comisie care oferă protecție. Decizia noastră este o concretizare a acestei promisiuni. Pe parcursul ultimului deceniu, statele membre trimise astăzi în fața Curții de Justiție au primit suficiente „ultime șanse” pentru a remedia situația. Este convingerea mea că decizia de astăzi va duce la ameliorări pentru cetățeni într-un timp mult mai scurt. Însă doar acțiunea în justiție nu va rezolva problema. De aceea prezentăm sprijinul concret pe care Comisia îl poate acorda autorităților naționale în eforturile lor de a promova un aer mai curat pentru orașele europene.”

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a adăugat: „Vom reuși să combatem poluarea atmosferică urbană numai dacă sectorul automobilelor își aduce contribuția. Viitorul aparține autovehiculelor cu emisii zero. Între timp, respectarea legislației privind emisiile este obligatorie. Constructorii de autovehicule care continuă să ignore legea trebuie să suporte consecințele faptelor lor ilegale.

În comunicarea intitulată „O Europă care oferă protecție: Aer curat pentru toți”, adoptată astăzi, Comisia prezintă măsurile disponibile pentru a ajuta statele membre să combată poluarea atmosferică. Comisia subliniază, de asemenea, nevoia de a intensifica cooperarea cu statele membre prin colaborarea cu autoritățile relevante în cadrul noilor dialoguri privind aerul curat, precum și prin utilizarea fondurilor UE pentru a sprijini măsurile de îmbunătățire a calității aerului.

În plus, Comisia a decis astăzi să trimită Franța, Germania, Ungaria Italia, România și Regatul Unit în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea valorilor-limită convenite pentru calitatea aerului și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori. De asemenea, Comisia a decis să adreseze scrisori suplimentare de punere în întârziere Germaniei, Italiei, Luxemburgului și Regatului Unit din motivul că au ignorat normele UE privind omologarea de tip a vehiculelor.

Măsuri de combatere a poluării atmosferice

Măsurile propuse astăzi de Comisie se întemeiază pe trei piloni principali: standardele de calitate a aerului; obiectivele naționale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și standardele de emisie pentru principalele surse de poluare, de exemplu, de la nave și autovehicule, până la sectorul energetic și industrie.

În scopul abordării emisiilor de poluanți atmosferici provenind de la traficul rutier, Comisia va continua să își consolideze colaborarea cu autoritățile naționale, regionale și locale cu privire la o abordare integrată comună a reglementărilor privind accesul vehiculelor urbane în cadrul Agendei urbane a UE.

În plus, Comisia a condus o amplă reformă pentru a se asigura că emisiile de poluanți atmosferici provenind de la vehicule sunt măsurate în condiții reale de conducere (a se vedea întrebările frecvente).

Consolidarea asigurării respectării legislației

 6 state membre trimise în fața Curții

Comisia ia măsuri pentru a remedia depășirile semnificative și persistente ale valorilor-limită pentru doi poluanți-cheie, cu impact asupra sănătății: dioxidul de azot, care provine, în principal, din emisiile generate de traficul rutier și de industrie, și particulele în suspensie, care sunt prezente mai ales în emisiile generate de industrie, de încălzirea locuințelor, de trafic și de agricultură.

Comisia a decis să trimită Franța, Germania și Regatul Unit în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea valorilor-limită pentru dioxidul de azot (NO2) și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori. Ungaria, Italia și România sunt trimise în fața Curții de Justiție din cauza nivelurilor ridicate persistente de particule în suspensie (particulate matter - PM10). Valorile-limită stabilite în legislația UE privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE) ar fi trebuit atinse în 2010 și, respectiv, 2005.

Aceste măsuri vin în urma Summitului ministerial privind calitatea aerului, convocat de comisarul Vella la 30 ianuarie 2018, ca un ultim efort pentru a găsi soluții la problema gravă a poluării în 9 state membre. Cele 6 state membre în cauză nu au prezentat măsuri credibile, eficace și la timp pentru a reduce poluarea în cadrul limitelor convenite și cât mai curând posibil, așa cum impune legislația UE. Prin urmare, Comisia a decis să treacă la acționarea lor în justiție.

În ceea ce privește Republica Cehă, Slovacia și Spania, măsurile aplicate sau planificate, astfel cum au fost comunicate Comisiei în urma Summitului ministerial privind calitatea aerului, par a fi în măsură să soluționeze în mod adecvat lacunele identificate. Din acest motiv, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a măsurilor respective, precum și eficacitatea lor în remedierea situației cât mai curând posibil.

 Noi etape în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate pentru 4 state membre

Comisia întreprinde în prezent demersuri suplimentare în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate împotriva a 4 state membre pe motivul că au ignorat normele UE privind omologarea de tip a vehiculelor. Comisia a decis astăzi să emită scrisori suplimentare de punere în întârziere adresate Germaniei, Italiei, Luxemburgului și Regatului Unit.

Legislația UE privind omologarea de tip prevede ca statele membre să dispună de sisteme de sancționare eficace, proporționale și disuasive pentru a descuraja constructorii de automobile să încalce legea. În cazurile în care se constată o astfel de încălcare a legii, de exemplu prin utilizarea dispozitivelor de manipulare pentru a reduce eficacitatea sistemelor de control al emisiilor, trebuie dispuse măsuri de remediere – cum ar fi retragerile de pe piață – și trebuie aplicate sancțiuni (articolele 30 și 46 din Directiva 2007/46 și articolul 13 din Regulamentul nr. 715/2007).

Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei, Luxemburgului și Regatului Unit în decembrie 2016 cu privire la Grupul Volkswagen și a trimis scrisori complementare de punere în întârziere în iulie 2017, solicitând clarificări suplimentare.

Astăzi, Comisia adresează scrisori suplimentare de punere în întârziere pentru a solicita mai multe informații cu privire la investigațiile și procedurile judiciare naționale legate de aceste încălcări. În plus, în urma aducerii la lumină a noi cazuri de nereguli legate de comanda motorului în ceea ce privește mai multe autovehicule diesel (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg și mai multe autovehicule Audi A6 și A7), Comisia solicită Germaniei și Luxemburgului, ca autorități competente de omologare a tipului, să îi comunice măsurile de remediere și sancțiunile pe care le au în vedere. Totodată, Comisia solicită și clarificări din partea Regatului Unit cu privire la legislația națională planificată.

În mai 2017, Comisia a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei deoarece această țară nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul legislației UE privind omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce privește Fiat Chrysler Automobiles. Între timp, Italia a întreprins măsuri corective, solicitând grupului Fiat Chrysler Automobiles să efectueze o rechemare obligatorie în UE. Astăzi, ca parte a dialogului în curs, Comisia solicită informații suplimentare privind măsurile corective concrete întreprinse și sancțiunile aplicate.

O scrisoare suplimentară de punere în întârziere constituie o cerere oficială de informații. Statele membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Context

În Uniunea Europeană, calitatea aerului s-a îmbunătățit, în general, în ultimele decenii, adesea grație eforturilor comune depuse de UE și de autoritățile naționale, regionale și locale. Cu toate acestea, calitatea vieții multor cetățeni ai UE este în continuare afectată într-un mod inacceptabil. Poluarea atmosferică este direct responsabilă pentru boli cronice și grave precum astmul, tulburările cardiovasculare și cancerul pulmonar.

Sesizările Curții de Justiție a UE anunțate astăzi se referă la nerespectarea standardelor de calitate a aerului:

 Dioxid de azot (NO2):

 • Germania - în 26 de zone de calitate a aerului, printre care Berlin, München, Hamburg și Köln. Concentrațiile anuale raportate în 2016 au fost de 82 µg/m3 față de o valoare-limită de 40 µg/m3 (la Stutgart);
 • Franța – în 12 zone de calitate a aerului, printre care Paris, Marsilia și Lyon. Concentrațiile anuale raportate în 2016 au fost de 96 µg/m3 (la Paris);
 • Regatul Unit – în 16 zone de calitate a aerului, printre care Londra, Birmingham, Leeds și Glasgow. Concentrațiile anuale raportate în 2016 erau de 102 µg/m3 (la Londra).

În total este vorba de 13 cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în curs împotriva unor state membre (Austria, Belgia, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Franța, Spania, Ungaria, Italia, Luxemburg, Polonia, Portugalia și Regatul Unit).

Deciziile de astăzi privind Germania, Franța și Regatul Unit sunt primele care urmează să fie înaintate Curții. Toate cele trei cazuri urmează avizelor motivate comunicate în februarie 2017.

 Particule în suspensie (PM10):

 • Italia – în 28 de zone de calitate a aerului, printre care regiunile Lombardia, Piemonte, Lazio și Veneto, valorile-limită zilnice au fost depășite în mod persistent în 2016 pentru o perioadă de până la 89 de zile;
 • Ungaria – în 3 de zone de calitate a aerului, Budapesta, Pecs și valea Sajó, valorile-limită zilnice au fost depășite în mod persistent în 2016 pentru o perioadă de până la 76 de zile;
 • România – în aglomerarea București, valorile-limită zilnice au fost depășite în mod persistent încă de la momentul în care dreptul Uniunii a devenit aplicabil României, iar în 2016 acestea au fost depășite pentru o perioadă de 38 de zile.

În total este vorba de 16 cazuri în curs de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva unor state membre (Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Franța, Ungaria, Italia, Letonia, Portugalia, Polonia, România, Suedia, Slovacia și Slovenia). Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit, la 5 aprilie 2017 și, respectiv, la 22 februarie 2018, că Bulgaria și Polonia au încălcat legislația UE.

Decizia de astăzi urmează unui aviz motivat adresat Italiei în aprilie 2017, unui aviz motivat suplimentar adresat României în septembrie 2014, precum și unui aviz motivat suplimentar adresat Ungariei în martie 2014.

În toate cazurile de depășire a valorilor-limită stabilite prin legislația UE privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE), statele membre trebuie să adopte planuri privind calitatea aerului înconjurător și să se asigure că aceste planuri stabilesc măsuri corespunzătoare astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă posibil. În virtutea principiului subsidiarității, legislația UE lasă la latitudinea statelor membre alegerea mijloacelor pe care le folosesc pentru a se conforma valorilor-limită.

Pentru informații suplimentare:

Comunicarea „O Europă care oferă protecție: Aer curat pentru toți” și Fișa informativă

 • Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansată împotriva Germaniei, Luxemburgului și Regatului Unit în ceea ce privește sectorul automobilelor
  • Lansare – decembrie 2016 (a se vedea comunicatul de presă)
  • Scrisori suplimentare de punere în întârziere – iulie 2017 (a se vedea Memo)
 • Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansată împotriva Italiei în ceea ce privește sectorul automobilelor

În ceea ce privește măsurile UE de reducere a poluării generate de autovehicule

Pentru deciziile-cheie din pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor din mai 2018, a se vedea documentul integral MEMO/18/3446

Pentru procedura în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în general, a se vedea MEMO/12/12

În ceea ce privește procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

IP/18/3450

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar