Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Levegőminőség: A Bizottság lépéseket tesz, hogy megvédje a polgárokat a légszennyezéstől

Brüsszel, 2018. május 17.

A Bizottság kiáll azért, hogy Európa polgárai tiszta levegőt lélegezhessenek.

Gyakorlati segítséget nyújt a nemzeti, regionális és helyi szereplőknek ahhoz, hogy javítsák Európa levegőjének minőségét, és újabb jogérvényesítési lépéseket tesz azzal a hét tagállammal szemben, amelyek megszegték a légszennyezési határértékekre és a személygépkocsik típusjóváhagyására vonatkozóan elfogadott uniós szabályokat.

Karmenu Vella környezetvédelmi biztos a következőképpen nyilatkozott: „Az európai polgárok érdekében döntöttünk úgy, hogy az Európai Unió Bírósága elé utaljuk egyes tagállamok ügyét. Korábban azt mondtuk, ez a Bizottság védelmet nyújt. A döntésünk ezt az állítást ülteti át a gyakorlatba. A ma a Bíróság elé idézett tagállamok az elmúlt évtizedben elég »utolsó lehetőséget« kaptak már arra, hogy javítsanak a helyzeten. Meggyőződésem, hogy a mai döntésnek köszönhetően az eddiginél sokkal gyorsabb ütemben fognak bekövetkezni a polgárok számára kedvező változások. A jogi lépések ugyanakkor önmagukban nem fogják megoldani a problémát, ezért felvázoljuk azt is, hogy a Bizottság milyen gyakorlati segítséget tud nyújtani a nemzeti hatóságok arra irányuló erőfeszítéseihez, hogy tisztább legyen az európai városok és települések levegője.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos hozzátette: „Csak akkor lehetünk sikeresek a városi légszennyezés elleni küzdelemben, ha abból a személygépkocsi-ágazat is kiveszi a részét. A jövő a kibocsátásmentes autóké, de addig is kötelezően be kell tartani a kibocsátásokra vonatkozó jogszabályokat. A szabályokat figyelmen kívül hagyó gyártóknak viselniük kell a helytelen lépéseik következményeit.”

A ma elfogadott, „Védelmet nyújtó Európa: tiszta levegőt mindenkinek” című közleményben a Bizottság felvázolja felvázolja a rendelkezésre álló, a tagállamokat a légszennyezés elleni küzdelem terén segítő intézkedéseket. A Bizottság hangsúlyozza azt is, hogy szorosabbra kell fűzni a tagállamokkal folytatott együttműködést, egyrészt az érintett hatóságoknak a tiszta levegővel kapcsolatban folytatott újfajta párbeszédekbe („Clean Air Dialogue”) való bevonása, másrészt az uniós forrásoknak a levegőminőség javítását célzó intézkedések támogatására való felhasználása útján.

A Bizottság ezenkívül az Európai Unió Bíróságához fordul ma Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Románia és az Egyesült Királyság ellen amiatt, hogy az említett országok nem tartják be az elfogadott levegőminőségi határértékeket, és nem tettek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a határérték túllépésével érintett időszak a lehető legrövidebb legyen. A Bizottság kiegészítő felszólító leveleket is küld Németország, Olaszország, Luxemburg és az Egyesült Királyság részére, mivel azok figyelmen kívül hagyták a járműtípus-jóváhagyásra vonatkozó uniós szabályokat.

A légszennyezés elleni küzdelmet szolgáló intézkedések

A Bizottság ma előterjesztett intézkedéseinek alapját három fő pillér képezi: levegőminőségi előírások, nemzeti kibocsátáscsökkentési célkitűzések, valamint a legfontosabb szennyezési forrásokra vonatkozó kibocsátási előírások, amelyek például a járművek, hajók, az energiaágazat, illetve az ipar kibocsátásait érintik.

A közlekedésből erdő légszennyező kibocsátások kezelése érdekében a Bizottság még szorosabban együtt fog működni a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal annak érdekében, hogy az uniós városfejlesztési menetrendnek megfelelően közös, integrált megközelítést alakítsanak ki a városi járműbehajtási rendelkezésekre vonatkozóan.

A Bizottság emellett széles körű reformot indított azzal a céllal, hogy a járművek légszennyező kibocsátásait valós vezetési körülmények között mérjék (lásd: gyakran ismételt kérdések).

A jogszabályok fokozott érvényesítése

 6 tagállam ellen indul bírósági eljárás

A Bizottság fellép annak érdekében, hogy kezelje az egészségügyi hatásokkal is járó két kulcsfontosságú szennyezőanyagra, a főként a közúti közlekedésből és az ipari kibocsátásokból származó nitrogén-dioxidra, valamint az elsősorban az ipari, lakossági fűtési, közlekedési és mezőgazdasági eredetű kibocsátásokból származó szálló porra vonatkozó határértékek jelentős és tartós túllépését.

A Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság ellen amiatt, hogy az említett országok nem tartják be a nitrogén-dioxidra (NO2) vonatkozó határértékeket, és nem tettek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a határérték túllépésével érintett időszak a lehető legrövidebb legyen. Magyarország, Olaszország és Románia ellen a szálló por (PM10) tartósan magas szintje miatt indul bírósági eljárás. A környezeti levegő minőségére vonatkozó uniós szabályozásban (2008/50/EK irányelv) meghatározott határértékeket 2010-ig, illetve 2005-ig kellett volna teljesíteni.

A lépés előzménye, hogy Vella biztos – végső kísérletként arra, hogy megoldás szülessen a kilenc tagállamot érintő súlyos levegőszennyezési problémára – 2018. január 30-ára a levegőminőséggel foglalkozó miniszteri csúcstalálkozót hívott össze. Az említett hat tagállam nem mutatott be olyan hiteles, eredményes és időben meghozott intézkedéseket, amelyek az elfogadott határidőn belül, illetve – ahogyan azt az uniós jog előírja – a lehető leghamarabb csökkentenék a szennyezést. A Bizottság ezért úgy döntött, hogy jogi lépéseket tesz.

Csehország, Szlovákia és Spanyolország esetében a bevezetésre kerülő vagy tervezett intézkedések, melyekről a levegőminőséggel foglalkozó miniszteri csúcstalálkozót követően számoltak be a Bizottságnak, helyes végrehajtásuk esetén feltehetően képesek lesznek megfelelően kezelni a feltárt hiányosságokat. A Bizottság ezért szorosan figyelemmel fogja kísérni az említett intézkedések végrehajtását, illetve azt, hogy azok mennyire eredményesen kezelik a helyzetet a lehető legrövidebb időn belül.

 Következő szakaszba léptetett kötelezettségszegési eljárás 4 tagállam esetében

A Bizottság az általa indított kötelezettségszegési eljárásokban további lépéseket tesz 4 tagállammal szemben, mivel azok figyelmen kívül hagyták a járműtípus-jóváhagyásra vonatkozó uniós szabályokat. A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy kiegészítő felszólító levelet küld Németország, Olaszország, Luxemburg és az Egyesült Királyság részére.

Az uniós típusjóváhagyási jogszabályok előírják, hogy a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszerekkel kell rendelkezniük, amelyek eltántorítják a személygépkocsi-gyártókat a jogszabálysértésektől. Jogsértés esetén, vagyis például a kibocsátás-ellenőrző rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használata esetén korrekciós intézkedéseket – például visszavonásokat – kell elrendelni és szankciókat kell alkalmazni (a 2007/46/EK irányelv 30. és 46. cikke, valamint a 715/2007/EK rendelet 13. cikke).

A Bizottság 2016 decemberében kötelezettségszegési eljárást indított Németországgal, Luxemburggal és az Egyesült Királysággal szemben a Volkswagen csoporttal kapcsolatban, és 2017 júliusában kiegészítő felszólító leveleket küldött, amelyekben további tájékoztatást kért.

A mai napon a Bizottság újabb kiegészítő felszólító leveleket küld, amelyekben további információkat kér az e kötelezettségszegésekkel összefüggő nemzeti vizsgálatokkal és jogi eljárásokkal kapcsolatban. Ezenkívül a számos dízelüzemű személygépkocsi (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg és több Audi A6 és A7 típusú gépjármű) esetében a motorvezérléssel kapcsolatban felmerült új szabálytalanságok felfedezését követően a Bizottság azt kérdezi Németországtól és Luxemburgtól, mint illetékes típusjóváhagyó hatóságoktól, hogy milyen korrekciós intézkedéseket és szankciókat irányoznak elő. A Bizottság az Egyesült Királyságtól is tájékoztatást kér a tervezett nemzeti szabályozással kapcsolatban.

A Bizottság 2017 májusában kötelezettségszegési eljárást indított Olaszországgal szemben, amiért az nem teljesítette a járműtípus-jóváhagyásra vonatkozó uniós jogszabályok szerinti kötelezettségeit a Fiat Chrysler autók tekintetében. Időközben Olaszország korrekciós intézkedéseket tett, és előírta a Fiat Chrysler Automobiles csoport számára a kötelező visszahívás elrendelését az EU-ban. A mai napon a folyamatban lévő párbeszéd részeként a Bizottság kiegészítő információkat kér a már megtett konkrét korrekciós intézkedésekről és az alkalmazott szankciókról.

A kiegészítő felszólító levél hivatalos tájékoztatási kérelemnek minősül. A tagállamoknak mostantól két hónap áll rendelkezésükre, hogy reagáljanak a Bizottság felvetéseire. Ha ez nem történik meg, a Bizottság indokolással ellátott vélemény küldéséről határozhat.

Háttér-információk

Az elmúlt évtizedekben általában véve javult a levegőminőség az Európai Unióban, ez gyakran az Unió és a nemzeti, regionális és helyi hatóságok közös erőfeszítéseinek volt köszönhető. Sok uniós polgár életminőségét azonban továbbra is elfogadhatatlanul rontja a probléma, a légszennyezés ugyanis közvetlen okozója olyan krónikus és súlyos betegségeknek, mint az asztma, a szív- és érrendszeri betegségek és a tüdőrák.

A Bíróság elé utalásról szóló mai döntések a levegőminőségi előírások megszegésére vonatkoznak.

 A nitrogén-dioxid (NO2) esetében:

 • Németország – 26 levegőminőségi övezetben, köztük Berlinben, Münchenben, Hamburgban és Kölnben a 2016-ban jelentett éves koncentrációk elérték a 82 µg/m3-t a 40 µg/m3-es határértékkel szemben (Stuttgartban).
 • Franciaország – 12 levegőminőségi övezetben, köztük Párizsban, Marseille-ben és Lyonban a 2016-ban jelentett éves koncentrációk elérték a 96 µg/m3-t (Párizsban).
 • Egyesült Királyság – 16 levegőminőségi övezetben, köztük Londonban, Birminghamben, Leedsben és Glasgowban a 2016-ban jelentett éves koncentrációk elérték a 102 µg/m3-t (Londonban).

Összesen 13 kötelezettségszegési eljárás van függőben a tagállamokkal szemben (Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Németország, Dánia, Franciaország, Spanyolország, Magyarország, Olaszország, Luxemburg, Lengyelország, Portugália és az Egyesült Királyság).

A mai döntés alapján Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság az elsők, akiknek ügyét a Bizottság a Bíróság elé utalja. A Bizottság 2017 februárjában mindhárom ügyben küldött indokolással ellátott véleményt.

 A szálló por (PM10) esetében:

 • Olaszország – 28 levegőminőségi övezetben, ideértve Lombardiát, Piemontot, Laziót és Venetót, 2016-ban tartósan, 89 napig meghaladták a napi határértékeket.
 • Magyarország – 3 levegőminőségi övezetben, Budapesten, Pécsen és a Sajó völgyében 2016-ban tartósan, 76 napig meghaladták a napi határértékeket.
 • Románia – a bukaresti agglomerációban a napi határértékeket azóta tartósan meghaladták, hogy az uniós jog Romániában alkalmazandóvá vált, 2016-ban pedig 38 napig.

Összesen 16 kötelezettségszegési eljárás van függőben a tagállamokkal szemben (Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Portugália, Lengyelország, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia). Bulgária és Lengyelország esetében az Európai Unió Bírósága az uniós jogszabályok megsértését állapította meg 2017. április 5-én, illetve 2018. február 22-én.

A mai döntést megelőzte egy Olaszországnak 2017. áprilisban elküldött indokolással ellátott vélemény, egy Romániának 2014. szeptemberben elküldött kiegészítő indokolással ellátott vélemény, valamint egy Olaszországnak 2014. márciusban elküldött kiegészítő indokolással ellátott vélemény.

A környezeti levegő minőségére vonatkozó uniós jogszabály (2008/50/EK irányelv) által megállapított határértékek túllépése esetén a tagállamoknak levegőminőségi tervet kell elfogadniuk, és biztosítaniuk kell azt, hogy ezek a tervek megfelelő intézkedéseket határozzanak meg annak érdekében, hogy a határérték túllépésével érintett időszak a lehető legrövidebb legyen. Az uniós jogszabályok a szubszidiaritás elve alapján választási lehetőséget hagynak a tagállamok számára abban a tekintetben, hogy milyen módon felelnek meg a határértékeknek.

További információk

Közlemény: „Védelmet nyújtó Európa: tiszta levegőt mindenkinek” és adatlap

 • A személygépkocsi-ágazatban Németország, Luxemburg és az Egyesült Királyság ellen indított kötelezettségszegési eljárás
  • A kötelezettségszegési eljárás megindítása – 2016. december (lásd a sajtóközleményt)
  • Kiegészítő felszólító levelek – 2017. július (lásd az emlékeztetőt)
 • A személygépkocsi-ágazatban Olaszország ellen indított kötelezettségszegési eljárás
  • A kötelezettségszegési eljárás megindítása – 2017. május(lásd a sajtóközleményt)

A gépjárművek okozta környezetszennyezés megfékezésére irányuló uniós intézkedésekről

A 2018. májusi kötelezettségszegési csomag kulcsfontosságú döntései a teljes MEMO/18/3446 dokumentumban találhatók.

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12.

Ismertető az uniós kötelezettségszegési eljárásról

IP/18/3450

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar