Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Zaščita žvižgačev: Komisija določila nova pravila na ravni EU

Bruselj, 23. aprila 2018

Evropska komisija predlaga nov zakon za okrepitev zaščite žvižgačev v EU.

Nedavni škandali, na primer Dieselgate, Luxleaks, panamski dokumenti ali najnovejša razkritja glede podjetja Cambridge Analytica, kažejo, da imajo lahko žvižgači pomembno vlogo pri odkrivanju nezakonitih dejavnosti, ki škodujejo javnemu interesu in blaginji naših državljanov in družbe.

Današnji predlog bo žvižgačem, ki prijavijo kršitve zakonodaje EU, zagotovil visoko raven zaščite z določitvijo minimalnih standardov na ravni EU. Novi zakon bo vzpostavil varne kanale za prijavo znotraj organizacije in javnim organom. Žvižgače bo tudi zaščitil pred odpustitvijo, premestitvijo na slabše delovno mesto in drugimi oblikami povračila, nacionalni organi pa bodo morali obveščati državljane in zagotavljati usposabljanja za javne organe o tem, kako naj obravnavajo žvižgače.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je povedal: „Mnogi od nedavnih škandalov mogoče ne bi bili nikoli razkriti, če posamezniki, ki so bili seznanjeni z dogajanjem, ne bi zbrali poguma in spregovorili. Vendar so tisti, ki so spregovorili, prevzeli ogromno tveganje. Če bomo žvižgače bolje zaščitili, bomo tako lažje odkrivali in preprečevali škodo za javni interes, na primer prevare, korupcijo, izogibanje davkom od dohodkov pravnih oseb ali škodo za zdravje ljudi ali okolje. Pravilno ravnanje ne bi smelo biti kaznovano. Današnji predlog poleg tega ščiti osebe, ki so vir informacij za raziskovalne novinarje, s čimer prispeva k zaščiti svobode izražanja in svobode medijev v Evropi."

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „Nova pravila za zaščito žvižgačev bodo prelomna točka. V globaliziranem svetu, kjer je občutna želja po čim večjem dobičku, včasih na račun zakona, moramo zaščititi posameznike, ki so pripravljeni prevzeti tveganje, da bi razkrili resne kršitve prava EU. To dolgujemo poštenim ljudem v Evropi.“

Žvižgači lahko prispevajo k odkrivanju, preiskovanju in sankcioniranju kršitev prava EU. Imajo tudi pomembno vlogo pri tem, da novinarjem in svobodnemu tisku omogočajo ključno vlogo v naših demokracijah. Zato je treba žvižgače ustrezno zaščititi pred ustrahovanjem oziroma povračilnimi ukrepi.Državljani, ki razkrijejo nezakonite dejavnosti, za svoja dejanja ne bi smeli biti kaznovani, vendar pa so mnogi izmed njih ob službo, ugled ali celo zdravje; 36 % zaposlenih, ki so prijavili kršitev, je bilo deležnih povračilnih ukrepov (raziskava o poslovni etiki na svetovni ravni iz leta 2016). Zaščita žvižgačev bo pripomogla tudi k zaščiti svobode izražanja in svobode medijev in je bistvenega pomena za zaščito pravne države in demokracije v Evropi.

Zaščita ob prijavi cele vrste kršitev prava EU

Današnji predlog zagotavlja zaščito na ravni EU za prijavo kršitev zakonodaje EU na področju javnih naročil, finančnih storitev, pranja denarja in financiranja terorizma, varnosti proizvodov, varnosti prevoza, varstva okolja, jedrske varnosti, varnosti hrane in krme, zdravja in dobrobiti živali, javnega zdravja, varstva potrošnikov, zasebnosti, varstva podatkov ter varnosti omrežij in informacijskih sistemov. Nanaša se tudi na kršitve pravil konkurence EU, kršitve in zlorabo pravil o davku od dohodkov pravnih oseb in škodo za finančne interese Unije. Komisija države članice spodbuja, naj presežejo te minimalne standarde in vzpostavijo celovite okvire za zaščito žvižgačev na istih načelih.

Jasni mehanizmi in obveznosti za delodajalce

Vsa podjetja z več kot 50 zaposlenimi in z letnim prometom nad 10 milijonov evrov bodo morala vzpostaviti notranji postopek za obravnavo prijav žvižgačev. Z novim zakonom bodo zajete tudi vse državne in regionalne uprave in občine z več kot 10 000 prebivalci.

Zaščitni mehanizmi, ki jih bo treba vzpostaviti, bodo morali vključevati:

  • jasne kanale za prijavo znotraj in zunaj organizacije, ki bodo zagotavljali zaupnost;
  • tristopenjski sistem prijave:
  • notranje kanale za prijavo;
  • prijavo pristojnim organom, če notranji kanali ne delujejo ali ni razumno pričakovati, da bodo delovali (na primer, če bi uporaba notranjih kanalov lahko ogrozila učinkovitost preiskovalnih ukrepov pristojnih organov);
  • poročanje javnosti/medijem, če po prijavi prek drugih kanalov niso bili sprejeti ustrezni ukrepi, ali v primeru neposredne ali očitne nevarnosti za javni interes ali nepopravljive škode;
  • obveznost povratnih informacij za javne organe in družbe, ki se bodo morale v treh mesecih odzvati na prijave žvižgačev prek notranjih kanalov in na njihovi podlagi sprejeti nadaljnje ukrepe;
  • preprečevanje povračilnih ukrepov in učinkovita zaščita: vse oblike povračilnih ukrepov so prepovedane in bi jih bilo treba kaznovati. Če žvižgaču grozijo povračilni ukrepi, bi moral imeti dostop do brezplačnega svetovanja in ustreznih pravnih sredstev (npr. ukrepov za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu ali preprečitev odpustitve). Dokazno breme bo v takih primerih obrnjeno, tako da bo morala oseba ali organizacija dokazati, da ne gre za povračilne ukrepe zaradi prijave nepravilnosti. Žvižgači bodo zaščiteni tudi v sodnih postopkih, zlasti z izjemo v zvezi z odgovornostjo za razkritje informacij.

Učinkoviti zaščitni ukrepi

Predlog ščiti odgovorne žvižgače, ki zares delujejo v javnem interesu. Tako vsebuje zaščitne ukrepe za odvračanje od zlonamernih prijav in zlorab ter preprečevanje okrnitve ugleda. Za osebe, proti katerim bodo vložene prijave žvižgačev, bo veljala domneva nedolžnosti, imele pa bodo tudi pravico do učinkovitega pravnega sredstva, nepristranskega sodišča in obrambe.

Ozadje

Zaščita žvižgačev v EU je razdrobljena in neenakomerna. Trenutno jim popolno zaščito nudi le 10 držav članic EU. V drugih državah se zaščita zagotavlja le delno, in sicer v določenih sektorjih ali za določene kategorije zaposlenih.

Predlog Komisije temelji na priporočilu Sveta Evrope iz leta 2014 o zaščiti žvižgačev, ki priporoča, da države članice vzpostavijo normativne, institucionalne in pravosodne okvire za zaščito posameznikov, ki v okviru svojega delovnega razmerja prijavijo ali razkrijejo informacije o grožnjah ali škodi za javni interes, ter določa načela za usmerjanje držav pri uvajanju ali pregledu teh okvirov.

Svet je v svojih sklepih o davčni preglednosti z dne 11. oktobra 2016 Komisijo pozval, naj preuči možnosti za prihodnje ukrepe EU. Organizacije civilne družbe in sindikati stalno pozivajo k sprejetju zakonodaje na ravni EU za zaščito žvižgačev, ki delujejo v javnem interesu.

Komisija se je na drugem letnem kolokviju o temeljnih pravicah novembra 2016, ki je potekal na temo pluralizma medijev in demokracije, zavezala, da bo sprejela ukrepe za zaščito žvižgačev kot novinarskih virov.

Okrepitev zaščite žvižgačev prav tako uresničuje zavezo Komisije, da se bo bolj posvečala izvrševanju prava EU, ki jo je zapisala v sporočilu Pravo EU: z boljšo uporabo do boljših rezultatov iz leta 2016.

Več informacij

Sporočilo o okrepitvi zaščite žvižgačev na ravni EU

Direktiva o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije

Vprašanja in odgovori

Informativni pregled

 

 

IP/18/3441

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar