Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Protecția denunțătorilor de nereguli: Comisia stabilește noi norme aplicabile în întreaga UE

Bruxelles, 23 aprilie 2018

Comisia Europeană propune un nou act legislativ pentru a întări protecția denunțătorilor de nereguli în întreaga UE.

Scandaluri recente precum Dieselgate, LuxLeaks și Panama Papers sau cel provocat de dezvăluirile în curs cu privire la Cambridge Analytica evidențiază rolul important pe care îl pot îndeplini denunțătorii de nereguli, aducând la lumina zilei activități ilegale care dăunează interesului public și bunăstării cetățenilor și a societății.

Propunerea prezentată astăzi va garanta un nivel ridicat de protecție persoanelor care denunță încălcări ale dreptului Uniunii, prin stabilirea unor noi standarde aplicabile la nivelul UE. Noul act legislativ va crea canale sigure de raportare atât în cadrul unei organizații, cât și către autoritățile publice. De asemenea, acesta va proteja denunțătorii de nereguli împotriva concedierii, a retrogradării și a altor forme de represalii și le va impune autorităților naționale să informeze cetățenii și să formeze autoritățile publice cu privire la abordarea care trebuie aplicată în privința denunțătorilor de nereguli.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Multe dintre recentele scandaluri nu ar fi fost niciodată aduse la lumina zilei dacă în interiorul organizațiilor respective nu ar fi existat voci suficient de curajoase pentru a se exprima. Numai că persoanele respective și-au asumat riscuri considerabile. Prin urmare, dacă dorim să protejăm mai bine denunțătorii de nereguli, trebuie să detectăm și să prevenim mai bine prejudiciile aduse interesului public, cum ar fi frauda, corupția, evitarea obligațiilor fiscale de către întreprinderi sau prejudiciile aduse sănătății publice și mediului. Nimeni nu ar trebui să fie pedepsit pentru că a făcut ceea ce trebuie. De asemenea, propunerile prezentate astăzi protejează și persoanele care acționează ca surse de informații pentru jurnaliștii de investigație, contribuind la garantarea protecției libertății de exprimare și a libertății presei în Europa.”

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „Noile norme privind protecția denunțătorilor de nereguli vor reprezenta o cotitură crucială. Într-o lume globalizată în care există cu adevărat tentația de a spori la maximum profitul, câteodată cu prețul nerespectării legii, trebuie să sprijinim cetățenii care sunt dispuși să își asume riscul de a aduce la lumină încălcări grave ale dreptului Uniunii. Datorăm acest lucru cetățenilor europeni cinstiți.

Denunțătorii de nereguli pot contribui la detectarea, investigarea și sancționarea încălcărilor dreptului Uniunii. Ei joacă un rol important și prin faptul că permit jurnaliștilor și presei libere să își exercite rolul fundamental care le revine în democrația noastră. Iată de ce denunțătorii de nereguli au nevoie de o protecție adecvată împotriva actelor de intimidare și/sau a represaliilor. Cetățenii care dezvăluie activități ilegale nu ar trebui să fie sancționați ca urmare a acțiunii lor. Numai că, în realitate, prețul pe care denunțătorii îl plătesc în numeroase cazuri pentru semnalarea de nereguli constă în periclitarea locului de muncă, a reputației sau chiar a sănătății lor: 36 % dintre lucrătorii care au semnalat abateri au suferit represalii, după cum reiese din ancheta întreprinsă la nivel mondial cu privire la etica în lumea afacerilor (Global Business Ethics Survey, 2016). Protecția denunțătorilor de nereguli va contribui, de asemenea, la garantarea libertății de exprimare și a libertății mass-mediei și este esențială pentru apărarea statului de drept și a democrației în Europa.

Protecție pentru o gamă largă de încălcări ale dreptului Uniunii

Propunerea prezentată astăzi le va oferi o protecție la nivelul întregii UE persoanelor care trag semnalul de alarmă cu privire la încălcări ale legislației UE din domeniile următoare: achizițiile publice; serviciile financiare, spălarea banilor și finanțarea terorismului; siguranța produselor; securitatea transporturilor; protecția mediului; securitatea nucleară; siguranța alimentară și siguranța hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorului; viața privată, protecția datelor și securitatea rețelelor și a sistemelor informatice. Această protecție se aplică, de asemenea, denunțurilor privind încălcări ale normelor Uniunii în materie de concurență, încălcărilor normelor privind impozitul pe profit și abuzurilor din domeniu, precum și denunțurilor care semnalează prejudicii aduse intereselor financiare ale UE. Comisia încurajează statele membre să depășească acest standard minim și să creeze, pe baza acelorași principii, cadre cuprinzătoare pentru protecția denunțătorilor de nereguli.

Mecanisme și obligații clare pentru angajatori

Toate societățile cu peste 50 de angajați sau cu o cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane EUR vor trebui să prevadă o procedură internă de tratare a rapoartelor înaintate de denunțătorii de nereguli. Noul act legislativ se va aplica, de asemenea, tuturor instituțiilor administrației de stat și regionale, precum și tuturor administrațiilor municipalităților cu peste 10 000 de locuitori.

Mecanismele de protecție care urmează să fie instituite trebuie să includă:

  • canale de raportare clare, în interiorul și în exteriorul organizației, care să permită asigurarea confidențialității;
  • un sistem de raportare cu trei niveluri constând în:
  • canale interne de raportare;
  • raportarea către autoritățile competente, în cazul în care canalele interne nu funcționează sau nu ar fi rezonabil să se presupună că vor funcționa (de exemplu, în cazul în care recurgerea la canalele interne ar putea compromite eficacitatea acțiunilor de investigare întreprinse de autoritățile responsabile),
  • raportarea către publicul larg sau către mass-media, în cazul în care nu se ia nicio măsură adecvată ca urmare a raportării neregulilor prin intermediul altor canale sau în cazul în care interesul public este expus unui pericol iminent sau vădit sau în cazul unui risc de daune ireversibile;
  • obligațiile autorităților și ale societăților de a furniza feedback, răspunzând la rapoartele denunțătorilor și luând măsuri în urma acestora în termen de 3 luni în cazul în care denunțătorul a utilizat canalele interne de raportare;
  • Prevenirea riscului de represalii și o protecție eficace: toate formele de represalii sunt interzise și ar trebui să fie sancționate. În cazul în care denunțătorul de nereguli este victima unor măsuri de represalii, acesta ar trebui să aibă acces la consiliere gratuită și la căi de atac adecvate (de exemplu, măsuri de încetare a hărțuirii la locul de muncă sau de evitare a concedierii). În astfel de cazuri, sarcina probei va fi inversată, persoana sau organizația care face obiectul semnalării trebuind să dovedească faptul că acțiunile sale nu constituie măsuri de represalii împotriva denunțătorului neregulilor. Denunțătorii de nereguli vor beneficia de protecție inclusiv în cadrul procedurilor judiciare, în special prin exonerarea de răspundere pentru dezvăluirea informațiilor.

Garanții eficace

Propunerea protejează actele responsabile de denunțare de nereguli, care au drept scop real apărarea interesului public. Prin urmare, propunerea include garanții menite să descurajeze raportarea răuvoitoare sau abuzivă și să prevină prejudicierea nejustificată a reputației. Persoanele care fac obiectul semnalării transmise de un denunțător de nereguli beneficiază pe deplin de prezumția de nevinovăție, de dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și de dreptul la apărare.

Context

În prezent, protecția acordată denunțătorilor de nereguli la nivelul UE este fragmentară și inegală. Numai 10 state membre ale UE asigură, în momentul de față, o protecție deplină pentru denunțătorii de nereguli. În celelalte țări, protecția acordată este parțială și se aplică numai anumitor sectoare sau categorii de angajați.

Propunerea Comisiei se bazează pe Recomandarea din 2014 a Consiliului Europei privind protecția denunțătorilor, care recomandă ca „statele membre să dispună de un cadru normativ, instituțional și judiciar destinat să protejeze persoanele care raportează o amenințare la adresa interesului public sau un prejudiciu adus interesului public, sau divulgă informații legate de acestea, în contextul relației lor de muncă” și stabilește o serie de principii menite să servească drept ghid statelor membre atunci când introduc sau reexaminează aceste cadre.

În cadrul Concluziilor privind transparența fiscală din 11 octombrie 2016, Consiliul a încurajat Comisia să analizeze posibilitatea unor viitoare acțiuni la nivelul UE. Organizațiile societății civile și sindicatele au solicitat în mod constant adoptarea unui act legislativ aplicabil la nivelul UE care să protejeze denunțătorii de nereguli ce acționează în interesul public.

Comisia s-a angajat să ia măsuri pentru protejarea denunțătorilor de nereguli, cum ar fi sursele de informații ale jurnaliștilor, în cadrul celui de Al doilea colocviu anual privind drepturile fundamentale, organizat în noiembrie 2016, care a avut drept temă „Pluralismul mediatic și democrația”.

De asemenea, consolidarea protecției denunțătorilor de nereguli materializează angajamentul Comisiei de a pune un accent mai puternic pe asigurarea respectării legislației UE, astfel cum se indică în comunicarea sa din 2016 intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune”.

Pentru mai multe informații

Comunicarea privind consolidarea protecției denunțătorilor de nereguli la nivelul UE

Directiva privind protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului Uniunii

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă

 

 

IP/18/3441

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar