Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Krepitev konkurenčnosti evropskega maloprodajnega sektorja

Bruselj, 19. aprila 2018

Komisija je danes objavila niz dobrih praks v podporo prizadevanjem držav članic za bolj odprt, povezan in konkurenčen maloprodajni sektor.

Maloprodajni sektor je eden izmed največjih sektorjev gospodarstva EU, saj je v več kot 3,6 milijona maloprodajnih podjetjih zaposlen skoraj vsak deseti Evropejec. Sektor se zaradi razvoja e-trgovanja in večkanalne prodaje na drobno hitro spreminja in ponujajo se mu možnosti za še večjo uspešnost. Komisija zato državam članicam in izvajalcem dejavnosti pomaga premagovati obstoječe izzive z odpravljanjem vse večjih omejitev v maloprodajnem sektorju.

Podpredsednik Komisije za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen je povedal: „Komisija je opredelila zelo konkretne in učinkovite dobre prakse, ki bodo države članice usmerjale pri prizadevanjih za inovativnejši, produktivnejši in konkurenčnejši maloprodajni sektor v EU. To bo evropskim trgovcem na drobno omogočilo, da okrepijo svojo prisotnost na svetovnem trgu, številnim evropskim malim in srednjim maloprodajnim podjetjem, ki so pogosto družinska, pa pomagalo pri prizadevanjih, da stopijo v korak s tehnološkimi spremembami. To bo pripomoglo k ustvarjanju novih delovnih mest in spodbujanju gospodarske rasti.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „Prihodnost evropskega maloprodajnega sektorja in našega gospodarstva na splošno je odvisna od njegove zmožnosti za razvoj inovativnih poslovnih modelov in izkoriščanje novih priložnosti, kot je e-trgovina, za kar je potrebno ugodno poslovno okolje. Zato državam članicam ponujamo nasvete, kako bi lahko čim bolje uporabile pravila EU in sledile zgledu preizkušenih reform v drugih državah članicah“.

 

Katera so glavna področja, na katerih lahko države članice dosežejo nadaljnji napredek?

  • Lažje ustanavljanje maloprodajnih podjetij: Hitra ustanovitev nove trgovine je za trgovce na drobno ključnega pomena za vstop na trg ter s tem spodbujanje produktivnosti in inovacij. Države članice lahko z izboljšanjem skladnosti z direktivo o storitvah olajšajo ustanavljanje podjetja, ne da bi pri tem ogrozile interese javne politike, npr. prostorsko načrtovanje ali varstvo okolja in potrošnikov. Nacionalni, regionalni in lokalni organi se spodbujajo k zmanjšanju nepotrebnih ali nesorazmernih bremen, kar bi poenostavilo in skrajšalo postopke ustanavljanja maloprodajnega podjetja, ki bi postali tudi preglednejši.

  • Zmanjšanje omejitev pri vsakodnevnem poslovanju trgovin: Te lahko postanejo veliko breme za podjetja in vplivajo na njihovo produktivnost, zaradi česar je Komisija opredelila dobre prakse pri prodajnih akcijah in popustih, posebnih prodajnih kanalih, odpiralnem času trgovin, maloprodajnih davkih in nakupu izdelkov v drugih državah članicah ter dobre pogodbene prakse na področju sodobne maloprodaje. Cilj je zagotoviti enake konkurenčne pogoje na področju maloprodajnega trga ter poštene in učinkovite dobavne verige, obenem pa zagotoviti, da pri tem izpolnjevanje upravičenih ciljev javne politike ni okrnjeno.

  • Sprejetje novih pristopov k spodbujanju oživitve mestnih središč: Komisija je danes prav tako objavila priročnik za spodbujanje oživitve in modernizacije sektorja malih trgovcev na drobno. Priročnik vsebuje praktične predloge za javne organe o tem, kako malim trgovcem na drobno pomagati, da se prilagodijo tehnološkim spremembam in se spoprimejo z izzivi, ki jih prinaša prihodnosti. Vsaka rešitev temelji na primerih iz resničnega življenja, izbranih med primeri dobrih praks iz vse EU, ki jih je mogoče prenesti v lokalni okvir. V priročniku so predstavljene tudi zgodbe o uspehu, ki so za države članice lahko vir navdiha na primer za to, kako vzpostaviti skupnosti trgovcev na drobno, ki bi potrošnike spodbudile k obisku mestnih središč.

Kazalnik omejitev maloprodaje je koristen prikaz stanja v maloprodajnem sektorju v državah članicah. Pomaga pri opredelitvi dobrih praks, pa tudi področij, na katerih so možne reforme. Kazalnik omejitev maloprodaje je tudi dinamično orodje za spremljanje in merjenje prizadevanj držav članic za zmanjšanje omejitev na področju maloprodaje in vpliva takih reform na delovanje trga, vključno s produktivnostjo, cenami in inovacijami, ter učinkov prelivanja na druge sektorje.

Poleg današnjih smernic za države članice glede reform in prednostnih nalog za politiko izvrševanja v maloprodajnem sektorju bo Komisija še naprej spremljala razvoj ustreznih regulativnih okvirov in gospodarskih gibanj.

 

Ozadje

Trgovina na drobno je po sektorju finančnih storitev drugi največji storitveni sektor v EU, saj ustvarja 4,5 % dodane vrednosti v gospodarstvu EU in zagotavlja 8,6 % vseh delovnih mest v EU. Evropska gospodinjstva v trgovinah na drobno porabijo do ene tretjine svojega proračuna. Trgovina na drobno je poleg tega pomembno gibalo inovacij in produktivnosti. Uspešnejši maloprodajni sektor lahko prek interakcij z drugimi gospodarskimi sektorji spodbudi pozitivne učinke prelivanja za celotno gospodarstvo. Manj omejitev pri prodaji na drobno pomeni večjo produktivnost v proizvodnji. Učinkovitejši maloprodajni sektor lahko potrošnikom ponuja nižje cene, kar ustvarja večje povpraševanje in proizvajalce spodbuja k inovativnejšim izdelkom. 

V strategiji za enotni trg iz leta 2015 se je Komisija zavezala, da bo obravnavala pretirane omejitve pri ustanavljanju in vsakodnevnem poslovanju trgovin. Današnje sporočilo o maloprodajnem sektorju je zadnji element strategije za enotni trg. Dopolnjuje druge pobude, kot so predlogi, na podlagi katerih bodo podjetja lahko lažje prodajala izdelke po vsej EU, pobuda za zagon in razširitev podjetij, ukrepi za ponoven zagon storitvenega sektorja, ukrepi za učinkovito in strokovno javno naročanje ter zaščito strokovnega znanja in vodilnega položaja Evrope na področju inovacij kot tudi ukrepi za večjo skladnost in praktično delovanje enotnega trga EU ter trgovanje z varnimi izdelki po vsej Evropi. Poleg tega je skladno s prizadevanji Komisije za vzpostavitev enotnega digitalnega trga EU, zlasti s pobudami glede geografskega blokiranja, čezmejne dostave pošiljk, posodobitve DDV in pravil o digitalnih pogodbah

 

Več informacij

IP/18/3377

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar