Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Consolidarea competitivității sectorului european al comerțului cu amănuntul

Bruxelles, 19 aprilie 2018

Comisia publică astăzi un set de bune practici menite să vină în sprijinul eforturilor depuse de statele membre de a crea un sector al comerțului cu amănuntul mai deschis, mai integrat și mai competitiv.

Sectorul comerțului cu amănuntul este unul dintre cele mai importante sectoare din economia UE, aproape una din zece persoane lucrând în peste 3,6 milioane de societăți de comerț cu amănuntul. Acest sector cunoaște schimbări rapide, odată cu dezvoltarea comerțului electronic și a comerțului cu amănuntul prin multiple canale, și are potențial să funcționeze și mai bine. Acesta este motivul pentru care Comisia sprijină statele membre și operatorii să depășească actualele provocări, abordând o multitudine de restricții din sectorul comerțului cu amănuntul.

Jyrki Katainen, vicepreședintele pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Comisia a identificat o serie de practici foarte concrete și eficiente, care au rolul de a ghida eforturile statelor membre în ceea ce privește intensificarea inovării, a productivității și a competitivității sectorului nostru de comerț cu amănuntul. Ele vor permite comercianților cu amănuntul europeni să își consolideze prezența la nivel global și vor sprijini numeroase IMM-uri din sectorul comerțului cu amănuntul, care sunt adesea întreprinderi familiale, în eforturile lor de a îmbrățișa schimbările tehnologice. Astfel, se va contribui la crearea de locuri de muncă și la stimularea creșterii economice.”

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a afirmat: „Viitorul sectorului european al comerțului cu amănuntul - și al economiei noastre în general - depinde de capacitatea acestuia de a elabora modele de afaceri inovatoare și de a maximiza noile oportunități, precum comerțul electronic. Pentru aceasta, este nevoie de un mediu de afaceri favorabil. Acesta este motivul pentru care oferim consiliere statelor membre în legătură cu cele mai bune modalități de a aplica normele UE și de a urma exemplul reformelor deja verificate în practică în alte țări din UE.”

 

Care sunt principalele domenii în care statele membre pot face progrese suplimentare?

  • Facilitarea stabilirii de unități de comerț cu amănuntul: Înființarea rapidă a unui nou magazin este o condiție esențială pentru comercianții cu amănuntul care doresc să aibă acces pe piață, promovând astfel productivitatea și inovarea. Prin îmbunătățirea gradului de conformitate cu directiva privind serviciile, statele membre pot facilita stabilirea de unități de comerț cu amănuntul fără a pune în pericol interesele de politică publică, cum ar fi planificarea urbană și regională, protecția mediului și a consumatorilor. Autoritățile naționale, regionale și locale sunt încurajate să reducă sarcinile nejustificate sau disproporționate, astfel încât procedurile de stabilire de unități de comerț cu amănuntul să fie mai simple, mai scurte și mai transparente.

  • Reducerea restricțiilor privind funcționarea cotidiană a magazinelor: Aceste restricții pot deveni o povară semnificativă pentru întreprinderi, cărora le afectează productivitatea, motiv pentru care Comisia a identificat exemple de bune practici privind vânzările promoționale și reducerile de preț, canalele de vânzare specifice, orele de funcționare ale magazinelor, impozitele specifice comerțului cu amănuntul, cumpărarea de produse din alte state membre și practicile contractuale ale unui comerț cu amănuntul modern. Obiectivul este de a asigura condiții de concurență echitabile în ceea ce privește comerțul cu amănuntul, precum și lanțuri de aprovizionare echitabile și eficiente, fără a restrânge în același timp libertatea de a urmări obiectivele de politică publică justificate.

  • Adoptarea de noi abordări în ceea ce privește promovarea vitalității centrelor urbane: De asemenea, Comisia a publicat astăzi un ghid privind favorizarea revitalizării și modernizării sectorului micului comerț cu amănuntul. Ghidul oferă autorităților publice sugestii practice privind modalitatea de a-i ajuta pe micii comercianți cu amănuntul să îmbrățișeze schimbările tehnologice și să facă față provocărilor viitoare. Fiecare soluție este susținută prin exemple practice din realitate, colectate de pe întregul teritoriu al UE ca urmare a aplicării celor mai bune practici, exemple care pot fi transferate în contextul local. Ghidul identifică povești de succes din care statele membre se pot inspira, de exemplu, cu privire la modalitatea de a crea comunități de comerț cu amănuntul pentru a-i determina pe consumatori să se mute în centre urbane.

În plus, indicatorul privind restricționarea comerțului cu amănuntul (RRI) oferă o imagine utilă a situației actuale a comerțului cu amănuntul în statele membre. El contribuie la identificarea celor mai bune practici, precum și a domeniilor care ar putea face obiectul unor eventuale reforme. RRI este, de asemenea, un instrument de monitorizare dinamică pentru cuantificarea eforturilor statelor membre în ceea ce privește reducerea restricțiilor privind comerțul cu amănuntul și impactul acestor reforme asupra performanței pieței, inclusiv asupra productivității, prețurilor și inovării, precum și efectele de propagare asupra altor sectoare.

Pe lângă orientările de astăzi pentru reformele din statele membre și pentru stabilirea de priorități privind asigurarea respectării legislației în sectorul comerțului cu amănuntul, Comisia va continua să monitorizeze evoluția cadrelor de reglementare relevante și a tendințelor economice.

 

Context

În UE, comerțul cu amănuntul reprezintă al doilea sector de servicii ca mărime după sectorul serviciilor financiare, generând 4,5 % din valoarea adăugată în economia UE și asigurând 8,6 % din totalul locurilor de muncă în UE. Gospodăriile din UE cheltuiesc până la o treime din bugetele lor pe cumpărături efectuate în magazine de desfacere cu amănuntul. Comerțul cu amănuntul este, de asemenea, o forță motrice importantă pentru inovare și productivitate. Prin interacțiunile sale cu alte sectoare economice, un sector al comerțului cu amănuntul mai performant poate genera efecte pozitive de propagare asupra întregii economii. Mai puține restricții în ceea ce privește comerțul cu amănuntul înseamnă creșterea productivității în industria prelucrătoare. Un sector al comerțului cu amănuntul mai eficient poate oferi consumatorilor prețuri mai mici, ceea ce creează o cerere mai mare și îi îndreaptă pe producători către produse mai inovatoare. 

În Strategia privind piața unică din 2015, Comisia s-a angajat să abordeze restricțiile excesive cu privire la înființarea de magazine și funcționarea cotidiană a acestora. Comunicarea de astăzi referitoare la comerțul cu amănuntul este ultimul element al Strategiei privind piața unică. Ea vine în completarea altor inițiative, precum propunerile de a facilita, pentru întreprinderi, comercializarea produselor lor în întreaga UE, o inițiativă privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora, măsurile menite să ofere un nou elan sectorului serviciilor, măsurile în vederea unor achiziții publice eficiente și profesioniste și protejarea know-how-ului și poziției de lider a Europei în materie de inovare, acțiunile menite să consolideze respectarea și funcționarea în practică a pieței unice a UE și comercializarea de produse sigure în Europa. De asemenea, comunicarea merge în paralel cu eforturile Comisiei de a crea o piață unică digitală a UE, în special cu ajutorul unor inițiative precum geoblocarea, serviciile de livrare transfrontalieră de colete, modernizarea TVA-ului și normele privind contractele digitale

 

Informații suplimentare

IP/18/3377

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar