Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Jačanje konkurentnosti europskog sektora maloprodaje

Bruxelles, 19. travnja 2018.

Komisija danas objavljuje niz najboljih praksi kako bi pomogla državama članicama u izgradnji otvorenijeg, integriranijeg i konkurentnijeg sektora maloprodaje.

Sektor maloprodaje među najvećima je u gospodarstvu EU-a. Gotovo 10 % zaposlenih radi u nekom od 3,6 milijuna maloprodajnih poduzeća. Razvoj e-trgovine i višekanalne maloprodaje ubrzano mijenja sektor i otvara prilike za napredovanje. Stoga Komisija državama članicama i operaterima pomaže nadvladati postojeće prepreke tako što rješava problem nagomilanih ograničenja u sektoru maloprodaje.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: „Komisija je utvrdila vrlo konkretne i djelotvorne najbolje prakse kako bi se države članice usmjeravale u jačanju inovativnosti, produktivnosti i konkurentnosti našeg sektora maloprodaje. Tako se europskim trgovcima na malo omogućuje da budu vidljiviji na svjetskom tržištu, a brojnim srednjima i malima među njima, a često je riječ o obiteljskim poduzećima, pomaže da prihvate tehnološke promjene, čime se pridonosi stvaranju radnih mjesta i gospodarskom rastu.”

Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća, dodala je: „Budućnost europskog sektora maloprodaje, ali i našeg gospodarstva u cjelini, ovisi o njegovim kapacitetima razvoja inovativnih poslovnih modela i najvećeg mogućeg iskorištavanja prilika poput e-trgovine. Za to je potrebno poticajno poslovno okruženje. Stoga države članice savjetujemo kako najbolje primjenjivati pravila EU-a i slijediti primjere prokušanih reformi provedenih u drugim zemljama Unije.”

 

Prostor za napredak u državama članicama najveći je u sljedećim područjima:

  • olakšavanju poslovnog nastana trgovaca na malo: za trgovce na malo vrlo je važno da mogu brzo otvoriti trgovinu, čime se potiču produktivnost i inovacije. Većom usklađenošću s Direktivom o uslugama države članice mogu olakšati poslovni nastan, a pritom ne ugroziti ciljeve javne politike, primjerice općinsko i gradsko planiranje te zaštitu okoliša i potrošača. Nacionalna, regionalna i lokalna tijela potiču se da uklone nepotrebno i nerazmjerno opterećenje te tako pojednostavne i ubrzaju poslovni nastan trgovaca na malo i učine ga transparentnijim

  • smanjenju ograničenja svakodnevnom poslovanju trgovina, koja mogu znatno opteretiti poduzeća i smanjiti njihovu produktivnost. Komisija je zbog toga utvrdila najbolje prakse kad je riječ o akcijskim prodajama i sniženjima, posebnim prodajnim kanalima, radnom vremenu trgovina, posebnim maloprodajnim porezima, kupnji proizvoda u drugim državama članicama i suvremenoj ugovornoj praksi u maloprodaji. Cilj je zajamčiti ravnopravne maloprodajne tržišne uvjete te pravedne i učinkovite opskrbne lance pritom ne ograničavajući slobodno ostvarivanje opravdanih ciljeva javne politike

  • usvajanju novih pristupa radi promicanja živosti u gradskim središtima: Komisija je danas objavila i vodič za poticanje revitalizacije i modernizacije malih trgovaca iz sektora maloprodaje. On donosi praktične savjete javnim tijelima o tome kako malim trgovcima iz sektora maloprodaje pomoći da prihvate tehnološke promjene i pripreme se za budućnost. Svako rješenje potkrijepljeno je primjerima najboljih praksi iz stvarnog života diljem EU-a koji se mogu primijeniti na lokalnoj razini. Države članice u vodiču će pronaći priče o uspjehu koje ih mogu nadahnuti, primjerice, kako izgraditi maloprodajne zajednice i tako privući potrošače u gradska središta.

Pokazatelj maloprodajnih ograničenja (RRI) koristan je za uvid u stanje maloprodaje u državama članicama. Pomaže u utvrđivanju najboljih praksi i područja u kojima ima prostora za napredak. Ujedno je i dinamički alat za praćenje rada država članica na smanjenju maloprodajnih ograničenja i povezanog potencijalnog utjecaja na produktivnost, cijene i inovacije na tržištu, kao i učinaka prelijevanja na druge sektore.

Komisija je danas iznijela smjernice za reforme u državama članicama i utvrdila prioritete za politiku osiguranja provedbe u sektoru maloprodaje, a i dalje će pratiti razvoj odgovarajućih regulatornih okvira i ekonomska kretanja.

 

Kontekst

Maloprodaja je drugi najveći uslužni sektor u EU-u, nakon financijskih usluga. Stvara 4,5 % dodane vrijednosti u gospodarstvu Unije i zapošljava 8,6 % stanovništva. Kućanstva u EU-u potroše gotovo trećinu svojeg proračuna u maloprodajnim trgovinama. Usto, maloprodaja je vrlo važna za inovativnost i produktivnost. Uspješniji sektor maloprodaje može u doticaju s drugim sektorima pokrenuti pozitivne učinke prelijevanja za cijelo gospodarstvo. Produktivnost proizvodnje raste kako se ograničenja smanjuju. Učinkovitiji sektor maloprodaje znači niže krajnje cijene, što jača potražnju, a proizvođače potiče da nude inovativnije proizvode. 

Komisija se u strategiji jedinstvenog tržišta iz 2015. obvezala da će raditi na uklanjanju pretjeranih ograničenja poslovnom nastanu trgovina i njihovu svakodnevnom poslovanju. Današnja Komunikacija o maloprodaji posljednji je obećani dio te strategije. Dopunjuje druge inicijative poput prijedloga kojima se poduzećima olakšava prodavanje proizvoda diljem EU-a, Inicijative za osnivanje i širenje poduzeća, mjera kojima se daje nov poticaj uslužnom sektoru, mjera za učinkovitu i profesionalnu javnu nabavu, mjera za zaštitu europskog znanja, iskustva i vodstva u inovacijama, koraka za povećanje usklađenosti i praktičnog funkcioniranja jedinstvenog tržišta EU-a i mjera za trgovanje sigurnim proizvodima diljem Europe. Komunikacija je ujedno dio rada Komisije na izgradnji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a, posebice inicijativama o geoblokiranju, prekograničnoj dostavi paketa, modernizaciji PDV-a i pravilima o digitalnim ugovorima

 

Dodatne informacije

IP/18/3377

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar