Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Reforma financiranja političnih strank: Komisija pozdravlja hiter dogovor zakonodajalcev EU

Bruselj, 17. aprila 2018

.

Komisija je danes pozdravila glasovanje Evropskega parlamenta o njenih predlogih, podanih po govoru o stanju v Uniji 2017, za reformo pravil o evropskih političnih strankah in fundacijah. Te spremembe bodo povečale preglednost, tako da bodo ljudje seznanjeni s tem, za koga glasujejo na evropskih volitvah, izboljšale demokratično legitimnost, saj bo financiranje bolje odražalo izbiro volivcev, ter okrepile izvrševanje, da se bodo lahko zlorabe javnega denarja bolje obravnavale in sredstva povrnila.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji 13. septembra 2017 povedal: „Naša Unija mora opraviti demokratični preskok. Prepogosto so bile namreč vseevropske volitve le vsota nacionalnih kampanj. Evropska demokracija si zasluži več. Evropskim strankam moramo ponuditi sredstva, da se bolje organizirajo.“

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je po današnjem glasovanju dejal: „To je pomembna reforma in veseli me, da je bila končana v tako kratkem času. Evropske politične stranke imajo osrednjo in vse pomembnejšo vlogo pri ustvarjanju neposredne povezave med evropskimi državljani in evropskim političnim sistemom. Ko bodo državljani na evropskih volitvah naslednje leto oddali svoje glasovnice, morajo vedeti, za koga glasujejo, zato je dobro, da bodo s temi spremembami postale jasnejše povezave med nacionalnimi in evropskimi strankami. Zagotovile bodo tudi, da bodo javna sredstva, namenjena strankam, bolje odražala število glasov, ki so jih prejeli njihovi kandidati, ter nam olajšale izterjavo morebitnih nepravilno uporabljenih sredstev.“

Pregled uredbe o evropskih političnih strankah in fundacijah bo zapolnil vrzeli, ki so v preteklosti privedle do zlorabe denarja evropskih davkoplačevalcev. V nekaterih primerih so posamezni člani iste nacionalne stranke sponzorirali ustanovitev različnih evropskih strank. Poleg tega obstoječa metoda distribucije sredstev EU za evropske politične stranke ni zadovoljivo odražala rezultatov evropskih volitev, stranke pa so imele tudi težave pri izpolnjevanju zahtev za pridobitev takih sredstev.

Sprejete spremembe bodo tesneje povezale delež prejetih glasov in financiranje, tako da se bo delež skupnih sredstev, ki se dodelijo na podlagi rezultatov volitev, s sedanjih 85 % povečal na 90 %. V okviru sedanjega sistema so si 15 % sredstev razdelile vse stranke ne glede na število volivcev, ki so glasovali zanje.

S spremembami bo zagotovljena tudi večja preglednost z vidika evropskih državljanov, ki bodo lažje razbrali povezave med evropskimi in nacionalnimi strankami, saj se bo od nacionalnih strank zahtevalo, da na svojih spletiščih jasno objavijo logotip in politični program njihove evropske stranke. Nacionalne stranke se bo tudi spodbujalo, da navedejo informacije o zastopanosti spolov med njihovimi poslankami in poslanci v Evropskem parlamentu.

Nazadnje, da se zagotovi boljše upravljanje davkoplačevalskega denarja, bo predlagana reforma odpravila vrzeli, ki so strankam omogočale zlorabo sistema z ustanavljanjem mnogih evropskih strank, od katerih je bila vsaka upravičena do dodatnih sredstev.

Ozadje

Vloga evropskih političnih strank je predvidena v Pogodbi o Evropski uniji, ki navaja, da „[p]olitične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije“. Uredba o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki je bila uvedena leta 2014, povečuje prepoznavnost, priznavanje, učinkovitost, preglednost in odgovornost evropskih političnih strank in z njimi povezanih političnih fundacij.

Politične stranke in fundacije, ki izpolnjujejo številne pogoje, lahko postanejo evropski pravni subjekti in pridobijo dostop do evropske finančne podpore. Ti pogoji vključujejo zastopanost v zadostnem številu držav članic EU ter spoštovanje vrednot, na katerih temelji EU, v njihovih programih in pri dejavnostih.

Več informacij:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_sl.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_sl.htm

IP/18/3376

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar