Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Reforma normelor privind finanțarea partidelor politice: Comisia salută acordul rapid al legiuitorilor UE

Bruxelles, 17 aprilie 2018

.

Comisia a salutat astăzi votul Parlamentului European asupra propunerilor sale, formulate în urma discursului din 2017 privind starea Uniunii, de reformare a normelor privind partidele și fundațiile politice europene. Modificările propuse vor contribui la un grad mai mare de transparență, astfel încât cetățenii să știe ce anume votează cu ocazia alegerilor europene, la îmbunătățirea legitimității democratice, finanțarea reflectând mai fidel opțiunile electoratului, și la consolidarea respectării normelor, astfel încât abuzurile care implică fonduri publice să poate fi abordate mai bine, iar fondurile, recuperate.

Așa cum a declarat președintele Jean-Claude Juncker în discursul său privind Starea Uniunii din 13 septembrie 2017 „Uniunea noastră trebuie să facă un salt înainte democratic. Prea des, alegerile europene au însemnat doar suma campaniilor naționale. Democrația europeană merită mai mult. Ar trebui să oferim partidelor europene mijloacele pentru a se organiza mai bine.

În urma votului de azi, prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Aceasta este o reformă importantă și mă bucur că s-a finalizat cu celeritate. Partidele politice europene au un rol central și tot mai important în crearea unei legături directe între cetățenii europeni și sistemul politic european. În alegerile europene de anul viitor, cetățenii trebuie să știe pe cine votează atunci când își exercită votul. Așadar, este bine că aceste modificări vor preciza mai clar legăturile dintre partidele naționale și cele europene. De asemenea, modificările vor garanta că banii publici acordați partidelor reflectă mai bine voturile pe care le-au obținut candidații lor și vor contribui la recuperarea fondurilor care nu au fost utilizate în mod corespunzător.”

Revizuirea Regulamentului privind partidele și fundațiile politice europene va acoperi lacunele legislative care, în trecut, au făcut posibilă utilizarea abuzivă a banilor contribuabililor europeni. În unele cazuri, membrii aceluiași partid național au sponsorizat înființarea a diferite partide europene. Mai mult, metoda de repartizare utilizată în prezent pentru finanțarea de către UE a partidelor politice europene nu a reflectat în mod suficient rezultatul alegerilor europene. În sfârșit, partidele întâmpinau dificultăți în a îndeplini cerința pentru obținerea acestui tip de finanțare.

Prin modificările adoptate se va asigura o legătură mai strânsă între ponderea voturilor și finanțare, prin mărirea, de la 85 %, cât este în prezent, la 90 %, a procentului de finanțare total care este alocat pe baza rezultatelor alegerilor. În cadrul sistemului actual, un procent de 15 % din finanțare era repartizat între toate partidele, indiferent de numărul de votanți pe care îi reprezintă.

Modificările vor asigura, de asemenea, o mai mare transparență pentru cetățenii europeni cu privire la legăturile dintre partidele europene și cele naționale, prin impunerea obligației ca partidele naționale să afișeze în mod mai clar pe site-urile lor internet sigla și programul politic al partidului lor european. Partidele naționale sunt, de asemenea, încurajate să includă informații cu privire la echilibrul de gen al membrilor partidului care sunt deputați în Parlamentul European.

În cele din urmă, pentru a asigura o mai bună gestionare a banilor contribuabililor, reforma propusă va acoperi lacunele legislative care au permis partidelor să abuzeze de sistem prin crearea mai multor partide europene, care puteau fi eligibile pentru obținerea de finanțare suplimentară.

Context

Rolul partidelor politice europene este prevăzut în Tratatul privind Uniunea Europeană, care precizează că „partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii”. Regulamentul privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, introdus în 2014, consolidează vizibilitatea, recunoașterea, eficacitatea, transparența și răspunderea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene afiliate acestora.

Partidelor și fundațiilor politice care îndeplinesc o serie de condiții li se oferă posibilitatea de a deveni entități juridice europene și acces la sprijin financiar. Printre aceste condiții se numără reprezentarea într-un număr suficient de mare de state membre ale UE și respectarea, atât în programul, cât și în activitățile lor, a valorilor pe care se întemeiază UE.

Pentru informații suplimentare:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_ro.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_ro.htm

IP/18/3376

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar