Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Pártfinanszírozási reform: a Bizottság üdvözli az uniós jogalkotók gyors megegyezését

Brüsszel, 2018. április 17.

.

A Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament elfogadta az európai politikai pártok és alapítványok szabályozásának reformjára vonatkozó, az Unió helyzetéről szóló 2017. évi beszéd nyomán előterjesztett javaslatait. A javasolt módosítások az átláthatóság növelése révén elősegítik, hogy az emberek tudják, kire szavaznak az európai választásokon, a finanszírozásnak a választópolgárok preferenciáihoz való szorosabb hozzárendelése révén növelik a demokratikus legitimációt, valamint a közpénzeket érintő visszaélések felderítése és a források esetleges visszafizettetése érdekében szigorítják a végrehajtást.

Ahogy a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker fogalmazott az Unió helyzetéről szóló, 2017. szeptember 13-i beszédében: „Uniónknak a demokrácia terén komoly előrelépést kell tennie. Túlságosan gyakran fordul elő, hogy az uniós szintű választások pusztán a nemzeti szintű kampányokról szólnak. Az európai demokrácia jobbat érdemel. Az európai pártoknak forrásokat kell biztosítanunk ahhoz, hogy jobban megszervezhessék magukat.

A mai szavazást követően Frans Timmermans első alelnök ezeket mondta: „Fontos reformról van szó, és örülök, hogy ilyen gyorsan sikerült végrehajtani. Az európai politikai pártok központi és egyre fontosabb szerepet játszanak az uniós polgárok és az európai politikai rendszer közötti közvetlen kapcsolat megteremtésében. A polgároknak tisztában kell lenniük azzal, kire voksolnak, amikor a jövő évi európai választásokon leadják majd szavazatukat. Ezért üdvözlendő, hogy ezek a módosítások világosabbá teszik a nemzeti és az európai pártok közötti összefüggéseket. Biztosítják továbbá azt is, hogy a pártoknak juttatott közpénzek összege jobban tükrözze a párt jelöltjeire adott szavazatok számát, és elősegítik a jogszerűtlenül felhasznált pénzek visszafizettetését.”

Az európai politikai pártokra és alapítványokra vonatkozó rendelet felülvizsgálata bezárja azokat a kiskapukat, amelyek az elmúlt években lehetővé tették az európai adófizetők pénzével való visszaéléseket. Bizonyos esetekben ugyanazon nemzeti pártok egyes tagjai különféle európai pártok létrehozását szponzorálták. Továbbá az európai politikai pártok számára rendelkezésre álló uniós finanszírozás jelenlegi elosztási módja nem volt kellően arányos az európai választások során elért eredménnyel. További probléma, hogy a pártok nehezen tudtak eleget tenni a pártfinanszírozás feltételéül szabott követelménynek.

Az elfogadott módosítások nyomán szorosabbá válik az elnyert szavazatok és a támogatások összege közötti kapcsolat: a korábbi 85%-ról 90%-ra nő annak a támogatási résznek az aránya, amely a választási eredmények alapján kerül elosztásra. A jelenlegi rendszer szerint a finanszírozás 15%-a az összes párt között oszlik el, függetlenül attól, hogy ténylegesen hány szavazót képviselnek.

A módosítások átláthatóbbá teszik az uniós állampolgárok számára az európai és a nemzeti pártok közötti kapcsolatot azáltal, hogy a nemzeti pártok számára előírják, hogy a honlapjukon egyértelműen tüntessék fel annak az európai pártnak a logóját és politikai programját, amelynek tagjai. Ajánlásként fogalmazódik meg továbbá a nemzeti pártok felé, hogy adjanak tájékoztatást arról, milyen a nemek közötti egyensúly a párt európai parlamenti képviselői körében.

Végezetül az adófizetői pénzek jobb kezelése érdekében a javasolt reform bezárja azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé tették a pártok számára, hogy visszaéljenek a rendszerrel, és egyszerre több európai pártot hozzanak létre, amelyek mindegyike jogosult külön finanszírozásra.

 

Háttér-információk

Az európai politikai pártok szerepét az Európai Unióról szóló szerződés határozza meg, amely úgy fogalmaz, hogy „az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához”. Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról 2014-ben elfogadott rendelet növelte az európai politikai pártok és a hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványok láthatóságát, elismertségét, hatásosságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát.

A bizonyos feltételeknek eleget tevő politikai pártok és alapítványok lehetőséget kapnak arra, hogy európai jogi személyekké váljanak, és ezáltal európai pénzügyi támogatáshoz jussanak. E feltételek közé tartozik a megfelelően nagy számú tagállamban való képviselet, valamint az EU alapértékeinek tiszteletben tartása mind programjukban, mind tevékenységük során.

 

További információk:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_hu.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_hu.htm

IP/18/3376

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar