Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Reforma financiranja političkih stranaka: Komisija pozdravlja brzo postignut dogovor zakonodavaca EU-a

Bruxelles, 17. travnja 2018.

.

Komisija je danas pozdravila ishod glasanja u Europskom parlamentu o svojim prijedlozima (koji su uslijedili nakon Govora o stanju Unije 2017.) za reformu pravilâ o europskim političkim strankama i zakladama. Tim će se promjenama povećati transparentnost, tako da ljudi znaju za što glasaju na europskim izborima, poboljšati demokratska legitimnost, jer će financiranje bolje odražavati odluke biračkog tijela, i ojačati provedba zakonodavstva, tako da će se protiv zlouporaba javnog novca moći poduzeti mjere i ostvariti povrat sredstava.

Kao što je predsjednik Jean-Claude Juncker rekao u govoru o stanju Unije 13. rujna 2017.: „Naša Unija treba napraviti demokratski korak naprijed. Europski izbori prečesto su se svodili na puki zbroj nacionalnih kampanja. Europska demokracija zaslužuje bolje. Europskim strankama moramo omogućiti sredstva kako bi se bolje organizirale.”

Nakon današnjeg glasanja prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Ovo je važna reforma i drago mi je što se dovršava tako brzo. Europske političke stranke imaju središnju i sve veću ulogu u stvaranju izravne veze između europskih građana i europskog političkog sustava. Kad na europskim izborima sljedeće godine budu ubacivali svoje glasačke listiće, građani trebaju znati za koga time glasaju. Zato je dobro što će veze između nacionalnih i europskih stranaka zahvaljujući ovim izmjenama postati jasnije. Zahvaljujući njima će i količina javnog novca datog strankama bolje odražavati glasove koje su njihovi kandidati osvojili, a zlouporabljena sredstva moći ćemo povratiti.”

Reformom Uredbe o europskim političkim strankama i zakladama uklonit će se pravni nedostaci zbog koji je u prošlosti dolazilo do zlouporabe novca europskih poreznih obveznika. U nekim slučajevima pojedini članovi iste nacionalne stranke sponzorirali su osnivanje različitih europskih stranaka. Nadalje, dosadašnja metoda raspodjele sredstava EU-a namijenjenih europskim političkim strankama nije u dovoljnoj mjeri odražavala rezultate koju su stranke ostvarile na europskim izborima. Naposljetku, strankama je bilo teško ispuniti uvjete za dobivanje tih financijskih sredstava.

Zahvaljujući ovim izmjenama uspostavlja se snažnija veza između osvojenih glasova i financiranja, tako što će se udio sredstava koji se dodjeljuje na temelju stvarno osvojenih glasova povećati s dosadašnjih 85 % na 95 %. U okviru dosadašnjeg sustava 15 % sredstava dijelilo se na sve stranke neovisno o broju glasača koje predstavljaju.

Izmjenama će se postići i veća transparentnost za europske građane kad je riječ o vezi između nacionalnih i europskih stranaka, time što će na internetskim stranicama nacionalnih stranaka morati biti jasno pokazan logotip i politički program europske stranke kojoj pripadaju. Nacionalne stranke potiče se da objave i informacije o uravnoteženoj zastupljenosti spolova među svojim zastupnicima u Europskom parlamentu.

Naposljetku, kako bi se osiguralo da se novcem poreznih obveznika bolje upravlja, predloženom reformom uklonit će se pravni nedostaci koji su strankama omogućivali zlouporabu sustava osnivanjem više europskih stranaka od kojih je svaka imala pravo na dodatna financijska sredstva.

Kontekst

Uloga europskih političkih stranaka utvrđena je Ugovorom o Europskoj uniji, u kojemu stoji da „političke stranke na europskoj razini doprinose stvaranju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije.” Uredbom o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada koja je donesena 2014. povećana je vidljivost, prepoznatljivost, učinkovitost, transparentnost i odgovornost europskih političkih stranaka i njihovih pridruženih političkih zaklada.

Ako ispune niz uvjeta, političke stranke i zaklade mogu se registrirati na europskoj razini i postati europski pravni subjekti, čime stječu pravo na europsku financijsku potporu. Ti uvjeti uključuju zastupljenost u dovoljno velikom broju država članica EU-a i poštovanje vrijednosti na kojima se zasniva EU, kako u svom programu tako i u svom djelovanju.

Dodatne informacije:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_en.htm

IP/18/3376

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar