Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Reforma financování politických stran: Návrh Komise bez průtahů schválen Evropský parlamentem

Brusel 17. dubna 2018

.

Komise dnes uvítala výsledky hlasování Evropského parlamentu, který přijal její návrh reformy pravidel pro evropské politické strany a nadace. Komise návrh předložila v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie v roce 2017. Navrhované změny mají zvýšit transparentnost, aby občané přesně věděli, komu dávají ve volbách do Evropskému parlamentu svůj hlas. Dále má posílit demokratickou legitimitu, aby financování lépe odráželo přání evropského elektorátu, a zpřísnit prosazování pravidel, aby bylo možné lépe řešit případy zneužití veřejných financí a vymáhat zpět již vyplacené finanční prostředky.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie dne 13. září 2017 uvedl: „Unie musí, pokud jde o demokracii, učinit velký krok kupředu. Příliš často se stávalo, že celoevropské volby byly pouhým souhrnem volebních kampaní v jednotlivých státech. Evropská demokracie si zaslouží něco lepšího. Měli bychom poskytnout evropským stranám prostředky k tomu, aby se lépe zorganizovaly.

První místopředseda Komise Frans Timmermans po dnešním hlasování dodal: „Tato reforma je velice významná a jsem velmi potěšen, že se nám daří ji tak rychle realizovat. Evropské politické strany hrají zásadní úlohu, protože vytvářejí přímé spojení mezi občany a evropským politickým systémem, čímž posilují legitimitu Evropské unie. Až půjdou občané v příštím roce k evropským volbám, potřebují s jistotou vědět, komu vlastně svůj hlas dávají, a proto je důležité, že se na základě uvedených změn podaří vnést větší transparentnost do vztahů mezi vnitrostátními a evropskými politickými stranami. Nová pravidla zároveň zajistí, že veřejné finanční prostředky, které strany obdrží, budou lépe odrážet složení hlasů, které jejich kandidáti obdrželi, a pomohou nám získat zpět finanční prostředky, které byly využívány neoprávněně."

Reforma nařízení o evropských politických stranách a nadacích pomůže zacelit právní mezery v předpisech, které v minulosti vedly ke zneužití peněz evropských daňových poplatníků. V některých případech docházelo k tomu, že jednotliví členové téže vnitrostátní strany sponzorovali založení různých evropských stran. Dosavadní metoda rozdělení finančních prostředků EU mezi evropské politické strany navíc dostatečně nereflektuje výsledky, kterých tyto strany ve volbách do Evropského parlamentu dosáhly. Strany se také potýkaly s problémem, jak splnit podmínky předepsané k získání finančních prostředků z EU.

Přijaté změny vytvoří užší vazbu mezi tím, kolik voličů strany zastupují, a jejich financováním, jelikož zvýší podíl finančních prostředků, které budou přidělovány na základě volebního výsledku, a to ze stávajících 85 % na 90 %. V dosavadním systému bylo 15 % finančních prostředků rozděleno mezi všechny strany, bez ohledu na to, kolik lidí je volilo.

Díky této reformě získají evropští občané také možnost učinit si lepší představu o tom, jaké jsou vazby mezi evropskými stranami a stranami v jednotlivých členských zemích – vnitrostátní strany totiž budou muset na svých internetových stránkách viditelně umístit logo a politický program evropské strany, k níž jsou přidruženy. Vnitrostátní strany by kromě toho rovněž měly uvádět informace o genderové vyváženosti svého zastoupení v Evropském parlamentu.

V zájmu lepšího hospodaření s penězi daňových poplatníků má navrhovaná reforma také odstranit právní mezery v předpisech, které stranám umožňují systém zneužívat tím, že se zřizují různé evropské strany, které pak mají nárok na dodatečné finanční prostředky.

Souvislosti

Role evropských politických stran je zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii, která uvádí, že: „politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie“. Nařízení o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací z roku 2014 zvyšuje prestiž, efektivnost, transparentnost a zodpovědnost evropských politických stran a jejich přidružených politických nadací a zviditelňuje je.

Politickým stranám a nadacím, které splňují určité podmínky, je nabídnuta možnost stát se evropským právním subjektem a získat přístup k evropské finanční podpoře. Mezi tyto podmínky patří zastoupení v dostatečném počtu členských států EU a respektování hodnot, na nichž je Unie založena, a to jak v programu, tak v rámci aktivit strany.

Další informace:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_en.htm

IP/18/3376

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar