Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Реформа на финансирането на политическите партии: Комисията приветства бързото одобряване от законодателните органи на ЕС

Брюксел, 17 април 2018 r.

.

Днес Комисията приветства гласуването от Европейския парламент на нейните предложения за реформа на правилата за европейските политически партии и фондации вследствие на речта за състоянието на Съюза от 2017 г. С тези промени ще се увеличи прозрачността, така че хората да знаят за какво гласуват на изборите за Европейски парламент, ще се повиши демократичната легитимност, като финансирането ще отразява в по-голяма степен избора на гласоподавателите, и ще се подобри прилагането на правилата, за да може борбата със злоупотребите с публични средства да е по-ефективна и средствата да се възстановяват.

Както заяви председателят Жан-Клод Юнкер в речта си за състоянието на Съюза на 13 септември 2017 г.: Нашият Съюз трябва да извърши съществена демократична промяна. Твърде често общоевропейските избори бяха ограничени до нищо повече от сбор от националните кампании. Европейската демокрация заслужава повече. Трябва да предоставяме на европейските партии средствата, които ще им позволят да се организират по-добре.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви след днешното гласуване: Това е важна реформа и се радвам, че тя се осъществява толкова бързо. Европейските политически партии играят основна и все по-голяма роля в създаването на пряка връзка между европейските граждани и европейската политическа система. Гражданите трябва да знаят за кого гласуват, когато пускат бюлетината си на европейските избори следващата година, затова е добре, че с тези промени връзките между националните и европейските партии ще станат по-ясни. Благодарение на новите правила публичните средства, предоставяни на партиите, ще отразяват в по-голяма степен броя на получените от техните кандидати гласове и ще можем по-лесно да възстановяваме всички средства, с които се злоупотребява.

С преразглеждането на Регламента относно европейските политически партии и фондации ще се премахнат вратичките, които в миналото бяха използвани за злоупотреба с парите на европейските данъкоплатци. В някои случаи отделни членове на една и съща национална партия спонсорираха създаването на различни европейски партии. Освен това действащият метод на разпределяне на финансирането от ЕС за европейските политически партии не отразяваше в достатъчна степен резултатите от европейските избори. И накрая, партиите срещаха трудности при изпълнението на изискванията за получаване на такова финансиране.

С приетите промени ще се създаде по-тясна връзка между дела от получените гласове и финансирането, като се увеличи процентът от общите средства, който се предоставя въз основа на резултатите от изборите, от настоящите 85% на 90%. При досега действащата система 15% от финансирането се разпределяха между всички партии, независимо от броя на представляваните от тях гласоподаватели.

С измененията ще се осигури и повече прозрачност за европейските граждани по отношение на връзките между европейските и националните партии, като от националните партии ще се изисква да посочват ясно на уебсайтовете си логото и политическата програма на своята европейска партия. Националните партии се насърчават също така да включват информация за баланса между половете сред своите членове в Европейския парламент.

И накрая, за да се гарантира, че парите на данъкоплатците се управляват по-добре, с предложената реформа ще се премахнат вратичките, които даваха възможност на партиите да злоупотребяват със системата, като създават множество европейски партии, всяка от които отговаря на условията за допълнително финансиране.

Контекст

Ролята на европейските политически партии е определена в Договора за Европейския съюз, където се казва „Политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза“. С Регламента от 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации се повишават видимостта, познаването, ефективността, прозрачността и отчетността на европейските политически партии и свързаните с тях политически фондации.

На политическите партии и фондации, които отговарят на определени условия, се дава възможност да станат европейски правни субекти и да получат достъп до финансова подкрепа. Тези условия включват изискване за представителство в достатъчно голям брой държави от ЕС и зачитане на ценностите, на които се основава Европейският съюз, както в програмата им, така и в извършваната от тях дейност.

За повече информация:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_bg.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3168_bg.htm

IP/18/3376

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar