Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Spletne platforme: Komisija določa nove standarde o preglednosti in pravičnosti

Bruselj, 26. aprila 2018

Evropska komisija je danes predlagala nova pravila za spletne platforme, ki majhnim podjetjem v digitalnem gospodarstvu zagotavljajo varnostno mrežo.

Nova pravila bodo prispevala k boljšemu delovanju enotnega digitalnega trga, kar je v skladu z napovedmi predsednika Jeana-Clauda Junckerja iz pisma o nameri, ki je spremljalo predsednikov govor o stanju v Uniji, z dne 13. septembra 2017 „za zaščito poštenega, predvidljivega, trajnostnega in zaupanja vrednega poslovnega okolja v spletni ekonomiji “. Namen novih pravil je ustvariti pravično, pregledno in predvidljivo poslovno okolje za manjša podjetja in trgovce, kadar uporabljajo spletne platforme. Podjetja, kot so hoteli, spletni trgovci, razvijalci aplikacij in druge podobne družbe, ki se opirajo na spletne iskalnike za privabljanje spletnega prometa na svoja spletišča, so med tistimi, ki bodo iz novih pravil iztržili največ.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Milijoni pretežno majhnih trgovcev v EU so zdaj za doseganje svojih strank po vsem enotnem digitalnem trgu odvisni od spletnih platform. Te nove spletne tržnice so gonilo rasti in inovacij v EU, a potrebujemo sklop jasnih in osnovnih pravil, da se zagotovi trajnostno in predvidljivo poslovno okolje. Današnji predlog v spletno gospodarstvo vnaša večjo preglednost, podjetjem daje predvidljivost, ki jo potrebujejo, in bo navsezadnje prinesel dobrobit evropskim potrošnikom.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je menila: „Preprečiti želimo razdrobljenost enotnega trga zaradi kolaža nacionalnih pravil. Danes Komisija predlaga pristop, s katerim bodo podjetjem v EU – zlasti manjšim – dani preglednost in mehanizmi pravnih sredstev, da se bodo lahko vključila v digitalno gospodarstvo, platformam pa pravna varnost.

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je dodala: „Platforme in iskalniki so pomembni kanali, prek katerih lahko podjetja dosežejo potrošnike, vendar moramo zagotoviti, da svojega položaja ne zlorabljajo in tako povzročajo škodo poslovnim uporabnikom. Z jasnimi pravili o preglednosti, učinkovitem reševanju sporov in vzpostavitvi opazovalnice za podrobno analizo praks spletnih platform smo naredili zelo pomemben korak. Zagotavljanje poštenega odnosa platform in iskalnikov do drugih podjetij je bistveno, tudi za povečanje zaupanja v EU v okolja, ki temeljijo na platformah.“

Skoraj polovica (42 %) malih in srednjih podjetij, ki so sodelovala v nedavni raziskavi Eurobarometer, je odgovorila, da uporabljajo spletne tržnice za prodajo svojih izdelkov in storitev. Po drugi študiji se skoraj 50 % evropskih podjetij, ki poslujejo na platformah, srečuje s težavami. Iz študije tudi izhaja, da 38 % težav v zvezi s pogodbenimi odnosi ostaja nerešenih, 26 % pa se jih reši le stežka. Po ocenah naj bi to povzročilo neposredne izgube pri prodaji v vrednosti od 1,27 do 2,35 milijarde evrov.

Zakonodajni ukrepi za zagotavljanje preglednosti in pravičnosti pri uporabi platform

Nova pravila bodo za to poskrbela z naslednjim.

  • Povečanje preglednosti Ponudniki spletnih posredniških storitev morajo zagotoviti, da so njihovi pogodbeni pogoji za poklicne uporabnike zlahka razumljivi ter dostopni. To vključuje vnaprejšnjo določitev možnih razlogov za izključitev poklicnega uporabnika s seznama ali njegovo začasno onemogočenje na platformi. Prav tako morajo ponudniki upoštevati minimalni rok za obveščanje o spremembah pogojev. Če ponudnik spletnih posredniških storitev začasno onemogoči ali ukine celotno ali delno ponudbo poslovnega uporabnika, mora navesti razloge za to. Poleg tega morajo ponudniki teh storitev oblikovati in objaviti splošne politike o tem, (i) do katerih podatkov, ustvarjenih prek njihovih storitev, je mogoče dostopati, kdo lahko do njih dostopa in pod katerimi pogoji; (ii) kako obravnavajo svoje blago ali storitve v primerjavi z blagom in storitvami, ki jih ponujajo njihovi poklicni uporabniki in (iii) kako s pogodbenimi klavzulami zahtevajo najugodnejši obseg ali ceno izdelkov in storitev, ki jih ponujajo poklicni uporabniki (t. i. klavzule največjih ugodnosti). Poleg tega morajo tako spletne posredniške storitve kakor tudi spletni iskalniki določiti splošna merila za razvrščanje blaga in storitev v rezultatih iskanja.

  • Učinkovitejše reševanje sporov Ponudniki spletnih posredniških storitev morajo vzpostaviti interni sistem za obravnavo pritožb. Za olajšanje izvensodnega reševanja sporov bodo morali vsi ponudniki spletnih posredniških storitev v svojih pogojih navesti neodvisne in usposobljene posrednike, s katerimi so pripravljeni sodelovati v dobri veri, da rešijo spor. Prav tako se bo spodbujalo, da industrija prostovoljno določi posebne neodvisne posrednike, ki so sposobni obravnavati spore na področju spletnih posredniških storitev. Tudi združenjem, ki predstavljajo podjetja, bo dana pravica, da v imenu podjetij sodno uveljavljajo nova pravila o preglednosti in reševanju sporov.

  • Vzpostavitev evropske opazovalnice za spremljanje učinka novih pravil Opazovalnica bi spremljala trenutne ter nove težave in priložnosti v digitalnem gospodarstvu, da bi lahko Komisija po potrebi dopolnila današnji zakonodajni predlog. Posebna pozornost bo namenjena razvoju politike in regulativnih pristopov po vsej Evropi.

    Glede na dosežen napredek in spoznanja, pridobljena s pomočjo evropske opazovalnice, bo Komisija v treh letih ocenila potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

Ozadje

Uredba, ki jo je danes predlagala Komisija, temelji na zavezi Komisije iz vmesnega pregleda strategije za enotni digitalni trg, da bo pripravila ukrepe za reševanje vprašanja nepravičnih pogodbenih klavzul in trgovinskih praks, ugotovljenih v razmerjih med platformami in podjetji, in sicer s proučevanjem možnosti reševanja sporov, meril poštenih praks in preglednosti. 

Predlog je rezultat zbiranja informacij, ki je potekalo dve leti in je vključevalo obsežna posvetovanja, gospodarske raziskave in zasnovo politike ter številne delavnice. 

Komisija je uporabila tudi pooblastila za izvrševanje predpisov glede konkurence, da bi omogočila pošteno konkurenco v gospodarstvu spletnih platform. Maja 2017 je tako sprejela sklep, s katerim so zaveze podjetja Amazon postale pravno zavezujoče. Zaveze so se nanašale na predhodne pomisleke glede konkurence v zvezi s številnimi klavzulami v sporazumih o distribuciji, ki jih je podjetje Amazon sklenilo z založniki e-knjig. Junija 2017 pa je sprejela sklep o prepovedi, v katerem ugotavlja, da je Google zlorabil svoj prevladujoč položaj na trgu, tako da je v splošnih rezultatih iskanja dajal nezakonito prednost svoji storitvi primerjave cen. Komisija bo še naprej izvrševala pravila EU o konkurenci v digitalnem sektorju, kjer je primerno.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Sporočilo in druge koristne povezave

IP/18/3372

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar