Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Internetske platforme: Komisija utvrđuje nove standarde o transparentnosti i pravednosti

Bruxelles, 26. travnja 2018.

Komisija je danas predložila nova pravila za internetske platforme koja malim poduzećima pružaju sigurnost u digitalnom gospodarstvu.

Novim će se pravilima poboljšati funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta te postupiti u skladu s najavama iz govora o stanju Unije predsjednika Jean-Clauda Junckeraod 13. rujna 2017. u pogledu zaštite pravednog, predvidivog, održivog i pouzdanog poslovnog okruženja u internetskom gospodarstvu‪‏̏̏̏̓̓̓. Cilj je novih pravila stvoriti pravedno, transparentno i predvidljivo poslovno okruženje za manja poduzeća i trgovce pri upotrebi internetskih platformi. Koristi od novih pravila među ostalima će imati hoteli, proizvođači aplikacija i druga slična poduzeća koja se oslanjaju na tražilice kako bi privukla internetski promet na svoja web-mjesta.

Potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Milijuni uglavnom malih trgovaca u EU-u danas do svojih kupaca na jedinstvenom digitalnom tržištu dopiru putem internetskih platformi. Ta nova internetska tržišta potiču rast i inovacije u EU-u, međutim, potrebno je utvrditi jasna osnovna pravila kako bismo osigurali održivo i predvidljivo poslovno okruženje. Današnji prijedlog omogućit će veću transparentnost u internetskom gospodarstvu, poduzećima osigurati nužnu predvidljivost i u konačnici donijeti koristi europskim potrošačima.‪

Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća, izjavila je: Želimo spriječiti fragmentaciju jedinstvenog tržišta nizom nacionalnih propisa. Komisija je danas iznijela pristup koji će poduzećima iz EU-a, osobito onima manjima, osigurati transparentnost i mehanizme pravne zaštite koji će im pomoći da se uključe u digitalno gospodarstvo Osim toga, osigurava se i pravna sigurnost za platforme.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel izjavila je: Platforme i tražilice važni su kanali putem kojih europska poduzeća dopiru do svojih kupaca, no moramo osigurati da ne zloupotrebljavaju svoje ovlasti i tako nanose štetu svojim poslovnim korisnicima. Riječ je o izuzetno važnom koraku koji predviđa donošenje jasnih propisa o transparentnosti, uspostavu učinkovitog sustava rješavanja sporova i uvođenje opservatorija za podrobnije analiziranje praksi internetskih platformi. Od presudne je važnosti osigurati da platforme i tražilice pravedno postupaju s drugim poduzećima, među ostalim radi promicanja povjerenja u okruženje internetskih platformi u EU-u.

Gotovo polovina (42 %) malih i srednjih poduzeća koja su sudjelovala u najnovijem istraživanju Eurobarometra izjavila je da se koriste internetskim tržištima za prodaju svojih proizvoda i usluga. Prema jednom drugom istraživanju, gotovo 50 % europskih poduzeća koja posluju na platformama suočilo se s problemima. To je istraživanje također pokazalo da ukupno 38 % problema povezanih s ugovornim odnosom ostaje neriješeno, dok iz 26 % bude riješeno, ali uz poteškoće. Procjenjuje se da se kao posljedica toga izravno gubi 1,27–2,35 milijardi EUR prihoda od prodaje.

Zakonodavne mjere za osiguravanje transparentnosti i pravednosti u području platformi

Nova će pravila te probleme pokušati riješiti na sljedeći način:

  • povećanje transparentnost: pružatelji internetskih usluga posredovanja moraju osigurati da njihovi uvjeti za profesionalne korisnike budu lako razumljivi i dostupni. To, među ostalim, uključuje obvezu da se unaprijed navedu mogući razlozi zbog kojih se profesionalni korisnici mogu isključiti ili suspendirati s platforme. Pružatelji se moraju pridržavati i razumnog minimalnog roka za obavijest u slučaju izmjena uvjeta. Ako pružatelj internetskih usluga posredovanja suspendira ili okonča cjelokupnu ponudu ili dio ponude poslovnog korisnika, morat će za to navesti razloge. Osim toga, pružatelji tih usluga moraju sastaviti i objaviti opće politike o sljedećem: i. kojim se podacima proizvedenima putem njihovih usluga može pristupiti, tko im može pristupiti i pod kojim uvjetima, ii. na koji način postupaju s vlastitim proizvodima i uslugama u usporedbi s onima koje pružaju njihovi profesionalni korisnici, te iii. na koji način primjenjuju ugovorne odredbe za zahtijevanje najpovoljnije ponude ili cijene proizvoda i usluga koje nude njihovi profesionalni korisnici (tzv. odredbe o najpovlaštenijoj naciji). Osim toga, internetske usluge posredovanja i internetske tražilice moraju utvrditi opće kriterije prema kojima se određuje način rangiranja proizvoda i usluge u rezultatima pretraživanja.

  • djelotvornije rješavanje sporova: pružatelji internetskih usluga posredovanja dužni su uspostaviti interni sustav obrade pritužbi. Radi olakšavanja izvansudskog rješavanja sporova svi pružatelji internetskih usluga posredovanja morat će u svojim uvjetima navesti neovisne i kvalificirane medijatore s kojima su spremni surađivati u dobroj vjeri pri rješavanju sporova. Osim toga, industrija će se poticati da dobrovoljno odredi posebne neovisne medijatore koji mogu rješavati sporove koji proizlaze u kontekstu internetskih usluga posredovanja. Naposljetku, udruge koje zastupaju poduzeća imat će pravo u ime poduzeća pokrenuti sudski spor radi provedbe novih propisa o transparentnosti i rješavanju sporova.

  • uspostava opservatorija EU-a za praćenje učinka novih propisa: opservatorij bi pratio postojeće i nove probleme i mogućnosti u digitalnom gospodarstvu kako bi se Komisiji omogućilo da prema potrebi poduzme daljnje mjere u vezi s provedbom današnjeg zakonodavnog prijedloga. Posebna će se pozornost posvetiti kretanjima u politici i regulatornim pristupima u cijeloj Europi.

    Ovisno o ostvarenom napretku te na temelju saznanja stečenih putem opservatorija EU-a Komisija će procijeniti potrebu za daljnjim mjerama u roku od tri godine.

Kontekst

Uredba koju danas predlaže Komisija nadovezuje na obvezu Komisije iz preispitivanja Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta na sredini provedbenog razdoblja da pripremi mjere za rješavanje problema nepravednih ugovornih odredbi i trgovačkih praksi utvrđenih u odnosima platformi s poduzećima, razmatranjem pitanja rješavanja sporova, poštene prakse i transparentnosti. 

Prijedlog je uslijedio nakon postupka prikupljanja činjenica koji je trajao dvije godine, a uključivao je opsežna savjetovanja, ekonomska istraživanja i izradu politika te brojne radionice. 

Komisija je primijenila i svoje ovlasti provedbe propisa o tržišnom natjecanju kako bi omogućila pravedno tržišno natjecanje u gospodarstvu platformi. Primjerice, u svibnju 2017. donijela je odluku kojom su obveze koje je ponudio Amazon u vezi s preliminarno utvrđenim problemima tržišnog natjecanja u pogledu više odredbi sporazuma o distribuciji koje sklapa s izdavačima e-knjiga postale zakonski obvezne. U lipnju 2017. donijela je odluku o zabrani u kojoj je zaključeno da je Google zloupotrijebio svoj vladajući položaj time što je u svojim općim rezultatima pretraživanja nezakonito davao prednost svojim uslugama uspoređivanja cijena. Komisija će prema potrebi nastaviti provoditi propise EU-a o tržišnom natjecanju u digitalnom sektoru.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Komunikacija i druge korisne poveznice

IP/18/3372

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar