Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Podaci u EU-u: Komisija pojačava napore za povećanje dostupnosti i poticanje razmjene zdravstvenih podataka

Bruxelles, 25. travnja 2018.

Europska komisija danas predlaže skup mjera za poboljšanje dostupnosti podataka u EU-u kao nastavak prijašnjih inicijativa za poticanje slobodnog protoka neosobnih podataka na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Inovacije zasnovane na podacima ključan su pokretač rasta tržišta i stvaranja novih radnih mjesta, osobito za mala i srednja poduzeća i novoosnovana poduzeća, te za razvoja novih tehnologija. Zahvaljujući njima građani mogu jednostavno pristupati svojim zdravstvenim podacima i njima upravljati, a javna tijela učinkovitije koristiti podatke u svrhu istraživanja, prevencije i reforme zdravstvenog sustava.

Potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Jedinstveno digitalno tržište ubrzano poprima oblik, no bez podataka nećemo moći u potpunosti iskoristiti umjetnu inteligenciju, računalstvo visokih performansi i druga tehnološka dostignuća. Te nam tehnologije mogu pomoći da unaprijedimo zdravstvenu skrb i obrazovanje, poboljšamo prometne mreže i ostvarimo uštede energije, u čemu je i bit pametne uporabe podataka. Naš će prijedlog omogućiti da se veći broj podataka iz javnog sektora oslobodi za ponovnu uporabu, među ostalim i u komercijalne svrhe, a kao rezultat toga smanjit će se troškovi pristupa podacima te ćemo moći stvoriti zajednički podatkovni prostor u EU-u koji će potaknuti rast.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel dodala je: Današnja Komunikacija dio je ambicioznog plana, strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, kojom želimo osigurati da u što većoj mjeri budemo sposobni pomoći europskim poduzećima, osigurati vrhunska istraživanja i zaštiti građane EU-a. S povećanjem količine dostupnih podataka za inovacije zasnovane na podacima građani i poduzeća imat će pristup boljim proizvodima i uslugama.

Povjerenik za zdravlje i sigurnost hrane Vytenis Andriukaitis izjavio je: Svojim prijedlozima želimo u potpunosti iskoristiti potencijal digitalnih tehnologija radi poboljšanja zdravstvene skrbi i medicinskih istraživanja. To će rezultirati lakšim pristupom zdravstvenim podacima, što će omogućiti bolju prevenciju bolesti i skrb usredotočenu na pacijenta, brz odgovor na prijetnje pandemija te poboljšano liječenje.

Današnji se prijedlozi temelje na Općoj uredbi o zaštiti podataka koja će se početi primjenjivati od 25. svibnja 2018. Njima će se osigurati:

  • bolji pristup i mogućnost ponovne uporabe podataka javnog sektora: revidirani zakon o informacijama javnog sektora obuhvaća podatke javnih poduzeća u sektoru prometa i sektoru komunalnih usluga. Novim se propisima ograničavaju iznimke kojima se javnim tijelima omogućuje da ponovnu uporabu svojih podataka naplaćuju po cijeni višoj od graničnih troškova širenja podataka. Osim toga, olakšava se ponovna uporaba podataka istraživanja financiranih javnim sredstvima te se zemlje članice obvezuje da izrade politike o otvorenom pristupu. Naposljetku, novim se propisima zahtijeva da, prema potrebi, tehnička rješenja, kao što su sučelja za programiranje aplikacija (API), pružaju pristup podacima u stvarnom vremenu.

  • razmjena znanstvenih podataka u 2018.: novim skupom preporuka u obzir se uzimaju promjene politika i tehnološke promjene koje su se dogodile od zadnjeg prijedloga Komisije o pristupu znanstvenim informacijama i njihovu čuvanju. Te mjere pružaju smjernice u pogledu provedbe politika otvorenog pristupa u skladu s ciljevima otvorene znanosti, u pogledu podataka iz istraživanja i upravljanja podacima, u pogledu stvaranja europskog oblaka za otvorenu znanost te u pogledu rudarenja teksta i podataka. Naglašavaju i važnost poticaja, nagrada, vještina i parametara primjerenih novom dobu umreženog istraživanja.

  • razmjena podataka privatnog sektora među poduzećima i između poduzeća i državnih tijela: nova komunikacija pod nazivom „Stvaranje zajedničkog europskog podatkovnog prostora” daje smjernice poduzećima koja posluju u EU-u o pravnim i tehničkim načelima u skladu s kojima bi se trebala provoditi suradnja u području razmjene podataka u privatnom sektoru.

  • zaštita zdravstvenih podataka građana uz istodobno poticanje europske suradnje: Komisija danas predstavlja plan mjera koji građane stavlja u prvi plan kada je riječ o podacima o njihovu zdravlju: osiguravanjem pristupa građana njihovim zdravstvenim podacima i uvođenjem mogućnosti prekogranične razmjene njihovih podataka; uporabom većih skupova podataka kako bi se omogućilo personalizirano dijagnosticiranje i medicinsko liječenje i bolje predviđanje epidemija; te promicanjem odgovarajućih digitalnih alata koji javnim tijelima omogućuju bolju primjenu zdravstvenih podataka u svrhu istraživanja i reforme zdravstvenih sustava. Današnjim je prijedlogom obuhvaćena i inteoperabilnost elektroničkih zdravstvenih evidencija te mehanizam za dobrovoljnu suradnju u području razmjene podataka, uključujući genomske podatke, za potrebe istraživanja i prevencije bolesti.

Sljedeći koraci

Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da donesu današnji prijedlog revizije propisa o informacijama javnog sektora. Osim toga, u drugoj polovini 2018. i prvoj polovini 2019. Komisija će uspostaviti okrugli stol na visokoj razini za raspravu o razmjeni podataka privatnog sektora između poduzeća i državnih tijela.

Kontekst

U 2016. vrijednost europskog podatkovnog gospodarstva iznosila je 300 milijardi EUR. Donošenjem odgovarajućih zakonodavnih i političkih mjera ta bi se vrijednost do 2020. mogla povećati do 739 milijardi EUR, odnosno 4 % BDP-a EU-a.

Ponovna uporaba podataka iz javnog sektora (npr. pravnih, prometnih, meteoroloških i financijskih podataka) za komercijalne i nekomercijalne svrhe u EU-u je uređena Direktivom 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora. Komisija je u 2012. donijela paket politika koji obuhvaća niz mjera za poboljšanje pristupa znanstvenim informacijama u Europi, uključujući Preporuku o pristupu znanstvenim informacijama i čuvanju znanstvenih informacija financiranih javnim sredstvima. Komisija je od siječnja do lipnja 2017. provela savjetovanje s dionicima o Komunikaciji o stvaranju europskog podatkovnog gospodarstva koje je pokazalo postojanje snažne potpore neregulatornim mjerama za povećanje i organizaciju pristupa podacima i ponovne uporabe podataka u kontekstu suradnje među poduzećima. U okviru javnog savjetovanja o digitalnoj preobrazbi zdravstvene skrbi, koje je završeno u listopadu 2017., istražena je potreba donošenja mjera za promicanje digitalnih inovacija za unaprjeđenje zdravstvene skrbi u Europi.

Današnje inicijative dopuna su okviru za slobodan protok neosobnih podataka u EU-u koji je Komisija predstavila u rujnu 2017., a koji još moraju odobriti Europski parlament i države članice.

Dodatne informacije

IP/18/3364

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar