Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Komisija omogočila lažji dostop do elektronskih dokazov

Bruselj, 17. aprila 2018

Komisija predlaga nova pravila, da bodo policijski in pravosodni organi lažje in hitreje dobili dostop do elektronskih dokazov, kot so elektronski dopisi ali dokumenti, shranjeni v oblaku, ki jih potrebujejo za preiskovanje, pregon in obsodbo kriminalcev in teroristov.

Organom kazenskega pregona v državah članicah EU bodo nova pravila omogočila učinkoviteje slediti namigom na spletu in prek meja, hkrati pa bodo zagotovila dovolj zaščitnih ukrepov za pravice in svoboščine vseh vpletenih.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je povedal: „Elektronski dokazi v kazenskih postopkih so čedalje pomembnejši. Kriminalcem in teroristom ne moremo dovoliti, da izkoriščajo sodobne in elektronske komunikacijske storitve za skrivanje svojih kriminalnih dejanj in izogibanje roki pravice. Evropa kriminalcem in teroristom ne bi smela služiti kot skrivališče, ne na spletu, ne zunaj njega. Z današnjimi predlogi bodo uvedena orodja brez primere, ki bodo pristojnim organom omogočila hitro in učinkovito zbiranje elektronskih dokazov prek meja, hkrati pa bodo zagotovila tudi robustna varovala za pravice in svoboščine vseh vpletenih.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „Medtem ko organi pregona še vedno delajo z zamudnimi metodami, kriminalci za svoje delovanje uporabljajo hitro in najsodobnejšo tehnologijo. Organe kazenskega pregona moramo opremiti z metodami 21. stoletja za odpravljanje kriminala, tako kot kriminalci uporabljajo metode 21. stoletja za izvajanje svojih kaznivih dejanj.“

Kriminalci in teroristi uporabljajo za komunikacijo telefonska sporočila, elektronsko pošto in aplikacije. Danes več kot polovica vseh kazenskih preiskav vključuje čezmejno zahtevo za dostop do elektronskih dokazov, ki so v rokah ponudnikov storitev s sedežem v drugi državi EU ali zunaj EU. Za pridobitev takih podatkov sta potrebna pravosodno sodelovanje in medsebojna pravna pomoč, vendar je proces trenutno veliko prepočasen in preokoren. Danes skoraj dveh tretjin kriminalnih dejanj, pri katerih so elektronski dokazi v drugi državi, ni mogoče ustrezno preiskati ali preganjati, in sicer predvsem zaradi časa, ki je potreben za pridobitev teh dokazov, ali zaradi razdrobljenosti pravnega okvira. Današnji predlogi bodo pomagali zapolniti to vrzel s hitrejšim in učinkovitejšim postopkom pridobitve elektronskih dokazov

Predlogi bodo:

  • uvedli evropski nalog za dostop do dokazov: ta bo pravosodnemu organu v eni državi članici omogočil, da zaprosi za elektronske dokaze (kot so elektronski dopisi, besedila ali sporočila v aplikacijah) neposredno pri ponudniku storitev, ki zagotavlja storitve v Uniji in ima sedež ali je zastopan v drugi državi članici, ne glede na kraj, kjer se nahajajo podatki, ki bo moral odgovoriti v 10 dneh, v nujnih primerih pa v 6 urah (v primerjavi z 120 dnevi pri obstoječem evropskem preiskovalnem nalogu ali 10 meseci pri postopku medsebojne pravne pomoči);
  • preprečili brisanje podatkov z evropskim nalogom za ohranitev: s tem bo lahko pravosodni organ v eni državi članici od ponudnika storitev, ki zagotavlja storitve v Uniji in ima sedež ali je zastopan v drugi državi članici, zahteval, da ohrani določene podatke, kar bo organu omogočilo, da te podatke pozneje zahteva prek medsebojne pravne pomoči ali evropskega preiskovalnega naloga ali evropskega naloga za dostop do dokazov;
  • vključevali močne zaščitne ukrepe in pravna sredstva: oba naloga se lahko izdata le v okviru kazenskega postopka, v katerem se uporabljajo tudi vsi postopkovni zaščitni ukrepi na področju kazenskega prava. Nova pravila zagotavljajo močno zaščito temeljnih pravic, kot so sodelovanje pravosodnih organov in dodatne zahteve za pridobitev določenih kategorij podatkov. Vključevali bodo tudi zaščitne ukrepe za pravico do varstva osebnih podatkov. Ponudniki storitev in osebe, za katerih podatke bo zaprošeno, bodo imeli na voljo različne zaščitne ukrepe, kot je možnost, da ponudnik storitev zahteva pregled, če na primer nalog očitno krši Listino Evropske unije o temeljnih pravicah;
  • od ponudnikov storitev zahtevali, da v Uniji imenujejo pravnega zastopnika: da bi zagotovili, da za vse ponudnike storitev, ki zagotavljajo storitve v Evropski uniji, veljajo iste obveznosti, tudi če je njihov sedež v tretji državi, morajo ti imenovati pravnega zastopnika v Uniji, ki bo odgovoren za prevzemanje, spoštovanje in izvrševanje odločb in nalogov, ki jih izdajo pristojni organi države članice za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih;
  • zagotovili pravno varnost za podjetja in ponudnike storitev: danes so organi kazenskega pregona pri pridobivanju dokazov, ki jih potrebujejo, pogosto odvisni od dobre volje ponudnikov storitev, v prihodnosti pa bodo enaka pravila, ki bodo veljala za naloge za predložitev elektronskih dokazov izboljšala pravno varnost za organe in ponudnike storitev.

Ozadje

Varnost je politična prednostna naloga že vse od začetka mandata Junckerjeve Komisije – od političnih usmeritev predsednika Junckerja iz julija 2014 do zadnjega govora o stanju v Uniji z dne 13. septembra 2017.

Komisija se je v evropski agendi za varnost iz aprila 2015 zavezala, da bo pregledala ovire pri kazenskih preiskavah. Po tragičnih dogodkih v Bruslju 22. marca 2016 so ministri EU za pravosodje in notranje zadeve dali prednost sprejemanju ukrepov za uspešnejše in učinkovitejše zavarovanje in pridobivanje digitalnih dokazov. Od takrat so ministri večkrat razpravljali o tem vprašanju, evropski voditelji pa so ga omenili tudi v sklepih Sveta o izboljšanju kazenskega pravosodja v kibernetskem prostoru iz junija 2016.

Danes predstavljeni predlog prispeva k prizadevanjem Komisije, da uresniči zavezo, sprejeto v okviru skupne izjave o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018–2019, za boljšo zaščito evropskih državljanov.

Več informacij

 

IP/18/3343

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar