Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O uniune a securității: Comisia facilitează accesul la probe electronice

Bruxelles, 17 aprilie 2018

Comisia propune noi norme pentru a le permite autorităților polițienești și judiciare să obțină mai ușor și mai prompt probe electronice, cum ar fi e-mailuri sau documente stocate în cloud de care au nevoie pentru cercetarea, urmărirea penală și condamnarea infractorilor și a teroriștilor.

Noile norme le vor permite autorităților de asigurare a respectării legii din statele membre ale UE să identifice mai bine pistele din mediul online și de la nivel transfrontalier, furnizând, totodată, garanții suficiente pentru drepturile și libertățile tuturor părților implicate.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Probele electronice sunt din ce în ce mai importante în cadrul procedurilor penale. Nu le putem permite infractorilor și teroriștilor să exploateze tehnologiile de comunicații electronice moderne pentru a-și disimula acțiunile infracționale și pentru a se sustrage justiției. Nu trebuie să existe un spațiu în care infractorii și teroriștii din Europa să se poată ascunde, nici în mediul online, nici în cel offline. Propunerile de astăzi vor institui instrumente fără precedent, menite să le permită autorităților competente nu doar să colecteze rapid și eficient probe electronice la nivel transfrontalier, ci și să asigure garanții solide pentru drepturile și libertățile tuturor persoanelor afectate.”

Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a adăugat: „În timp ce autoritățile de asigurare a respectării legii lucrează în continuare cu metode greoaie, infractorii utilizează tehnologii de vârf rapide pentru a acționa. Trebuie să punem la dispoziția autorităților de asigurare a respectării legii metode demne de secolul XXI pentru a le permite să combată criminalitatea, întrucât și infractorii utilizează metode ale secolului XXI pentru a săvârși infracțiuni.”

Toți infractorii și teroriștii utilizează SMS-uri, e-mailuri și aplicații informatice pentru a comunica. În momentul de față, peste jumătate din toate anchetele penale cuprind o cerere transfrontalieră în vederea obținerii de probe electronice deținute de prestatorii de servicii stabiliți în alt stat membru sau în afara UE. Pentru a obține astfel de date, este necesară cooperarea judiciară și asistența juridică reciprocă; cu toate acestea, în prezent, procesul este mult prea lent și greoi. În momentul de față, aproape două treimi din infracțiunile pentru care probele electronice sunt deținute într-o altă țară nu pot fi anchetate sau urmărite penal în mod corespunzător, în principal din cauza răstimpului necesar pentru a colecta astfel de probe sau din cauza fragmentării cadrului juridic. Grație accelerării și eficientizării procesului de obținere a probelor electronice, propunerile de astăzi vor contribui la eliminarea acestei lacune.

Propunerile:

  • vor crea un ordin european de divulgare a informațiilor: Acest lucru îi va permite unei autorități judiciare dintr-un stat membru să solicite probe electronice (cum ar fi e-mailurile, SMS-urile sau mesajele trimise prin intermediul unor aplicații) direct de la un prestator de servicii care oferă servicii în Uniune și care este stabilit sau reprezentat într-un alt stat membru, indiferent de locul în care se află datele; acesta va fi obligat să răspundă în termen de 10 zile și în termen de 6 ore în cazuri de urgență (față de termenul de 120 de zile pentru a răspunde ordinului european de anchetă existent sau termenul de 10 luni aferent unei proceduri de asistență judiciară reciprocă);
  • vor preveni ștergerea datelor printr-o ordonanță asigurătorie europeană: Acest lucru îi va permite unei autorități judiciare dintr-un stat membru să îi impună unui prestator de servicii care oferă servicii în Uniune și care este stabilit sau reprezentat în alt stat membru să păstreze anumite date specifice pentru ca autoritatea respectivă să poată solicita aceste informații mai târziu prin intermediul unei asistențe judiciare reciproce, al unui ordin european de anchetă sau al unui ordin european de divulgare a informațiilor;
  • vor include garanții și măsuri reparatorii solide: Cele două ordine pot fi emise numai în cadrul unor proceduri penale și se aplică toate garanțiile procedurale de drept penal. Noile norme garantează o protecție puternică a drepturilor fundamentale, cum ar fi implicarea autorităților judiciare și cerințe suplimentare în vederea obținerii anumitor categorii de date. Acestea cuprind, de asemenea, garanții pentru dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prestatorii de servicii și persoanele ale căror date sunt solicitate vor beneficia de diferite măsuri de protecție, cum ar fi posibilitatea ca prestatorul de servicii să ceară o revizuire dacă, de exemplu, ordinul respectiv încalcă în mod vădit Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
  • vor obliga prestatorii de servicii să desemneze un reprezentant legal în Uniune: pentru a se asigura că toți prestatorii de servicii care oferă servicii în Uniunea Europeană sunt supuși acelorași obligații, chiar dacă își au sediul într-o țară terță, aceștia sunt obligați să numească un reprezentant legal în Uniune pentru primirea și asigurarea respectării hotărârilor și a ordinelor emise de autoritățile competente din statele membre în scopul strângerii de probe în cadrul procedurilor penale;
  • vor asigura securitatea juridică pentru întreprinderi și prestatori de servicii: în timp ce, în prezent, autoritățile de asigurare a respectării legii depind adesea de bunăvoința prestatorilor de servicii care să le furnizeze probele de care au nevoie, în viitor, aplicarea acelorași norme pentru a solicita furnizarea de probe electronice va îmbunătăți securitatea juridică pentru autorități și pentru prestatorii de servicii.

Context

Securitatea a reprezentat o prioritate politică încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker – de la Orientările politice din iulie 2014 ale președintelui Juncker până la ultimul său discurs privind starea Uniunii susținut la 13 septembrie 2017.

În Agenda europeană privind securitatea din aprilie 2015, Comisia s-a angajat să examineze obstacolele din calea anchetelor penale. Ca urmare a evenimentelor tragice din 22 martie 2016 de la Bruxelles, miniștrii UE pentru justiție și afaceri interne au acordat prioritate adoptării unor măsuri vizând siguranța și obținerea de probe digitale într-un mod mai eficient și mai eficace. De atunci, această chestiune a fost discutată de mai multe ori în rândul miniștrilor și a fost reiterată de liderii europeni în Concluziile Consiliului din iunie 2016 privind îmbunătățirea justiției penale în spațiul cibernetic.

Propunerea prezentată astăzi contribuie la eforturile Comisiei de a pune în practică angajamentul pe care și l-a asumat în Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019, pentru a-i proteja mai bine pe cetățenii europeni.

Pentru informații suplimentare

 

IP/18/3343

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar