Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Pachetul privind extinderea: Comisia publică rapoarte privind țările partenere din Balcanii de Vest și Turcia

Bruxelles, 17 aprilie 2018

Comisia Europeană a adoptat astăzi pachetul anual privind extinderea, care include șapte rapoarte individuale și în care se evaluează punerea în aplicare a politicii de extindere a Uniunii Europene întemeiate pe criterii bine stabilite și pe o condiționalitate echitabilă și riguroasă.

Realizarea de progrese pe calea europeană este un proces obiectiv și bazat pe merite, care depinde de rezultatele concrete obținute de fiecare țară. Statul de drept, justiția și drepturile fundamentale reprezintă o prioritate absolută în acest sens. O perspectivă de extindere credibilă necesită eforturi susținute și reforme ireversibile. Extinderea UE constituie o investiție în pacea, securitatea și stabilitatea Europei: perspectiva aderării la UE are un puternic efect de transformare asupra țărilor partenere în acest proces, punând bazele unor schimbări democratice, politice, economice și societale pozitive.

Comisia a recomandat astăzi Consiliului să decidă deschiderea negocierilor de aderare cu fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și cu Albania, având în vedere progresele realizate, în condițiile menținerii și a accelerării ritmului reformelor actuale. Mai exact, în ceea ce privește Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, punerea în aplicare a priorităților de reformă urgente va fi decisivă pentru continuarea progreselor. În cazul Albaniei, va fi crucială realizarea de progrese în domeniul esențial al statului de drept, în special în toate cele cinci priorități-cheie de reformă, precum și continuarea obținerii de rezultate concrete și tangibile în ceea ce privește reevaluarea (verificarea) judecătorilor și a procurorilor. Pentru a sprijini aceste eforturi, Comisia va aplica abordarea consolidată pentru capitolele de negociere privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale și justiție, libertate și securitate. Acest pas înainte într-un proces îndelungat este în concordanță cu abordarea bazată pe merit și cu condiționalitatea strictă, confirmată recent de Comisie În Strategia privind Balcanii de Vest. După cum se afirmă în Strategia pentru Balcanii de Vest, și UE trebuie să fie pregătită pentru primirea de noi membri, de îndată ce aceștia au îndeplinit condițiile, inclusiv la nivel instituțional și din punct de vedere financiar. Uniunea trebuie să fie mai puternică, mai solidă și mai eficientă înainte de a putea fi mai mare.

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședinta Comisiei, Federica Mogherini, a declarat: Pasul înainte făcut astăzi de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și de Albania este un pas înainte pentru întreaga regiune a Balcanilor de Vest. Atenția și implicarea noastră strategică conduc la progrese concrete și la beneficii pentru popoarele din această regiune. Eforturile de reformare și de modernizare trebuie însă continuate, în interesul partenerilor și al Uniunii Europene.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea, a afirmat: Politica noastră de extindere continuă să fie un motor principal de stimulare a reformelor în Balcanii de Vest. Datorită acestei politici, economiile și societățile din regiune se modernizează, devenind treptat un loc mai prosper și mai stabil, lucru care este realmente și în interesul UE. Recomandările pentru Albania și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei pe care le-am publicat astăzi confirmă progresele realizate. Acesta este un pas important înainte, însă un lucru este cert și valabil pentru toate țările din Balcanii de Vest: nu există scurtături pentru a ajunge în UE. S-au constatat încă lacune importante. Trebuie să vedem că reformele, în special în domeniul statului de drept, sunt puse în aplicare cu mai multă vigoare și produc rezultate durabile. Aceste reforme, care vizează un sistem judiciar eficace, combaterea eficace a corupției și a crimei organizate, o administrație publică eficientă și o economie mai puternică, nu sunt „pentru Bruxelles”; de aceste reforme vor beneficia în mod direct cetățenii din această regiune și Europa în ansamblul său.

Evaluarea progreselor obținute și identificarea deficiențelor le oferă acestor țări stimulente și orientări pentru continuarea reformelor de amploare care se impun. Pentru ca perspectivele de aderare să devină realitate, țările trebuie să acorde prioritate reformelor în domenii fundamentale – precum statul de drept, drepturile omului, instituțiile democratice și reforma administrației publice – precum și dezvoltării economice și competitivității, domenii în care persistă deficiențe structurale. Țările trebuie să se asigure că reformele sunt puse în aplicare în mod corect și produc rezultate concrete. Comisia va continua să susțină aceste eforturi de reformă prin sprijin politic și asistență financiară bine direcționată.

Programele de reformă economică

Pentru prima dată, Comisia a publicat, împreună cu pachetul de extindere, și evaluările anuale ale programelor de reformă economică pentru Balcanii de Vest și Turcia. Evaluările anuale ale programelor de reformă economică pentru țările din Balcanii de Vest și pentru Turcia arată că în aceste țări se înregistrează în continuare o creștere economică și că se fac în continuare eforturi de consolidare a stabilității macroeconomice și fiscale în contextul actualelor vulnerabilități. Ar trebui menținute și consolidate politicile viabile inițiate, iar reformele în curs– urgentate, astfel încât să se reducă riscurile macroeconomice persistente, să se deblocheze sursele pentru o creștere durabilă pe termen lung și să se accelereze convergența cu UE.

Programele de reformă economică joacă un rol fundamental în planificarea politicii economice și în direcționarea reformelor care vizează stimularea competitivității și îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea favorabilă incluziunii și crearea de locuri de muncă. Aceste programe ajută țările partenere să îndeplinească criteriile economice pentru aderare și să se pregătească pentru participarea, după aderare, la semestrul european, menit să asigure coordonarea politicii economice în UE. În acest an, pentru prima dată, cele două pachete au fost sincronizate, subliniindu-se astfel importanța funcționării economiei în realizarea de progrese pe calea către UE.

CONTEXT

Procesul de extindere

Actuala agendă de extindere cuprinde țările partenere din Balcanii de Vest și Turcia. Negocierile de aderare au început în 2012 cu Muntenegru, în 2014 cu Serbia și în 2005 cu Turcia. Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei este țară candidată începând din 2005, iar Albania a obținut statutul de țară candidată în 2014. Bosnia și Herțegovina (care a depus cererea de aderare la UE în februarie 2016) și Kosovo (Acordul de stabilizare și de asociere a intrat în vigoare în aprilie 2016) sunt țări potențial candidate.

Pentru constatările și recomandările detaliate privind fiecare țară, a se vedea:

Document de strategie: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Muntenegru: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Serbia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turcia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albania: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosnia și Herțegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar