Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Bővítési csomag: A Bizottság közzétette a nyugat-balkáni partnerekről és Törökországról szóló jelentéseket

Brüsszel, 2018. április 17.

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta éves bővítési csomagját és hét egyedi jelentést, amelyben értékeli az Európai Unió bővítési politikájának meghatározott kritériumokon, valamint méltányos és szigorú feltételrendszeren alapuló végrehajtását.

Az európai úton tett előrelépés objektív és érdemeken alapuló folyamat, amely az egyes országok által elért konkrét eredményektől függ, ahol a jogállamiság, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok kiemelt fontosságú prioritások. A hiteles bővítési perspektívához töretlen erőfeszítések és visszafordíthatatlan reformok szükségesek. Az EU bővítési politikája befektetés Európa békéjébe, biztonságába és stabilitásába: az uniós tagság távlata erőteljes átalakító hatással bír a folyamatban részt vevő partnerekre, megszilárdítja a pozitív demokratikus, politikai, gazdasági és társadalmi változásokat.

A Bizottság a mai napon azt ajánlotta, hogy a Tanács az elért eredmények fényében hozzon határozatot a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal és Albániával folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, fenntartva és elmélyítve a jelenlegi reformok lendületét. Konkrétan Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság esetében döntő fontosságú lesz a sürgős reformprioritások teljesítése az ország további fejlődéséhez. Albánia esetében az előrelépés kulcsfontosságú lesz a jogállamiság kiemelt területén, különösen mind az öt kulcsfontosságú reformprioritás tekintetében, és további konkrét és kézzelfogható eredményekre lesz szükség a bírák és ügyészek ellenőrzése (átvilágítás) során. Ennek támogatása érdekében a Bizottság alkalmazná a megerősített megközelítést az igazságszolgáltatásról és alapvető jogokról, valamint a jogérvényesülésről, szabadságról és biztonságról szóló tárgyalási fejezetekre vonatkozóan. Ez a hosszú folyamatban tett előrelépés összhangban áll az érdemeken alapuló megközelítéssel és szigorú feltételrendszerrel, melyet legutóbb a Bizottság nyugat-balkáni stratégiája is megerősített. A Nyugat-Balkán stratégiában foglaltak szerint az Uniónak intézményi és pénzügyi szempontból egyaránt készen kell állnia az új tagállamok fogadására, amennyiben azok eleget tesznek a feltételeknek. Az Uniónak még bővítését megelőzően erősebbnek, szilárdabbnak és hatékonyabbnak kell lennie.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője/az Európai Bizottság alelnöke, Federica Mogherini kijelentette: „Az, hogy a mai napon Albánia és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság egy lépéssel előbbre jutott, az előrelépést jelent az egész nyugat-balkáni régió számára. A stratégiai terveinkre való összpontosításnak és elkötelezettségünknek köszönhetően gyakorlati eredmények születtek, amelyek a régióban élők számára is előnyökkel járnak. A partnerek és az Európai Unió érdekében azonban folytatni kell a reformokkal és a korszerűsítéssel kapcsolatos munkát.

Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos így nyilatkozott: „Bővítési politikánk továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik a Nyugat-Balkánon végbemenő reformok előmozdításában. Korszerűsíti a régió gazdaságait és társadalmait, a régiót fokozatosan alakítja virágzó és stabil hellyé, ami valós érdeke az Uniónak is. A mai napon általunk közzétett, Albániára és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra vonatkozó ajánlások elismerik az elért előrehaladást. Ez fontos lépés, ám egyértelmű, és valamennyi nyugat-balkáni országra egyaránt vonatkozik, hogy: nem lehet levágni az Unióba vezető utat. Továbbra is fennállnak lényeges hiányosságok. A jogállamiság tekintetében sokkal szigorúbban kell végrehajtani a reformokat, és fenntartható eredményeket kell felmutatni. E reformok nem „Brüsszelnek” szólnak: a hatékony igazságszolgáltatás, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni hatékony küzdelem, a hatékony közigazgatás, az erősebb gazdaság közvetlen előnyöket hoz a régió és polgárai, valamint egész Európa számára.”

Az elért eredmények értékelése és a hiányosságok azonosítása ösztönzőt és iránymutatást nyújt az országok számára a szükséges mélyreható reformok végrehajtásához. A csatlakozási kilátások valóra váltása érdekében az országoknak előnyben kell részesíteniük a reformokat a következő alapvető területeken: jogállamiság, emberi jogok, demokratikus intézmények és közigazgatás, valamint a gazdasági fejlődés és versenyképesség terén; ezek mind olyan területek, amelyeken még strukturális hiányosságok állnak fenn. Az országoknak biztosítaniuk kell a reformok megfelelő végrehajtását, és konkrét eredményeket kell felmutatniuk. A Bizottság szakpolitikai támogatás és összpontosított pénzügyi támogatás révén továbbra is támogatni fogja e reformtörekvéseket.

Gazdasági reformprogramok

A Bizottság első alkalommal tette közzé a bővítési csomaggal együtt a nyugat-balkáni partnerekről és Törökországról szóló gazdasági reformprogramok éves értékeléseit. A nyugat-balkáni országokra és Törökországra vonatkozó gazdasági reformprogramok éves értékelései szerint további gazdasági növekedés tapasztalható, és az említett országok további erőfeszítéseket tesznek a makrogazdasági és költségvetési stabilitás megerősítése terén a jelenlegi sebezhetőség fényében. Fenn kell tartani és meg kell erősíteni a stabil szakpolitikákat, fel kell gyorsítani a reformokat a még fennálló makrogazdasági kockázatok csökkentése és a fenntartható hosszú távú növekedés forrásainak feltárása érdekében, valamint fel kell gyorsítani az Unióval való konvergenciát.

A gazdasági reformprogramok kulcsfontosságú szerepet játszanak a gazdaságpolitikai tervezés javítása, valamint a versenyképesség fokozását és az inkluzív növekedés és munkahelyteremtés feltételeinek javítását célzó reformok irányítása terén. A partnerországok számára segítséget nyújtanak abban, hogy megfeleljenek a csatlakozás gazdasági kritériumainak és felkészüljenek a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterében való részvételre az uniós csatlakozást követően. A Bizottság ebben az évben első alkalommal összehangolta a két csomag közzétételét, ezáltal hangsúlyozva a működő gazdaság fontosságát az EU-hoz való csatlakozás felé vezető úton.

HÁTTÉR

A bővítési folyamat

A jelenlegi bővítési menetrend a nyugat-balkáni országokat és Törökországot öleli fel. Elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások a következő tagjelölt országokkal: Montenegró (2012), Szerbia (2014), Törökország (2005). Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 2005 óta tagjelölt ország, Albánia pedig 2014-ben kapott tagjelölti státuszt. Bosznia-Hercegovina (uniós csatlakozási kérelmét 2016 februárjában nyújtotta be) és Koszovó (a stabilizációs és társulási megállapodás 2016 áprilisában lépett hatályba) potenciális tagjelöltek.

Az egyes országokkal kapcsolatos részletes megállapítások és ajánlások a következő linkeken olvashatók:

Stratégiai dokumentum: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Montenegró: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Szerbia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Törökország: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albánia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosznia-Hercegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Koszovó: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar