Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Paket o proširenju: Komisija objavila izvješća o zemljama zapadnog Balkana i Turskoj

Bruxelles, 17. travnja 2018.

Europska komisija danas je donijela godišnji paket o proširenju, uključujući sedam zasebnih izvješća, u kojima je procijenjena provedba politike proširenja Europske unije na temelju utvrđenih mjerila te pravednih i strogih uvjeta.

Pristupanje EU-u objektivan je proces temeljen na postignućima koji ovisi o konkretnim rezultatima koje pojedina zemlja ostvari, a prioritetna su područja vladavina prava, pravosuđe i temeljna prava. Za vjerodostojnu mogućnost proširenja potrebni su ustrajno djelovanje i nepovratne reforme. Politika proširenja EU-a ulaganje je u mir, sigurnost i stabilnost u Europi. Mogućnost članstva u EU-u snažno utječe na preobrazbu partnera u tom procesu i omogućuje pozitivne demokratske, političke, gospodarske i društvene promjene.

Komisija je danas preporučila da Vijeće donese odluku o otvaranju pregovora o pristupanju s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom i Albanijom na temelju ostvarenog napretka te nastavka i jačanja provedbe reformi. Konkretno, za daljnji napredak bivše jugoslavenske republike Makedonije odlučujuće će biti provođenje hitnih prioritetnih reformi. Za Albaniju važan će biti napredak u ključnom području vladavine prava, posebice u svih pet ključnih prioritetnih reformi, te daljnje postizanje konkretnih i opipljivih rezultata u pogledu ponovne provjere (odobravanja) sudaca i tužitelja. Komisija će u tom cilju primijeniti ojačani pristup za pregovaračka poglavlja o pravosuđu, temeljnim pravima te pravdi, slobodi i sigurnosti. Taj napredak u dugotrajnom procesu u skladu je s pristupom temeljenim na postignućima i strogim uvjetima, koji je nedavno potvrđen u Komisijinoj Strategiji za zapadni Balkan. Kako je navedeno u Strategiji za zapadni Balkan, i EU treba iz institucionalne i financijske perspektive biti spreman za nove članove kad oni ispune uvjete. Prije proširenja Unija mora biti snažnija, čvršća i učinkovitija.

Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Komisije Federica Mogherini izjavila je: Današnji je napredak bivše jugoslavenske republike Makedonije i Albanije važan korak naprijed za cijelu regiju zapadnog Balkana. Naše strateško usmjerenje i angažman rezultiraju praktičnim napretkom i koristima za stanovnike regije. No još treba raditi na reformama i modernizaciji, što je u interesu i partnera i Europske unije.

Povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn rekao je: Naša je politika proširenja i dalje ključni pokretač reformi na zapadnom Balkanu. Zahvaljujući njoj moderniziraju se gospodarstvo i društvo, pa regija postupno postaje prosperitetnija i stabilnija, što je i u istinskom interesu EU-a. Ostvareni napredak odražava se u danas objavljenim preporukama za bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju i Albaniju. To je važan korak naprijed, no jasno je da nema prečaca na putu do pristupanja EU-u, a to vrijedi za sve zemlje zapadnog Balkana. I dalje postoje znatni nedostaci. Potrebne su dodatne reforme, posebice u području vladavine prava, koje treba odlučnije provoditi i ostvariti održive rezultate. Te reforme nisu potrebne zbog Bruxellesa; učinkovito sudstvo, djelotvorno suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, učinkovita javna uprava, snažno gospodarstvo – sve će to izravno koristiti regiji i njezinim stanovnicima, kao i cijeloj Europi.

Ocjenjivanjem ostvarenog napretka i utvrđivanjem nedostataka zemljama se pružaju poticaji i smjernice za provođenje potrebnih dalekosežnih reformi. Kako bi pristupanje EU-u postalo stvarnost, zemlje moraju dati prednost reformama u temeljnim područjima vladavine prava, ljudskih prava, demokratskih institucija i reforme javne uprave, kao i u područjima gospodarskog razvoja i konkurentnosti, odnosno u svim područjima u kojima su još prisutni strukturni nedostaci. One moraju osigurati prikladnu provedbu reformi i ostvariti niz konkretnih rezultata. Komisija će i dalje podupirati reforme političkom potporom i usmjerenom financijskom pomoći.

Programi gospodarskih reformi

Prvi je put Komisija zajedno s paketom o proširenju objavila godišnje ocjene programa gospodarskih reformi zemalja zapadnog Balkana i Turske. Na temelju godišnje ocjene programa gospodarskih reformi za zemlje zapadnog Balkana i Tursku vide se trajan gospodarski rast te nastojanja za jačanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti u kontekstu aktualnih slabosti. Trebalo bi zadržati i ojačati kvalitetne politike te ubrzati reforme kako bi se smanjili postojeći makroekonomski rizici i oslobodili izvori za održivi dugoročni rast te ubrzalo približavanje EU-u.

Programi gospodarskih reformi imaju ključnu ulogu u poboljšanju planiranja gospodarske politike i usmjeravanju reformi čiji je cilj povećati konkurentnost i poboljšati uvjete za uključivi rast i otvaranje radnih mjesta. Oni partnerskim zemljama pomažu da ispune gospodarske uvjete za pristupanje i pripreme se za sudjelovanje u europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike EU-u poslije pristupanja. Ove su godine ta dva paketa prvi put objavljena zajedno, čime se naglašava važnost funkcionalnoga gospodarstva za napredak prema pristupanju EU-u.

KONTEKST

Proces proširenja

Trenutačnim su planom proširenja obuhvaćene partnerske zemlje na zapadnom Balkanu i Turska. Pretpristupni pregovori otvoreni su sa zemljama kandidatkinjama Crnom Gorom (2012.), Srbijom (2014.) i Turskom (2005.). Bivša jugoslavenska republika Makedonija ima status zemlje kandidatkinje od 2005., a Albanija je stekla status kandidatkinje 2014. Potencijalne su zemlje kandidatkinje Bosna i Hercegovina (zahtjev za pristupanje EU-u predan u veljači 2016.) i Kosovo (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio je na snagu u travnju 2016.).

Detaljni nalazi i preporuke za svaku zemlju dostupni su na poveznicama u nastavku.

Strateški dokument: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417_strategy_paper_en.pdf

Crna Gora: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3409_en.htm

Srbija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3406_en.htm

Turska: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3407_en.htm

Bivša jugoslavenska republika Makedonija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3405_en.htm

Albanija: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3403_en.htm

Bosna i Hercegovina: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3408_en.htm

Kosovo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3404_en.htm

IP/18/3342

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar