Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Integrarea migranților: Comisia și OCDE publică o listă de verificare pentru a sprijini autoritățile locale, regionale și naționale

Bruxelles, 18 aprilie 2018

Astăzi, Comisia Europeană și OCDE publică un raport care identifică principalele obstacole în calea integrării migranților și prezintă recomandări concrete de politici ca răspuns la aceste provocări.

Raportul prezintă exemple de bune practici din mari orașe europene precum Amsterdam, Atena, Berlin, Paris și Roma și subliniază 12 aspecte-cheie pe care factorii de decizie și profesioniștii de la nivel local, regional și național trebuie să le ia în considerare la elaborarea și implementarea programelor de integrare locală. Recomandările se concentrează pe sectoare de politici precum sănătatea, ocuparea forței de muncă, locuințele și educația și vizează diferite aspecte, care includ o mai bună corelare a competențelor migranților cu necesitățile piețelor locale ale muncii și crearea de spații comune pentru a permite comunităților să se întâlnească și să interacționeze.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „După creșterea numărului de refugiați sosiți în Europa în 2015 și 2016 și eforturile noastre încununate de succes de a reduce numărul de noi sosiri neregulamentare, a sosit momentul să ne preocupăm în mod colectiv de integrarea eficientă în societățile noastre a persoanelor care beneficiază de protecție. Este în interesul tuturor ca cei care au dreptul să rămână să fie sprijiniți pentru a se integra. Acest lucru va fi benefic atât pentru coeziunea socială, cât și pentru competitivitatea economică.”

Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a făcut următoarea declarație: „Migrația reprezintă într-o mare măsură o realitate locală și urbană. Acest raport reprezintă un adevărat ghid pentru acțiunile publice. El este menit să ajute autoritățile locale să faciliteze integrarea migranților, cu sprijinul fondurilor politicii de coeziune. Politica de coeziune va juca un rol și mai important în acest sens în viitor.”

Secretarul general adjunct al OCDE, Mari Kiviniemi, a declarat: „Eforturile de integrare a migranților trebuie să înceapă imediat după sosirea lor și să continue de-a lungul timpului. Liderii locali știu care sunt cele mai bune oportunități pentru nou-veniți și în ce mod își pot aduce aceștia contribuția, de la ocuparea posturilor vacante de pe piața forței de muncă până la crearea unei culturi mai diversificate, care să aducă beneficii tuturor rezidenților. Pentru a asigura integrarea cu succes a migranților, guvernele naționale trebuie să coopereze cu liderii locali încă de la început.”

Raportul analizează situația migranților din țările membre ale OCDE, prezentând informații privind locul în care s-au stabilit, eficacitatea modalității lor de integrare și obstacolele cu care s-au confruntat, de exemplu în ceea ce privește accesul pe piața locală a muncii. De asemenea, raportul propune soluții care combat fragmentarea politicilor naționale privind integrarea și care încurajează o mai bună coordonare la toate nivelurile - național, regional și local. Raportul subliniază necesitatea intensificării eforturilor de monitorizare și concluzionează că acest lucru poate fi realizat cel mai bine printr-o colaborare mai strânsă cu ONG-urile, partenerii de afaceri și migranții înșiși, prin evaluări participative și anchete. În sfârșit, raportul descrie cum poate fi ameliorat accesul la resursele financiare, cum ar fi fondurile UE, pentru dezvoltarea programelor de integrare.

Context

În 2016, peste cinci milioane de persoane au migrat definitiv în țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Deși rămâne, în primul rând, o responsabilitate națională, integrarea migranților va reprezenta în următoarele decenii una dintre principalele provocări cu care ne vom confrunta, ca Uniune. Orașele europene vor juca un rol crucial în reușita integrării pe teren. Potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat în aprilie 2018, 69 % din europeni consideră că măsurile de integrare sunt o investiție necesară pe termen lung și un procent similar consideră că integrarea este un proces bidirecțional, atât pentru migranți, cât și pentru societățile-gazdă.

Acest raport a fost comandat de Comisia Europeană și face parte dintr-un efort mai amplu de sprijinire a incluziunii sociale și profesionale a migranților în societățile UE. OCDE a examinat nouă orașe europene mari (Amsterdam, Atena, Barcelona, Berlin, Glasgow, Göteborg, Paris, Roma și Viena) și un oraș mai mic din Germania (Altena), pentru a analiza eficiența acțiunilor întreprinse pentru a face față acestei provocări - ce s-a realizat, ce a funcționat și ce ar fi putut fi făcut mai bine. De asemenea, OCDE a examinat alte 61 de orașe, precum și asociații de orașe cum ar fi Eurocities, și a creat o bază de date cu privire la caracteristicile migrației recente în țările OCDE, la nivel subnațional.

Comunicarea Comisiei Europene din 2015 intitulată „O agendă europeană privind migrația” a subliniat faptul că politica în domeniul migrației va avea succes doar dacă va fi susținută de o politică eficientă de integrare. În cadrul Planului de acțiune privind integrarea din 2016, UE a stabilit măsuri pentru încurajarea și sprijinirea statelor membre în eforturile lor de a promova integrarea resortisanților țărilor terțe. Aceste măsuri includ finanțare și instrumente specifice care abordează coeziunea economică și socială în diversele state membre. Recent, Comisia a prezentat o serie de instrumente pentru a ajuta țările din UE să identifice resursele UE disponibile și să elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților.

Informații suplimentare:

Lucrând împreună pentru integrarea locală a migranților și a refugiaților - raportul OCDE

Fișă informativă privind raportul

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf