Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A migránsok integrációja: A Bizottság és az OECD ellenőrzési listát tesz közzé a helyi, regionális és nemzeti hatóságok támogatására

Brüsszel, 2018. április 18.

Az Európai Bizottság és az OECD ma olyan jelentést tesz közzé, amely azonosítja a migránsok integrációjával kapcsolatos fő kihívásokat, és ezekre válaszként konkrét szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg.

A nagy európai városok – köztük Amszterdam, Athén, Berlin, Párizs és Róma – bevált gyakorlati példáit összefoglaló jelentés kiemeli a helyi, regionális és nemzeti politikai döntéshozók és gyakorló szakemberek számára a helyi integrációs programok kidolgozásához és végrehajtásához szükséges 12 kulcsfontosságú pontot. Az egészségügy, a munka, a lakhatás és az oktatás szakpolitikai területeit felölelő ajánlások számos kérdést érintenek a migránsok készségeinek a helyi munkaerőpiacok igényeivel való jobb összehangolásától kezdve egészen a közösségek találkozásra és kapcsolatok kialakítására szolgáló közös terek megteremtéséig.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A menekültek Európába érkezésének a 2015–2016-os években tapasztalt csúcspontját és az új irreguláris migráció mértékének csökkentésére irányuló hatékony intézkedéseket követően elérkezett az idő arra, hogy a társadalmainkban védelemben részesített személyek hatékony integrációjának szenteljük figyelmünket. Mindenkinek érdeke, hogy a maradásra jogosult személyek támogatásban részesüljenek. Ez mind a társadalmi kohézió, mind a gazdasági versenyképesség szempontjából előnyös.”

Corina Crețu, a regionális politikáért felelős uniós biztos kijelentette: „A bevándorlás nagyrészt helyi és városi kérdés. Ez a jelentés a tényleges társadalmi fellépések felsorolása; célja, hogy a kohéziós politikai alapok támogatása révén segítse a helyi hatóságokat a migránsok beilleszkedéshez vezető útjának elegyengetésében. Remélem, hogy a kohéziós politika a jövőben még nagyobb szerepet játszik ebben a tekintetben.”

Az OECD főtitkárhelyettese, Mari Kiviniemi a következőket nyilatkozta: „A bevándorlók integrációjának a migránsok megérkezéskor kell elkezdődnie, és onnan kezdve folyamatosan működnie kell. A helyi vezetők tisztában vannak azzal, hogy az újonnan érkezők számára hol állnak rendelkezésre a legjobb lehetőségek, és tudják, hogy a migránsok milyen szerepet tölthetnek be a különböző területeken, kezdve a munkaerőpiac hiányosságainak pótlásától a teljes lakosság javát szolgáló diverzifikáltabb kultúra létrehozásáig. A nemzeti kormányoknak az első naptól kezdve együtt kell dolgozniuk a helyi vezetőkkel a bevándorlók sikeres integrációján.”

A jelentés elemzi az OECD-országokban élő migránsok helyzetét letelepedési helyükön, az integrációhoz vezető útjuk hatékonyságát, valamint azt, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek például a helyi munkaerőpiacokhoz való hozzáférés terén. Egyszersmind megoldásokat is javasol a nemzeti integrációs politikák széttagoltságának orvoslására, valamint a nemzeti, a regionális és a helyi szintű koordináció elősegítésére. A jelentés kiemeli, hogy fokozott erőfeszítésekre van szükség a nyomon követés terén, és arra a következtetésre jut, hogy ez leginkább a nem kormányzati szervezetek, az üzleti partnerek és a migránsok bevonásával érhető el, részvételen alapuló értékelések és felmérések révén. Végezetül a jelentés bemutatja, hogy hogyan lehetne jobb hozzáférést teremteni az integrációs programok kidolgozásához szükséges pénzügyi forrásokhoz, úgymint az uniós alapokhoz.

Háttér-információk

2016-ban több mint öt millió ember migrált tartósan a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaiba. Bár a migránsok integrációja elsősorban nemzeti hatáskörbe tartozik, a következő évtizedekben ez lesz az egyik olyan fő kihívás, amely közös uniós megoldást igényel. Az európai városok döntő szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés az adott helyen sikeres legyen. Egy 2018 áprilisában közzétett Eurobarométer felmérés szerint az európaiak 69%-a úgy véli, hogy az integrációs intézkedések hosszú távon szükséges befektetésnek bizonyulnak, és hasonló arányban tekintik az integrációt a migránsok és a befogadó társadalmak közötti kétirányú folyamatnak.

Ez az Európai Bizottság megbízásából készült jelentés egy átfogóbb, a migránsok Unióban való társadalmi és szakmai beilleszkedését támogató törekvéshez kapcsolódik. Az OECD kilenc nagy európai várost (Amszterdam, Athén, Barcelona, Berlin, Glasgow, Göteborg, Párizs, Róma és Bécs) és egy kisebb németországi várost, Altenát tanulmányozta annak értékelése céljából, hogy ezeken a helyeken milyen hatékonysággal kezelték e kihívást: mit tettek, mi volt az, ami működött, és mi volt az, amit jobban lehetett volna csinálni. Az OECD 61 további várost, valamint városokat képviselő egyesületeket, például az Eurocities-t is tanulmányozta, és létrehozott egy szubnacionális szintű adatbázist a közelmúltbeli migráció OECD-országokban tapasztalt jellemzőről.

Az európai migrációs stratégiáról szóló, 2015. évi bizottsági közlemény kiemelte, hogy a migrációs politika csak a hatékony integrációs politika támogatásával lesz sikeres. Az EU a harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó 2016. évi cselekvési tervében intézkedéseket határozott meg annak érdekében, hogy ösztönzőkkel és támogatással segítse a tagállamokat a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését célzó erőfeszítéseikben. Ezek az intézkedések elkülönített finanszírozási forrásokat és a tagállamok közötti társadalmi és gazdasági kohéziót szolgáló eszközöket is magukban foglalnak. A Bizottság nemrégiben bemutatott egy olyan eszköztárat, amely segítséget nyújt az uniós országoknak a rendelkezésre álló uniós források azonosításában, valamint a migránsok integrációját célzó stratégiák és projektek kialakításában.

További információk:

Együttműködés a migránsok és menekültek helyi integrációja érdekében – az OECD jelentése

Tájékoztató a jelentésről

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf