Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Integracija migranata: Komisija i OECD objavljuju popis zadaća kao potporu nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima

Bruxelles, 18. travnja 2018.

Europska komisija i OECD danas objavljuju izvješće u kojem se utvrđuju glavne prepreke integraciji migranata i navode konkretne preporuke za politike kojima bi ih se svladalo.

Prikupivši primjere najbolje prakse iz velikih europskih gradova kao što su Amsterdam, Atena, Berlin, Pariz i Rim, autori izvješća saželi su ih u 12 ključnih točaka koje lokalni, regionalni i nacionalni kreatori politika i stručnjaci trebaju razmotriti pri osmišljavanju i provođenju programa lokalne integracije. Preporuke su usmjerene na sektore politike kao što su zdravstvo, tržište rada, stanovanje i obrazovanje, a kreću se od boljeg usklađivanja vještina migranata s potrebama lokalnih tržišta rada do stvaranja zajedničkih prostora u kojima će se zajednice sastajati i povezivati.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Nakon povećanja broja izbjeglica koje su pristizale u Europu tijekom 2015. i 2016. i našeg uspješnog djelovanja na smanjivanju novih nezakonitih dolazaka, vrijeme je da zajedničku pozornost usmjerimo na učinkovitu integraciju osoba koje su dobile zaštitu. Svima je u interesu da oni koji imaju pravo ostati dobiju potporu pri integraciji u naša društva. Time će se unaprijediti i društvena kohezija i gospodarska konkurentnost.”

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Crețu dodala je: „S migracijama se uglavnom suočavaju gradovi, odnosno lokalna zajednica. Izvješće sadržava kontrolni popis za javno djelovanje; poslužit će lokalnim tijelima da lakše provedu integraciju migranata uz pomoć fondova za kohezijsku politiku. Očekujem da će u budućnosti kohezijska politika imati još važniju ulogu u tom pogledu.”

Zamjenica glavnog tajnika OECD-a Mari Kiviniemi istaknula je: „Rad na integraciji migranata treba započeti odmah po njihovu dolasku i nastaviti tijekom duljeg razdoblja. Lokalni čelnici znaju koje su najbolje mogućnosti za pridošlice i razumiju kako migranti mogu pridonijeti razvoju zajednice, od popunjavanja slobodnih radnih mjesta do stvaranja raznolikije kulture u kojoj mogu uživati svi stanovnici. Nacionalne vlade trebaju surađivati s lokalnim čelnicima od prvog dana kako bi se osigurala uspješna integracija migranata.”

U izvješću se analizira stanje migranata u zemljama OECD-a: gdje su se naselili, koliko je uspješna bila njihova integracija i s kakvim su se preprekama suočavali, primjerice u vezi s pristupom lokalnim tržištima rada. Nadalje, predlažu se rješenja kako smanjiti neujednačenost nacionalnih politika integracije i poticati veću koordinaciju na svim razinama – nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj. U izvješću se ističe potreba za poboljšanjem praćenja i zaključuje da će se to najprije postići u suradnji s nevladinim organizacijama, poslovnim partnerima i samim migrantima putem participativnih procjena i istraživanja. Konačno, u izvješću se daju upute kako bolje iskoristiti financijska sredstva, primjerice fondove EU-a, za razvoj programa integracije.

Kontekst

Tijekom 2016. više od pet milijuna ljudi trajno je migriralo u zemlje članice Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD). Iako je integracija migranata i dalje ponajprije odgovornost pojedinih zemalja, to će narednih desetljeća biti jedan od glavnih izazova s kojima ćemo se morati suočiti kao Unija. Europski gradovi imat će presudnu ulogu u ostvarivanju uspješne integracije na terenu. Prema rezultatima istraživanja Eurobarometra iz travnja 2018. godine 69 % Europljana vjeruje da su mjere integracije neophodne kao dugoročno ulaganje, a sličan broj smatra da je integracija dvosmjeran proces u kojem sudjeluju i migranti i društva domaćini.

Izvješće koje je naručila Europska komisija i koje danas predstavljamo dio je širih nastojanja da se potakne društveno i profesionalno uključivanje migranata u društva EU-a. OECD je proučavao situaciju u devet velikih europskih gradova (Amsterdam, Atena, Barcelona, Berlin, Glasgow, Göteborg, Pariz, Rim i Beč) te u manjem gradu Alteni u Njemačkoj kako bi se procijenilo koliko su se učinkovito nosili s tim izazovom – što se poduzelo, što je bilo uspješno, a što je moglo biti bolje. OECD je usto proveo anketu u 60-tak drugih gradova i udruženja gradova kao što je Eurocities te stvorio bazu podataka o karakteristikama nedavnih migracija u zemljama OECD-a na podnacionalnoj razini.

U Komunikaciji Europske komisije iz 2015. o Europskom migracijskom programu naglašava se da će migracijska politika biti uspješna samo ako se bude temeljila na učinkovitoj integracijskoj politici. U Akcijskom planu za integraciju iz 2016. EU je utvrdio mjere kojima se potiču i podržavaju aktivnosti država članica na promicanju integracije državljana trećih zemalja. To uključuje namjenska sredstva i instrumente za jačanje društvene i gospodarske kohezije u svim državama članicama. Komisija je nedavno predstavila priručnik čija je svrha pomoći državama članicama da utvrde raspoložive resurse EU-a te osmisle strategije i projekte za integraciju migranata.

Dodatne informacije:

Zajednički rad na lokalnoj integraciji migranata i izbjeglica – izvješće OECD-a

Informativni članak o izvješću

@CorinaCretuEU@EU_Regional

@Avramopoulos @EUHomeAffairs

@OECD

IP/18/3321

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Documents


OECD_Factsheet.pdf