Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nov dogovor za potrošnike: Komisija krepi pravice potrošnikov v EU in njihovo izvrševanje

Bruselj, 11. aprila 2018

Evropska komisija danes predlaga nov dogovor za potrošnike, da bodo lahko vsi evropski potrošniki v celoti izkoristili svoje pravice, ki jih imajo po pravu Unije.

Pravila EU o varstvu potrošnikov so že med najstrožjimi na svetu, vendar so nedavni primeri, kot je bil škandal z dizelskimi vozili „Dieselgate“, pokazali, da je težko zagotoviti njihovo izvajanje v praksi. Novi dogovor za potrošnike bo kvalificiranim subjektom omogočal, da vložijo zastopniške tožbe v imenu potrošnikov, in okrepil pooblastila organov za varstvo potrošnikov v državah članicah na področju sankcioniranja. Razširil bo varstvo potrošnikov na spletu in pojasnil, da so prakse trženja izdelkov neenotne kakovosti, ki zavajajo potrošnike, prepovedane.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je dejal: „Cilj današnjega novega dogovora je pravičnejši enotni trg, ki koristi tako potrošnikom kot tudi podjetjem. Uvajamo evropsko kolektivno pravno sredstvo za primere, ko škodo utrpi skupina potrošnikov, čemur smo bili priča nedavno. Zlorabe bodo preprečevali ustrezni predlagani zaščitni ukrepi. Potrošniki bodo vedeli, od koga kupujejo na spletu in ali je prodajalec plačal za to, da se uvrsti med rezultate iskanja. Za večino trgovcev, ki poslujejo pošteno, se bodo bremena zmanjšala, peščica trgovcev, ki namerno zlorablja zaupanje evropskih potrošnikov, pa bo strožje kaznovana.“

Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová je dodala: „V globaliziranem svetu, v katerem imajo velika podjetja ogromno prednost pred posameznimi potrošniki, moramo bolj izenačiti njihov položaj. Zastopniške tožbe na evropski način bodo prinesle več pravičnosti za potrošnike, ne pa tudi več posla za odvetniške družbe. Prav tako bodo lahko organi za varstvo potrošnikov s strožjimi kaznimi, vezanimi na letni promet podjetja, končno pokazali zobe in kaznovali tiste, ki kršijo pravila. Goljufanje ne sme biti poceni.“

Novi dogovor za potrošnike prinaša:

1. Krepitev pravic potrošnikov na spletu

  • Večja preglednost spletnih tržnic: potrošniki bodo morali biti med nakupovanjem na spletnih tržnicah jasno obveščeni, ali izdelke in storitve kupujejo pri trgovcu ali posamezniku, da bodo vedeli, ali jih v primeru težav varujejo pravice potrošnikov.
  • Večja preglednost pri rezultatih iskanja na spletnih platformah: potrošniki bodo pri iskanju na spletu jasno obveščeni, ali je trgovec plačal za uvrstitev med rezultate iskanja. Poleg tega bodo morale spletne tržnice potrošnike obveščati o ključnih parametrih, ki določajo prednostno razvrstitev rezultatov. Nove pravice potrošnikov pri „brezplačnih“ digitalnih storitvah: ko potrošniki plačajo za digitalne storitve, imajo določene pravice do obveščenosti in na voljo 14 dni, da odstopijo od pogodbe (pravica do odstopa). Z novim dogovorom za potrošnike bo ta pravica razširjena na „brezplačne“ digitalne storitve, pri katerih potrošniki zagotovijo svoje osebne podatke, vendar jih ne plačajo z denarjem. To običajno velja za storitve shranjevanja v oblaku, družbene medije in račune elektronske pošte.

2. Orodja za uveljavljanje pravic potrošnikov in pridobitev odškodnine

  • Zastopniška tožba na evropski način: v skladu z novim dogovorom za potrošnike bo lahko kvalificiran subjekt, kot je potrošniška organizacija, uveljavljal pravno varstvo in zahteval na primer odškodnino oziroma nadomestitev ali popravilo izdelka v imenu skupine potrošnikov, ki so bili oškodovani zaradi nezakonite poslovne prakse. V nekaterih državah članicah potrošniki že lahko vložijo skupinske tožbe na sodiščih, vendar bo ta možnost zdaj na voljo v vseh državah EU.

Na podlagi direktive bodo lahko v primerih, podobnih aferi „Dieselgate“, potrošniki, ki so bili oškodovani zaradi nepoštenih poslovnih praks, kot je zavajajoče oglaševanje proizvajalcev vozil, ki ne spoštujejo regulativnega okvira Unije za homologacijo vozil ali okoljske zakonodaje, skupaj uveljavljali pravna sredstva z zastopniško tožbo. Pravo Unije takšnega kolektivnega pravnega sredstva doslej ni omogočalo.

Za to vrsto tožbe veljajo strogi zaščitni ukrepi in se bistveno razlikuje od skupinske tožbe, kot jo pozna ameriški sistem. Zastopniške tožbe ne bodo odprte odvetniškim družbam, temveč samo subjektom, kot so nepridobitne potrošniške organizacije, ki izpolnjujejo stroga merila, nadzoroval pa jih bo javni organ. Ta novi sistem bo zagotavljal, da bodo lahko evropski potrošniki v celoti izkoristili svoje pravice in uveljavljali odškodnino, obenem pa preprečeval nepoštene ali neupravičene pravdne postopke.

  • Boljša zaščita pred nepoštenimi poslovnimi praksami: novi dogovor za potrošnike bo zagotavljal, da imajo potrošniki v vseh državah članicah pravico do uveljavljanja individualnih pravnih sredstev (npr. finančne odškodnine ali odstopa od pogodbe), če so bili oškodovani zaradi nepoštene poslovne prakse, kot je agresivno ali zavajajoče trženje. Varstvo na tem področju se med državami članicami EU trenutno močno razlikuje.

3. Učinkovite kazni za kršitve prava EU na področju varstva potrošnikov

Organi za varstvo potrošnikov v EU niso dobro opremljeni za sankcioniranje ravnanj, ki povzročijo „množično škodo“ in škodujejo velikemu številu potrošnikov po vsej EU. Višine kazni se med državami članicami trenutno močno razlikujejo in so pogosto prenizke, da bi dejansko odvračale od kršitev, zlasti podjetja, ki poslujejo čezmejno in v velikem obsegu.

Nacionalni organi za varstvo potrošnikov bodo imeli v skladu s predlogom pooblastila, da na usklajen način naložijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni. Za obsežne kršitve, ki bodo povzročile škodo potrošnikom v več državah članicah EU, bo predvidena najvišja denarna kazen v višini 4 % letnega prometa trgovca v vsaki zadevni državi članici. Države članice bodo lahko uvedle tudi višje najvišje denarne kazni.

4. Boj proti neenotni kakovosti potrošniških izdelkov

Z novim dogovorom za potrošnike se bo na podlagi smernic Komisije iz septembra 2017 posodobila direktiva o nepoštenih poslovnih praksah, ki bo izrecno določala, da lahko nacionalni organi ocenijo in obravnavajo zavajajoče poslovne prakse, v okviru katerih se izdelki tržijo kot enaki v več državah EU, če se njihova sestava ali značilnosti bistveno razlikujejo.

5. Boljše pogoje za podjetja

Z novim dogovorom se odpravljajo nepotrebna bremena za podjetja, vključno z obveznostjo podjetij glede pravice potrošnikov do odstopa od pogodbe. Potrošniki na primer ne bodo več smeli vrniti izdelkov, ki so jih že uporabljali in ne samo preizkusili, trgovcem pa ne bo več treba vrniti kupnine, preden vrnjeno blago dejansko prejmejo.

Nova pravila uvajajo tudi več prožnosti v komunikacijo trgovcev s potrošniki, saj jim dovoljujejo uporabo spletnih obrazcev ali spletnega klepeta namesto elektronske pošte, če lahko potrošniki ustrezno spremljajo svojo komunikacijo s trgovcem.

Naslednji koraki

O predlogih Komisije bosta razpravljala Evropski parlament in Svet.

Ozadje

Novi dogovor za potrošnike bo nadgradil, kar je Junckerjeva Komisija že dosegla na področju izboljšanja varstva potrošnikov. Komisija je v okviru strategije za enotni digitalni trg dosegla rezultate pri številnih pobudah, ki pravila o varstvu potrošnikov prilagajajo spletnemu okolju, na primer z odpravo stroškov gostovanja ali neupravičenega geografskega blokiranja. Poleg tega bo posodobljena uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, sprejeta leta 2017, izboljšala javno izvrševanje in čezmejno sodelovanje organov za varstvo potrošnikov.

Vendar je pregled pravil EU o varstvu potrošnikov in nedavnih kršitev teh pravil po vsej EU lansko leto pokazal, da bi bilo pravila mogoče še izboljšati in s tem bolje zaščititi potrošnike.

Novi dogovor za potrošnike zajema dva predloga direktiv:

  • predlog o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES o opustitvenih tožbah.Cilj tega predloga je izboljšati orodja za zaustavitev nezakonitih praks in lažje uveljavljanje pravnega varstva v primerih kršitev pravic, ki zadevajo veliko število potrošnikov (množična škoda).

Spremno sporočilo vključuje akcijski načrt za razvoj in krepitev usklajenih izvršilnih ukrepov med organi ter njihovega mednarodnega sodelovanja z organi ključnih trgovinskih partnerjev.

Raziskava o preglednosti spletnih platform, ki je bila prav tako objavljena danes, podpira predloge v zvezi s spletnimi tržnicami v okviru novega dogovora, saj kaže, da večja preglednost na spletu potrošnikom pomaga pri sprejemanju odločitev in povečuje njihovo zaupanje pri spletnem nakupovanju.

Več informacij

Predlog in pravni dokumenti o novem dogovoru za potrošnike

MEMO: Nov dogovor za potrošnike: Pogosto zastavljena vprašanja

Informativni pregledi o novem dogovoru za potrošnike:

– Koristi novega dogovora za potrošnike

– Koristi novega dogovora za podjetja

– Delovanje kolektivnega pravnega sredstva

– Dosežki Junckerjeve Komisije na področju varstva potrošnikov

– Izboljšano javno izvrševanje s posodobljenimi pravili o sodelovanju na področju varstva potrošnikov

Neenotna kakovost živil

Informacije o oceni zakonodaje EU o varstvu potrošnikov

Informacije o kolektivnem pravnem sredstvu

Vedenjska raziskava o preglednosti spletnih platform

IP/18/3041

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar