Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Raport: Sistemele comerciale ale UE promovează dezvoltarea economică și drepturile omului

Bruxelles, 19 ianuarie 2018

Raportul publicat astăzi în comun de către Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă demonstrează impactul pozitiv al sistemelor Uniunii Europene de reducere a taxelor asupra economiilor în curs de dezvoltare.

Comerțul reprezintă un motor al creșterii economice și contribuie la promovarea drepturilor omului și ale lucrătorilor, a bunei guvernanțe și a principiilor dezvoltării durabile.

De la adoptarea inițiativei UE, în versiunea sa reformată, cunoscută sub denumirea de sistemul generalizat de preferințe tarifare (SGP), care a intrat în vigoare în 2014, exporturile în UE din țările care beneficiază de aceste reduceri de taxe au crescut cu aproape un sfert, ajungând la o valoare anuală de 63 de miliarde EUR. Țările cel mai puțin dezvoltate au beneficiat cel mai mult de pe urma acestui sistem: exporturile lor către UE au crescut cu aproape 40 %, ajungând la 23,5 miliarde EUR în 2016.

În plus față de avantajele economice ale sistemului, raportul de astăzi evidențiază progresele realizate în domenii precum emanciparea femeilor, munca copiilor și munca forțată, tortura, traficul ilegal de droguri și schimbările climatice. Monitorizarea de către UE evidențiază numeroase schimbări pozitive datorate angajamentului UE în favoarea acestui sistem. Printre multe alte exemple, pot fi amintite noua legislație pakistaneză împotriva crimelor de onoare și a violului sau includerea Paraguayului pe lista țărilor cu cel mai puternic angajament în direcția protejării speciilor pe cale de dispariție în temeiul Convenției privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție. Cu toate acestea, raportul evidențiază, de asemenea, domeniile care necesită îmbunătățiri suplimentare pentru a putea îndeplini condițiile de aplicare a sistemului, de exemplu în ceea ce privește implementarea și asigurarea respectării legislației relevante de către țările beneficiare.

Un document separat care însoțește raportul de astăzi oferă o imagine de ansamblu detaliată a progreselor și a deficiențelor rămase, în special în țările care participă la regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, cunoscut ca SGP+.

Raportul arată, de asemenea, implicarea sporită a societății civile în monitorizarea sistemului: în 2016 și 2017 au avut loc 16 dialoguri cu societatea civilă; în cel dedicat pregătirii prezentului raport au fost implicate 20 de organizații neguvernamentale.

Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini, a declarat: „Atunci când democrația și libertățile fundamentale sunt garantate, economiile noastre sunt puternice, societățile noastre sunt reziliente, securitatea noastră este durabilă și dezvoltarea noastră are mai multe baze solide. Sistemul generalizat de preferințe completează angajamentul politic al Uniunii Europene cu partenerii săi. Ca urmare, am contribuit la consolidarea societății civile și a vocilor independente, precum și la o mai bună protecție a drepturilor omului prin intermediul legislației naționale din țările partenere. Vom continua să conlucrăm cu partenerii noștri, să investim în respectarea drepturilor omului, în activitatea societății civile, în societăți deschise - pentru a garanta o securitate durabilă pentru toți.”

Comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström, a declarat: „Politicile noastre oferă acces generos la piața UE, alături de implicarea noastră puternică alături de autoritățile naționale. Vedem acum schimbări pozitive în multe locuri din întreaga lume - consolidarea valorilor fundamentale ale politicii comerciale a UE, cum ar fi drepturile omului și dezvoltarea durabilă. Consolidarea instituțiilor și legilor naționale este esențială pentru implementarea convențiilor internaționale esențiale. În unele țări, există în continuare domenii care dau motive serioase de îngrijorare în ceea ce privește drepturile omului și sustenabilitatea. În acest caz, sistemele noastre comerciale ne oferă o pârghie pentru a face presiuni și pentru a provoca schimbări și este necesar să ne consolidăm eforturile comune.”

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Dimensiunea internațională a ocupării forței de muncă și a politicii sociale este de o importanță strategică pentru o creștere generatoare de locuri de muncă, durabilă și favorabilă incluziunii. Sistemul SGP este un instrument unic care pune în prim plan condițiile de muncă decente și respectarea standardelor internaționale în materie de muncă. Suntem încurajați să observăm evoluțiile pozitive și să avem un dialog deschis cu privire la chestiuni importante, cum ar fi drepturile lucrătorilor și eliminarea muncii copiilor. Deoarece există în continuare provocări semnificative, este cu atât mai important să ne intensificăm eforturile. Ne angajăm să promovăm principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și să realizăm creșterea economică, cu beneficii pentru toți.”

În următorii doi ani, UE va continua colaborarea cu fiecare țară care beneficiază de SGP privind acțiunile prioritare necesare și pentru a organiza misiuni de monitorizare SGP care vizează în mod specific acele țări în care sunt necesare eforturi consolidate din cauza mai multor deficiențe grave. De asemenea, UE va continua să sprijine eforturile depuse de Organizația Internațională a Muncii (OIM) pentru a îmbunătăți respectarea de către țările SGP+ a obligațiilor de raportare și implementare ale organizației. UE va continua, de asemenea, să depună eforturi în direcția responsabilizării organizațiilor locale ale societății civile pentru ca acestea să contribuie mai eficient la implementarea convențiilor internaționale, prin intermediul unui proiect trianual finanțat de UE, în valoare de 4,5 milioane EUR.

Context

Sistemul generalizat de preferințe (SGP) este principalul instrument comercial al UE pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare. El constă din trei modalități diferite de acordare a unui acces privilegiat la piața UE, concepute pentru a ține seama de nevoile diferite ale țărilor beneficiare:

  • Sistemul SGP standard reduce taxele de import în UE pentru aproximativ 66 % din totalul categoriile de produse din 23 de țări.
  • SGP+, regimul special de încurajare a dezvoltării durabile și a bunei guvernanțe, prevede eliminarea taxelor vamale pentru două treimi din produsele provenite din 10 alte țări vulnerabile (Armenia, Bolivia, Capul Verde, Georgia, Kârgâzstan, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Filipine și Sri Lanka) care s-au angajat să pună în aplicare 27 de convenții internaționale privind drepturile omului și drepturile lucrătorilor, protecția mediului și buna guvernanță.
  • Everything But Arms” (Totul în afară de arme) (EBA) elimină taxele vamale pentru aproape toate produsele provenite din 49 de țări cele mai puțin dezvoltate.

Actualul regulament SGP, în vigoare din ianuarie 2014, impune prezentarea de către Comisia Europeană, o dată la doi ani, a unui raport Parlamentului European și Consiliului, cu privire la efectele sistemului SGP. Raportarea cuprinde, de asemenea, prezentarea cu regularitate a unui „document de lucru al serviciilor Comisiei” care însoțește raportul principal și care se concentrează pe beneficiari ai SGP+. Ea subliniază evoluțiile legislative și practice în țările beneficiare ale SGP+ în ceea ce privește punerea în aplicare a 27 de convenții internaționale la care aceste țări s-au angajat. Sistemul UE de monitorizare are loc prin misiuni de monitorizare, dialoguri cu țările beneficiare și chestionare scrise.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri

Principalele puncte ale raportului

Raport

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul

Mai multe despre SGP

IP/18/301

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar