Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Izvješće: Trgovinski sustavi EU-a promiču gospodarski razvoj i ljudska prava

Bruxelles, 19. siječnja 2018.

Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje danas su objavile izvješće, koje pokazuje pozitivan učinak sustava EU-a za smanjenje carina na gospodarstva u razvoju.

Trgovina je pokretač rasta te pridonosi promicanju ljudskih prava i prava radnika, dobrom upravljanju i načelima održivog razvoja.

Od stupanja na snagu reformirane EU-ove inicijative „Opći sustav povlastica (OSP)” 2014. izvoz u EU iz zemalja na koje se primjenjuje smanjenje carinskih stopa povećao se za gotovo jednu četvrtinu, odnosno na godišnji iznos od 63 milijardi EUR. Najveću korist imale su najnerazvijenije zemlje: njihov izvoz u EU povećao se za gotovo 40 % i dosegao 23,5 milijardi EUR u 2016.

Uz gospodarske koristi tog sustava u današnjem je izvješću istaknut i napredak ostvaren u pogledu sljedećih pitanja: osnaživanje žena, rad djece i prisilni rad, mučenje, krijumčarenje nezakonitih droga i klimatske promjene. Pri provedbi nadzora EU-a zabilježene su mnoge pozitivne promjene kao rezultat EU-ova angažmana povezanog s tim sustavom. Neki od brojnih primjera donošenje je novih zakona u Pakistanu protiv ubojstva iz časti i silovanja te uvrštenje Paragvaja na popis zemalja s najvećom predanošću zaštiti ugroženih vrsta u skladu s Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka. Međutim, u izvješću se navode i područja koja je potrebno dodatno poboljšati kako bi se ispunili uvjeti tog sustava, primjerice provedba i izvršavanje relevantnog zakonodavstva u zemljama korisnicama sustava.

U zasebnom pratećem dokumentu uz današnje izvješće naveden je detaljan pregled napretka i preostalih nedostataka, osobito u zemljama koje sudjeluju u posebnom dogovoru o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje (OSP+).

Izvješće je pokazalo i povećanu uključenost civilnog društva u praćenje sustava: 2016. i 2017. održano je 16 dijaloga s civilnim društvom; u dijalogu održanom u svrhu izrade ovog izvješća bilo je uključeno 20 nevladinih organizacija.

Visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini izjavila je: „Zajamče li se demokracija i temeljne slobode, naša su gospodarstva snažna, naša društva otporna, naša sigurnost održiva, a temelji našeg razvoja čvršći. Opći sustav povlastica dopuna je političke suradnje Europske unije s partnerima. Kao rezultat toga pridonijeli smo jačanju civilnog društva i neovisnih glasova te boljoj zaštiti ljudskih prava na temelju nacionalnog zakonodavstva u partnerskim zemljama. Nastavit ćemo surađivati s našim partnerima te ulagati u ljudska prava, u rad civilnog društva i u otvorena društva kako bismo svima zajamčili održivu sigurnost.”

Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström rekla je: „Naše politike omogućuju velikodušan pristup tržištu EU-a te snažnu suradnju s nacionalnim tijelima. U mnogim područjima diljem svijeta vidljive su pozitivne promjene, odnosno jačanje temeljnih vrijednosti trgovinske politike EU-a, kao što su ljudska prava i održiv razvoj. Snažnije nacionalne ustanove i zakoni pomažu u provedbi ključnih međunarodnih konvencija. U nekim zemljama i dalje postoje područja koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu ljudskih prava i održivosti. U tim slučajevima trgovinski sustavi omogućuju nam izvršavanje pritiska kako bismo promijenili stanje. Stoga moramo pojačati zajedničke napore.”

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: „Međunarodna dimenzija zapošljavanja i socijalne politike od strateške je važnosti za uključiv i održiv rast, kojim se omogućuje velik broj radnih mjesta. Sustav OSP jedinstven je instrument za promicanje dostojnih radnih uvjeta i poštovanja međunarodnih standarda rada. Zadovoljni smo postignutim pozitivnim rezultatima i otvorenim dijalogom o važnim pitanjima prava radnika, kao što su iskorjenjivanje dječjeg rada. Budući da znatni problemi i dalje postoje, važnije je nego ikada uložiti još veće napore. Predani smo promicanju temeljnih načela i prava na radu te postizanju rasta na opću korist.”

EU će tijekom sljedeće dvije godine nastaviti suradnju sa svakom od zemalja korisnica sustava OSP na utvrđivanju potrebnih prioritetnih mjera i organizirati misije za nadzor sustava, koje će biti usmjerene posebno na zemlje u kojima su potrebni pojačani napori zbog ozbiljnijih nedostataka. EU će nastaviti i s podupiranjem napora Međunarodne organizacije rada (ILO) usmjerenima na bolje ispunjavanje obveza zemalja korisnica sustava OSP+ u pogledu izvješćivanja i provedbe, koje je uvela ta organizacija. EU će nastaviti i s radom na osnaživanju lokalnih organizacija civilnog društva kako bi one učinkovitije pridonijele provedbi međunarodnih konvencija na temelju trogodišnjeg projekta koji financira EU iznosom od 4,5 milijuna EUR.

Kontekst

Opći sustav povlastica (OSP) glavni je trgovinski instrument EU-a za potporu zemljama u razvoju. Sastoji se od tri različita dogovora za odobravanje povlaštenog pristupa tržištu EU-a, osmišljena na temelju različitih potreba zemalja korisnica:

  • U okviru standardnog sustava OSP uvozne carine smanjuju se za približno 66 % svih kategorija proizvoda u 23 zemlje.
  • U okviru posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje (OSP+) ukidaju se carine za dvije trećine proizvoda iz drugih 10 osjetljivih zemalja (Armenija, Bolivija, Kabo Verde, Gruzija, Kirgistan, Mongolija, Pakistan, Paragvaj, Filipini i Šri Lanka) koje su se obvezale primjenjivati 27 međunarodnih konvencija o ljudskim pravima i pravima radnika, zaštiti okoliša i dobrom upravljanju.
  • U okviru dogovora „Sve osim oružja (EBA)” ukidaju se carine za gotovo sve proizvode iz 49 najnerazvijenijih zemalja.

U skladu s važećom Uredbom o OSP-u, koja je na snazi od siječnja 2014., Europska komisija svake dvije godine Europskom parlamentu i Vijeću treba dostaviti izvješće o učincima sustava OSP. Izvješćivanje redovito sadržava i prateći radni dokument službi Komisije uz glavno izvješće, koji je usmjeren na zemlje korisnice sustava OSP+. U njemu se izvješćuje o zakonodavnom i praktičnom napretku ostvarenom u zemljama korisnicama sustava OSP+ u provedbi 27 međunarodnih konvencija na koje su se obvezale. EU nadzor provodi se na temelju misija za nadzor, dijaloga sa zemljama korisnicama i pismenih upitnika.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Najvažnije činjenice iz izvješća

Izvješće

Radni dokument službi Komisije uz izvješće

Dodatne informacije o OSP-u

IP/18/301

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar