Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Digital Day 2018: EU-länderna satsar på mer samarbete på det digitala området

Bryssel den 9 april 2018

I morgon sammanför EU-kommissionen ministrar och företrädare för EU-länderna, it-branschen, den akademiska världen och civilsamhället för att uppmuntra samarbete inom artificiell intelligens, blockkedjor, e-hälsa och innovation.

Diskussionerna kommer att inriktas på hur den tekniska utvecklingen kommer att forma framtidens Europa, och en stark digital inre marknad med ökade investeringar och digitala färdigheter är av avgörande betydelse. 

Förra året anordnades den digitala dagen i Rom och ledde till framgångsrikt samarbete på områden som högpresterande datorsystem, uppkopplad rörlighet och digitalisering av industrin. Kommissionen upprepar därför detta initiativ för att ytterligare främja samarbete om digitala frågor.

Under det senaste året har stora framsteg gjorts med att skapa en digital inre marknad. Att det inte tas ut avgifter för roaming och att man att online-innehåll är tillgängligt i andra EU-länder är nu en självklarhet för alla som bor i Europa. I maj 2018 införs kraftfullare regler för skydd av personuppgifter och även de första EU-omfattande reglerna för cybersäkerhet.

Det finns också flera förslag på bordet där överenskommelser måste nås. Europa bör bygga vidare på den digitala inre marknaden genom att öka investeringarna och främja samarbetet på ett antal viktiga områden som artificiell intelligens, blockkedjor, e-hälsa och innovation.

– De som bor i Europa börjar känna av de praktiska fördelarna med den digitala inre marknaden, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. De kan nu resa till andra länder och fortfarande ha tillgång till sina favorittjänster för video- och musikstreaming – utan avgifter för roaming. Och snart kommer geoblockering vid näthandel att vara ett minne blott. Från och med den 25 maj kommer personuppgifter att ha ett bättre skydd. Årets digitala dag är ett utmärkt tillfälle att se tillbaka på allt som vi har uppnått, men också att uppmuntra EU-länderna att snabbt gå vidare med de lagstiftningsförslag som fortfarande ligger på bordet. Vi måste bereda vägen för vår digitala framtid tillsammans, vi måste göra mer, vi måste förena våra krafter och resurser för att ta vara på de möjligheter som erbjuds av tekniker som artificiell intelligens och blockkedjor. (Öppningstalet kommer att finnas här omkring kl. 9:30 i morgon).

– Digitaliseringen håller på att omvandla hela vårt samhälle, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. För att utnyttja dess fördelar fullt ut krävs nära samarbete. Samordnade åtaganden och investeringar på EU-nivå kommer att behövas för att möta kommande utmaningar. Min förhoppning är att Digital Day 2018 ska leda till stärkt digitalt samarbete i Europa inom artificiell intelligens och e-hälsa. Jag vill också uppmuntra alla EU-länder och aktörer till att bidra till våra ansträngningar för att Europa ska fortsätta att vara en global aktör även under den digitiala eran.

Bland de viktigaste punkterna under Digital Day 2018 ingår deklarationer på följande områden:

  • Förenade krafter inom artificiell intelligens (AI): Artificiell intelligens kan bidra stort till samhället och ekonomin, och kan till exempel ge bättre hälso- och sjukvård, säkrare transporter och en mer konkurrenskraftig industri. För att kunna utnyttja alla de möjligheter som artificiell intelligens erbjuder måste länderna i Europa arbeta tillsammans, bland annat så att man använder de högsta standarderna för uppgiftsskydd. Kommissionen kommer att anta ett meddelande om artificiell intelligens under de kommande veckorna. Mer information om deklarationen om artificiell intelligens finns här omkring kl. 13:00 i morgon.

  • Ett europeiskt partnerskap för blockkedjeteknik: I februari i år lanserade EU-kommissionen EU:s observatoriecentrum och forum för blockkedjor, och kommer att investera cirka 300 miljoner euro i projekt som stödjer användning av blockkedjor. Samtidigt har EU-länderna varit mycket aktiva när det gäller att ta fram goda förutsättningar för blockkedjor, starta försöksverksamhet och annonsera åtgärder på nationell nivå. För att utnyttja blockkedjeteknikens många möjligheter och undvika splittrade åtgärder, lägger EU-kommissionen i morgon grunden för att upprätta ett europeiskt partnerskap för blockkedjor med sikte på att främja kompatibla infrastrukturer för förbättrade betrodda digitala tjänster. Mer information om deklarationen om blockkedjeteknik finns här omkring kl. 15:30 i morgon.

  • Gemensam tillgång till uppgifter för att individanpassa hälso- och sjukvård: Medborgarnas behov står i centrum inom digital hälso- och sjukvårdsinnovation och bör ha en aktiv roll i den individanpassade behandlingen. Deklarationen om e-hälsa syftar till att koppla samman tillgång till befintliga och framtida genomiska databanker i hela EU, till hjälp för forskning om sällsynta sjukdomar, cancer, farmakogenomik, förebyggande av sjukdomar, hjärnrelaterade sjukdomar och andra tillstånd. Genom fördjupat samarbete mellan EU-länderna kommer initiativ att bli mer kompatibla och mindre fragmenterade i hela EU, samtidigt som man garanterar de högsta Europeiska standarderna för skydd av personuppgifter. Detta kommer också att ge EU en världsledande roll när det gäller individanpassad behandling, till förmån för EU:s vetenskapliga rön och industriella konkurrenskraft. Mer information om deklarationen om genomiska databanker finns här omkring kl. 17:00 i morgon.

  • Forskningsfrämjande med hjälp av ett nytt online-verktyg: Med hjälp av EU:s innovationsradar kan innovatörer matchas med aktörer som kan hjälpa till så att innovationerna når marknaden. Under Digital Day 2018 uppmuntrar EU-kommissionen samarbete för att stödja banbrytande innovation i Europa. Initiativet syftar också till att vidareutveckla online-verktyget och komplettera det med de bästa nationella innovationsprojekten. Mer information om deklarationen om EU:s innovationsradar finns här omkring kl. 17:30 i morgon.

  • Gränsöverskridande testkorridorer för 5G för att stödja uppkopplad och automatiserad rörlighet: En första omgång storskaliga testkorridorer presenterades i september 2017. I morgon kommer Spanien och Portugal att skriva på ett samförståndsavtal för att snabbt komma igång med samarbetet. Mer information om samförståndsavtalet finns här omkring kl. 11:30 i morgon.

Bakgrund

Digital Day 2017 inrymde följande fem centrala initiativ:

Mer information:

Livestream av Digital Day 2018

Digital Day 2017 i Rom:

Samarbete om europeiska superdatorer

Tidslinje: Den digitala inre marknaden – EU-kommissionens initiativ sedan 2015

#DigitalDay18

@DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya

 

IP/18/2902

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar