Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale dag 2018: EU-landen willen meer samenwerken op digitaal gebied

Brussel, 9 april 2018

Morgen brengt de Commissie de ministers en vertegenwoordigers van de EU-landen, en vertegenwoordigers van de industrie, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld samen met het oog op meer samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie, blockchaintechnologie, e-gezondheidszorg en innovatie.

Er zal vooral worden gesproken over de manier waarop de technologische ontwikkelingen de toekomst van Europa zullen vormgeven en over de totstandkoming van een sterke digitale eengemaakte markt, waarbij meer investeringen en digitale vaardigheden cruciaal zijn. 

Vorig jaar werd op de Digitale dag in Rome het startschot gegeven voor een succesvolle samenwerking op het gebied van onder meer high-performance computing, geconnecteerde mobiliteit en de digitalisering van de industrie. De Commissie gaat nu door met dit initiatief om de samenwerking op digitaal vlak verder te stimuleren.

Het voorbije jaar is er veel vooruitgang geboekt in de richting van een digitale eengemaakte markt. De portabiliteit van online-inhoudsdiensten en het wegvallen van de roamingkosten zijn nu een realiteit voor de Europese burgers. In mei 2018 worden strengere regels ter bescherming van persoonsgegevens van kracht en zien de eerste regels inzake cyberbeveiliging het licht.

Over veel voorstellen moet nog overeenstemming worden bereikt. Europa moet vooruitgang boeken en de digitale eengemaakte markt verder uitbouwen, en investeringen en samenwerking in de hand werken op een aantal belangrijke gebieden, zoals kunstmatige intelligentie, blockchaintechnologie, e-gezondheidszorg en innovatie.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor Digitale Eengemaakte Markt: "De Europese burgers beginnen de voordelen van de digitale eengemaakte markt zelf te voelen. Ze kunnen nu de grens oversteken met hun favoriete streamingabonnementen voor film en muziek en hoeven geen roamingkosten meer te betalen. Binnenkort zal ook geoblocking in online-shops tot het verleden behoren. En vanaf 25 mei zullen onze persoonsgegevens beter worden beschermd. Deze editie van de Digitale dag is het uitgelezen moment om stil te staan bij wat we al hebben bereikt, maar ook om de lidstaten van de EU aan te moedigen snel voortgang te maken met de wetgevingsvoorstellen die nog ter discussie liggen. We moeten ons samen voorbereiden op de digitale toekomst en een tandje bijsteken, onze krachten en middelen bundelen om ons voordeel te doen met technologieën zoals kunstmatige intelligentie en blockchain." (Morgen rond 9.30 uur MET vindt u hier de openingstoespraak.)

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij: "De digitalisering verandert onze samenleving en alleen door nauw en goed samen te werken zullen we er alle vruchten van kunnen plukken. Gecoördineerde inzet en investeringen op EU-niveau zijn noodzakelijk om de uitdagingen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Ik verwacht dat de Digitale dag 2018 tot betere Europese samenwerking zal leiden op het gebied van kunstmatige intelligentie en e-gezondheidszorg en ik moedig alle EU-lidstaten en belanghebbenden aan om ertoe bij te dragen dat Europa ook in het digitale tijdperk meespeelt op het wereldtoneel."

Verklaringen over de volgende onderwerpen vormen de hoogtepunten van de Digitale dag 2018:

  • Krachten bundelen voor kunstmatige intelligentie (AI): Kunstmatige intelligentie kan de samenleving en de economie belangrijke voordelen opleveren, zoals betere gezondheidszorg, veiliger vervoer en een competitievere industrie. Om de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie ten volle te benutten, en onder meer voor de toepassing van de strengste normen voor gegevensbescherming, moeten de Europese landen samenwerken. De Commissie komt over enkele weken met een mededeling over kunstmatige intelligentie. Morgen rond 13.00 uur MET vindt u hier meer informatie over de verklaring over kunstmatige intelligentie.

  • Een Europees partnerschap op het gebied van blockchaintechnologie opzetten: De Europese Commissie heeft in februari 2018 het licht op groen gezet voor het EU-blockchainwaarnemingscentrum en -forum en zal ongeveer 300 miljoen euro investeren in projecten ter ondersteuning van het gebruik van deze technologie. Tegelijkertijd hebben de lidstaten ecosystemen met blockchaintechnologie zeer actief ondersteund met experimenten en aangekondigde acties op het niveau van de overheid. Om de vele mogelijkheden van blockchaintechnologie te benutten en een versnipperde aanpak te voorkomen, geeft de Commissie morgen het startschot voor de ontwikkeling van een Europees blockchainpartnerschap ter bevordering van interoperabele infrastructuren die betrouwbare digitale diensten moeten versterken. Morgen rond 15.30 uur MET vindt u hier meer informatie over de verklaring over blockchaintechnologie.

  • Gegevens delen voor gepersonaliseerde gezondheidszorg: De behoeften van de burgers staan centraal bij gegevensgestuurde innovatie in de gezondheidszorg en moeten een actieve rol spelen bij hun gepersonaliseerde behandeling. De verklaring over e-gezondheidszorg is bedoeld om bestaande en toekomstige genomische databanken in de hele Unie met elkaar te verbinden. Dit zal helpen in het onderzoek naar zeldzame ziekten, kanker, farmacogenomica, ziektepreventie, hersenziekten en andere aandoeningen. Nauwere samenwerking kan de lidstaten helpen om het gebrek aan interoperabiliteit en de versnippering van initiatieven in de hele EU aan te pakken, en tegelijkertijd waarborgen dat de strengste Europese normen voor de bescherming van persoonsgegevens worden toegepast. Zo blijft de EU internationaal het voortouw nemen in de gepersonaliseerde geneeskunde en bevordert ze de wetenschappelijke output en het concurrentievermogen van de industrie. Morgen rond 17.00 uur MET vindt u hier meer informatie over de verklaring over genomische databanken.

  • Innovatie stimuleren door middel van een nieuw online-instrument: De Innovatieradar helpt vernieuwers in contact te treden met mensen die hun innovaties op de markt kunnen helpen brengen. Op de Digitale dag 2018 moedigt de Commissie aan dat er wordt samengewerkt aan de ondersteuning van baanbrekende innovaties in Europa. Het initiatief is ook bedoeld om het online-instrument verder te ontwikkelen en aan te vullen met nationale innovatieprojecten.Morgen rond 17.30 uur MET vindt u hier meer informatie over de verklaring over de Innovatieradar.

  • Grensoverschrijdende testtrajecten voor 5G ter ondersteuning van geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit: In september 2017 is een eerste reeks grootschalige testtrajecten aangekondigd. Morgen ondertekenen Spanje en Portugal een memorandum van overeenstemming waarmee ze het licht op groen zetten voor onderlinge samenwerking. Morgen rond 11.30 uur MET vindt u hier meer informatie over het memorandum van overeenstemming.

Chronologisch overzicht

Op de Digitale dag 2017 lag de nadruk op vijf initiatieven:

  • De ministers ondertekenden een verklaring om Europa op de kaart te zetten als een mondiale speler op het gebied van high-performance computing. Dit is in januari 2018 uitgemond in de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC, waardoor de Europese samenwerking op het gebied van supercomputers is versneld.

  • 29 Europese landen ondertekenden een intentieverklaring om samen met de Commissie een juridisch kader voor grensoverschrijdende tests met geconnecteerde voertuigen te creëren. Hierdoor zijn in september 2017 verschillende grootschalige testtrajecten aangekondigd.

  • De Commissie heeft een Europees platform inzake digitalisering van de industrie gelanceerd om nationale initiatieven met elkaar te verbinden. Dit heeft geholpen om in heel Europa een netwerk van digitale-innovatiehubs te ontwikkelen en publiek-private samenwerking aan te moedigen.

  • De Commissie heeft de aanzet gegeven tot het stageprogramma voor digitale kansen. Dit heeft in december 2017 geleid tot de lancering van een initiatief voor grensoverschrijdende stages. De eerste stages starten naar verwachting in de zomer.

  • De Commissie heeft een bijgewerkt Europees interoperabiliteitskader voorgesteld, dat in oktober 2017 is vastgelegd in de ministeriële verklaring over e-overheid en dat wordt gezien als een routekaart voor de digitalisering van overheidsdiensten.

Meer informatie

Livestream van de Digitale dag 2018

Digitale dag 2017 in Rome:

Samenwerking voor de bouw van Europese supercomputers

Tijdlijn: Digitale eengemaakte markt — acties van de Commissie sinds 2015

#DigitalDay18

@DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya

 

IP/18/2902

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar