Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Digitalizācijas diena 2018. gadā: ES valstis apņemas vairāk sadarboties digitālajā jomā

Briselē, 2018. gada 9. aprīlī

Ministri, pārstāvji no ES dalībvalstīm, nozare, akadēmiskās aprindas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji rītdien pulcēsies Komisijā, lai veicinātu sadarbību mākslīgā intelekta, blokķēžu, e-veselības un inovācijas jomā.

Diskusijās galvenā uzmanība tiks pievērsta tehnoloģiju attīstības ietekmei uz Eiropas nākotni un spēcīga digitālā vienotā tirgus izveidei, kam ir nepieciešamas apjomīgākas investīcijas un digitālās prasmes. 

Pēc pagājušā gada Digitalizācijas dienas Romā, kuras rezultātā izveidojās veiksmīga sadarbība tādās jomās kā augstas veiktspējas skaitļošana, satīklota pārvietošanās un rūpniecības digitalizācija, Komisija iniciatīvu atkārto, lai veicinātu sadarbību digitālajā jomā.

Viena gada laikā ir gūti būtiski panākumi ceļā uz digitālo vienoto tirgu. Ir atcelta viesabonēšanas maksa, un tiešsaistes satura pārnesamība tagad ir eiropiešu ikdiena. 2018. gada maijā stāsies spēkā stingrāki noteikumi par personas datu aizsardzību un pirmie ES mēroga noteikumi par kiberdrošību.

Par daudziem priekšlikumiem vēl jāvienojas. Eiropai jāvirzās uz priekšu un jāattīsta digitālais vienotais tirgus, palielinot ieguldījumus un veicinot sadarbību vairākās svarīgās jomās, piemēram, mākslīgā intelekta, blokķēžu, e-veselības un inovāciju jomā.

Priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips: “Eiropas iedzīvotāji sāk baudīt reālus digitālā vienotā tirgus labumus. Tagad viņi var ceļot pāri robežām un izmantot savus iecienītākos video un mūzikas straumēšanas pakalpojumus, turklāt nemaksājot viesabonēšanas maksu. Drīzumā arī ģeogrāfiskā bloķēšana, iepērkoties tiešsaistē, būs vairs tikai atmiņas. No 25. maija arī mūsu personas dati būs labāk aizsargāti. Šogad Digitalizācijas dienā atskatīsimies uz sasniegto un vienlaikus mudināsim ES dalībvalstis ātri virzīt uz priekšu vēl nepieņemtos likumdošanas priekšlikumus. Mūsu digitālā nākotne ir jāveido kopīgiem spēkiem. Lai izmantotu iespējas, ko paver tādas tehnoloģijas, kā, piemēram, mākslīgais intelekts un blokķēdes, mums ir jādara vairāk, apvienojot spēkus un resursus.” (Atklāšanas uzruna rīt ap plkst. 9.30 pēc Centrāleiropas laika būs pieejama šeit.)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela paziņoja: “Digitalizācija pārveido mūsu sabiedrību. Lai pilnībā izmantotu tās sniegtās priekšrocības, jāsadarbojas cieši un konstruktīvi. Saskaņotas ES līmeņa saistības un ieguldījumi ir ļoti nepieciešami, lai risinātu gaidāmās problēmas. Es ceru, ka Digitalizācijas diena 2018. gadā pacels augstākā līmenī digitālo sadarbību Eiropā attiecībā uz mākslīgo intelektu un e-veselību, un es aicinu visas ES dalībvalstis un ieinteresētās personas piedalīties mūsu centienos, lai palīdzētu Eiropai saglabāt ietekmi pasaules mērogā arī digitālajā laikmetā.”

Šā gada Digitalizācijas dienas svarīgākie darba kārtības punkti ietver deklarācijas ar šādiem mērķiem:

  • apvienot spēkus mākslīgā intelekta jomā (MI). Mākslīgais intelekts mūsu sabiedrībai un ekonomikai var sniegt būtiskus ieguvumus, piemēram, labāku veselības aprūpi, drošāku transportu un uzlabotu rūpniecības konkurētspēju. Lai pilnībā izmantotu mākslīgā intelekta radītās iespējas, Eiropas valstīm jāstrādā kopā un jāizmanto datu aizsardzības augstākie standarti. Komisija turpmākajās nedēļās pieņems paziņojumu par mākslīgo intelektu. Plašāka informācija par deklarāciju mākslīgā intelekta jomā rīt ap plkst. 13.00 pēc Centrāleiropas laika būs pieejama šeit;

  • veidot Eiropas partnerību blokķēžu tehnoloģiju jomā. Eiropas Komisija nesen, 2018. gada februārī, izveidoja ES Blokķēžu novērošanas centru un forumu un plāno ieguldīt aptuveni 300 miljonus eiro projektos, kas atbalsta blokķēžu izmantošanu. Tajā pašā laikā dalībvalstis ir ļoti aktīvi atbalstījušas blokķēžu ekosistēmas, uzsākot eksperimentus un plānojot darbības valdības līmenī. Lai varētu izmantot daudzās blokķēžu piedāvātās iespējas un izvairītos no sadrumstalotas pieejas, Komisija rītdien noteiks pamatu Eiropas blokķēžu partnerattiecību izveidei, lai veicinātu savstarpēji savietojamu infrastruktūru, kas sekmēs uzticamus digitālos pakalpojumus. Plašāka informācija par deklarāciju blokķēžu tehnoloģiju jomā rīt ap plkst. 15.30 pēc Centrāleiropas laika būs pieejama šeit;

  • apmainīties ar datiem, lai personalizētu veselības aprūpi. Uz datiem balstītas veselības aprūpes inovācijas uzmanības centrā ir iedzīvotāju vajadzības, tādēļ cilvēkiem vajadzētu uzņemties aktīvu lomu personalizētajā ārstēšanās procesā. Šīs deklarācijas par e-veselību mērķis ir sasaistīt piekļuvi pašreizējām un turpmākajām genoma datu bāzēm visā Eiropas Savienībā, kas palīdzēs veicināt retu slimību, vēža, farmakogenomikas, slimību profilakses, smadzeņu slimību un citu veselības problēmu pētniecību. Ciešāka sadarbība starp dalībvalstīm palīdzēs novērst sadarbspējas trūkumu un iniciatīvu sadrumstalotību ES, vienlaikus garantējot, ka personas datu aizsardzībā tiek izmantoti augstākie Eiropas standarti. Turklāt tas palīdzēs nodrošināt ES vadošo lomu pasaules mērogā personalizētās medicīnas jomā, sekmējot zinātnes rezultativitāti un rūpniecības konkurētspēju. Plašāka informācija par deklarāciju genoma datu bāzu jomā rīt ap plkst. 17.00 pēc Centrāleiropas laika būs pieejama šeit;

  • veicināt inovāciju, izmantojot jaunu tiešsaistes rīku. Inovāciju radars var palīdzēt novatoriem satikt personas, kas var palīdzēt inovācijas ieviest tirgū. Šā gada Digitalizācijas dienā Komisija mudina sadarboties, lai atbalstītu progresīvas inovācijas Eiropā. Iniciatīvas mērķis ir arī turpināt attīstīt tiešsaistes rīku un papildināt to ar labākajiem valstu inovāciju projektiem. Plašāka informācija par deklarāciju attiecībā uz Inovāciju radaru rīt ap plkst. 17.30 pēc Centrāleiropas laika būs pieejama šeit;

  • 5G pārrobežu testēšanas koridori, lai atbalstītu satīklotu un automatizētu pārvietošanos. 2017. gada septembrī tika paziņoti pirmie plaša mēroga testēšanas koridori. Rīt Spānija un Portugāle parakstīs saprašanās memorandu, lai aktivizētu sadarbību. Plašāka informācija par saprašanās memorandu rīt ap plkst. 11.30 pēc Centrāleiropas laika būs pieejama šeit.

Priekšvēsture

2017. gada Digitalizācijas dienā galvenā uzmanība tika pievērsta piecām iniciatīvām.

Plašāka informācija

2018. gada Digitalizācijas dienas straumējums

2017. gada Digitalizācijas diena Romā

Sadarbība Eiropas superdatoru infrastruktūras izveidē

Hronoloģisks pārskats: Digitālais vienotais tirgus — Komisijas darbības kopš 2015. gada

#DigitalDay18

@DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya

 

IP/18/2902

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar