Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2018 m. skaitmeninė diena. ES šalys pasižadės aktyviau veikti skaitmeninėje srityje

Briuselis, 2018 m. balandžio 9 d.

Rytoj Komisija suburs ministrus ir ES šalių pramonės, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovus, kad visi kartu paskatintų bendradarbiauti dirbtinio intelekto, blokų grandinės, e. sveikatos ir inovacijų srityje.

Diskusijose bus kalbama, kaip technologinė plėtra keis Europos ateitį ir kaip svarbu kurti stiprią bendrąją skaitmeninę rinką, pritraukiant daugiau investicijų ir ugdant skaitmeninius įgūdžius. 

Po pernykštės skaitmeninės dienos Romoje, davusios akstiną sėkmingai bendradarbiauti tokiose srityse kaip itin našus skaičiavimas, susietasis susisiekimas ir pramonės skaitmeninimas, Komisija vėl imasi iniciatyvos skatinti labiau bendradarbiauti skaitmeniniais klausimais.

Per metus pasiekta didelė pažanga kuriant bendrąją skaitmeninę rinką. Europiečiai jau gyvena be tarptinklinio ryšio mokesčių ir gali naudotis kitoje šalyje užsisakytu internetiniu turiniu. 2018 m. gegužės mėn. įsigalios griežtesnės asmens duomenų apsaugos ir pirmosios europinės kibernetinio saugumo taisyklės.

Dėl daugelio pasiūlymų dar reikia susitarti. Europa turėtų dėti daugiau pastangų ir, pasinaudodama bendrąja skaitmenine rinka, didinti investicijas ir puoselėti bendradarbiavimą daugelyje itin svarbių sričių, tokiose kaip dirbtinis intelektas, blokų grandinė, e. sveikata ir inovacijos.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas pareiškė: „Europiečiai pradeda praktiškai justi bendrosios skaitmeninės rinkos naudą. Jie dabar gali keliaudami svetur naudotis mėgstamomis vaizdo ir muzikos tiesioginio transliavimo paslaugomis ir nemokėti tarptinklinio ryšio mokesčių. Netrukus į praeitį nugrims geografinis internetinių pirkėjų blokavimas. Nuo gegužės 25 d. bus geriau saugomi mūsų asmens duomenys. Šių metų skaitmeninė diena suteikia puikią progą pripažinti, ką pasiekėme, ir kartu paraginti ES valstybes nares sparčiau svarstyti klausimus dėl pateiktų teisės aktų pasiūlymų. Savo skaitmeninę ateitį turime ruošti drauge; turime padaryti daugiau, telkdami jėgas ir išteklius, kad pasinaudotume technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas ir blokų grandinė, atveriamomis galimybėmis.“ (Įžanginė kalba rytoj transliuojama čia maždaug 9.30 Vidurio Europos laiku).

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: „Skaitmenindamos mūsų visuomenės keičiasi, ir tuo galime pasinaudoti tik glaudžiai ir vaisingai bendradarbiaudami. Norint spręsti laukiančius iššūkius labai reikia koordinuotų ES lygmens pastangų ir investicijų. Tikiuosi, kad 2018 m. skaitmeninę dieną prasidės naujas skaitmeninio bendradarbiavimo etapas kuriant dirbtinį intelektą ir e. sveikatą. Raginu visas ES valstybes nares ir suinteresuotuosius subjektus prisidėti prie mūsų pastangų išsaugoti svarų Europos vaidmenį pasaulyje skaitmeniniame amžiuje.“

Tarp 2018 m. skaitmeninės dienos akcentų – pareiškimai dėl

  • bendradarbiavimo kuriant dirbtinį intelektą (DI): DI gali būti labai naudingas mūsų visuomenei ir ekonomikai, pavyzdžiui, sveikatos priežiūrai, transporto saugumui ir pramonės konkurencingumui. Norėdamos pasinaudoti visomis DI teikiamomis galimybėmis, Europos šalys turi dirbti drauge, be kita ko, taikydamos aukščiausius duomenų apsaugos standartus. Komisija artimiausiomis savaitėmis priims komunikatą dėl dirbtinio intelekto. Išsamiau apie pareiškimą dėl dirbtinio intelekto rytoj bus paskelbta čia maždaug 13.00 Vidurio Europos laiku.

  • blokų grandinės technologijų Europos partnerystės: Neseniai, 2018 m. vasario mėn., Europos Komisija inicijavo ES blokų grandinės stebėjimo centrą ir forumą ir investuos maždaug 300 mln. EUR į projektus, kuriais remiamas blokų grandinės naudojimas. Valstybės narės taip pat labai aktyviai skatino plačiau naudoti blokų grandinę: inicijavo eksperimentus ir skelbė vyriausybės lygmens veiksmus. Siekdama išnaudoti gausias blokų grandinės galimybes ir išvengti susiskaidymo, rytoj Komisija padės pamatus naujai bendradarbiavimo struktūrai – Europos blokų grandinės partnerystei, kuri skatintų kurti sąveikias infrastruktūras, padėsiančias teikti patikimas skaitmenines paslaugas. Išsamiau apie pareiškimą dėl blokų grandinės technologijų bus paskelbta čia rytoj maždaug 15.30 Vidurio Europos laiku.

  • duomenų dalijimosi siekiant individualizuoti sveikatos priežiūrą: Duomenimis pagrįstomis sveikatos priežiūros inovacijomis pirmiausia siekiama tenkinti piliečių poreikius, ir individualizuojant gydymą į juos reikėtų dėmesingai atsižvelgti. Pareiškimu dėl e. sveikatos siekiama užtikrinti prieigą prie esamų ir būsimų genomo duomenų bazių visoje Europos Sąjungoje, kad sparčiau vyktų retųjų ligų, vėžio, farmakogenomikos, ligų prevencijos, smegenų ligų ir kitų sutrikimų moksliniai tyrimai. Tvirtesnis valstybių narių bendradarbiavimas padės pašalinti sąveikos trūkumus ir išvengti visoje ES vykdomų iniciatyvų išsiskaidymo, o kartu užtikrinti aukščiausius europinius asmens duomenų apsaugos standartus. Jis taip pat užtikrins, kad ES medicina toliau liktų labiausiai individualizuota pasaulyje ir kad gausėtų mokslinė produkcijos ir didėtų jos pramonės konkurencingumas. Išsamiau apie pareiškimą dėl genomo duomenų bazių rytoj bus paskelbta čia maždaug 17.00 Vidurio Europos laiku.

  • inovacijų skatinimo taikant naują internetinę priemonę: „Inovacijų radaras“ gali padėti novatoriams rasti tuos, kas gali padėti jų naujoves pateikti rinkai. 2018 m. skaitmeninę dieną Komisija skatina bendradarbiauti, kad Europoje būtų paremtos proveržio inovacijos. Iniciatyva taip pat padės toliau plėtoti internetinę priemonę ir įtraukti į ją geriausius nacionalinius inovacijų projektus.Išsamiau apie pareiškimą dėl „Inovacijų radaro“ rytoj bus paskelbta čia maždaug 17.30 Vidurio Europos laiku.

  • 5G tarpvalstybinių testavimo trasų, kuriose būtų išbandytas 5G pagrįstas susietasis ir automatizuotas susisiekimas: 2017 m. paskelbta apie pirmąsias didelio masto bandymų trasas. Rytoj Ispanija ir Portugalija pasirašys susitarimo memorandumą ir taip pradės bendradarbiauti. Išsamiau apie susitarimo memorandumo rytoj bus paskelbta čia maždaug 11.30 Vidurio Europos laiku.

Pagrindiniai faktai

2017 m. skaitmeninę dieną akcentuotos penkios iniciatyvos:

Daugiau informacijos

2018 m. skaitmeninės dienos tiesioginė transliacija

2017 m. skaitmeninė diena Romoje

Bendradarbiavimas kuriant Europos superkompiuterius

Apžvalga: Komisijos pastangos kurti bendrąją skaitmeninę rinką nuo 2015 m.

#DigitalDay18

@DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya

 

IP/18/2902

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar