Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaalipäivä 2018: EU-maat edistämään yhdessä digitalisaatiota

Bryssel 9. huhtikuuta 2018

Komissio kokoaa huomenna yhteen ministereitä sekä EU-maiden, yritysten, korkeakoulujen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia lisätäkseen yhteistyötä tekoälyn, lohkoketjuteknologian, sähköisen terveydenhuollon ja innovoinnin aloilla.

Keskusteluissa keskitytään siihen, miten tekninen kehitys muokkaa Euroopan tulevaisuutta, ja miten rakennetaan vahvat digitaaliset sisämarkkinat lisäämällä investointeja ja parantamalla digitaalisia taitoja.  

Viime vuonna Roomassa järjestetty digitaalipäivä johti tuloksekkaaseen yhteistyöhön suurteholaskennan, verkkoon liitetyn liikkumisen ja teollisuuden digitoinnin kaltaisilla aloilla. Komissio toistaa nyt aloitteen kannustaakseen maita yhteistyöhön digitaaliasioissa.

Vuodessa on edistytty huomattavasti digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Verkkovierailumaksuttomuus ja verkkosisällön siirrettävyys on nykyään osa eurooppalaisten elämää. Toukokuussa 2018 tulevat voimaan henkilötietojen suojaa koskevat tiukemmat säännöt ja ensimmäiset EU:n laajuiset kyberturvallisuutta koskevat säännöt.

Monista ehdotuksista on kuitenkin vielä sovittava. Euroopan on mentävä eteenpäin ja digitaalisia sisämarkkinoita hyödyntämällä lisättävä investointeja ja yhteistyötä useilla keskeisillä aloilla, joita ovat tekoäly, lohkoketjuteknologia, sähköinen terveydenhuolto ja innovointi.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi eurooppalaisten alkaneen huomata digitaalisten sisämarkkinoiden hyödyt käytännössä. ”Ihmiset voivat nyt matkustaa toiseen maahan ja nauttia lempivideoidensa ja -musiikkinsa suoratoistopalveluista ilman verkkovierailumaksuja. Verkko-ostosten maarajoitukset ovat pian vain kaukainen muisto. Henkilötietojen suoja paranee 25. toukokuuta. Tämänvuotinen digitaalipäivä on täydellinen tilaisuus luetella mitä on jo saavutettu, mutta myös kannustaa EU:n jäsenvaltioita etenemään nopeasti vielä pöydällä olevien lainsäädäntöehdotusten käsittelyssä. Digitaalista tulevaisuutta on valmisteltava yhdessä. EU-maiden on yhdistettävä voimansa ja resurssinsa, jotta tekoälyn ja lohkoketjujen tarjoamiin mahdollisuuksiin voidaan tarttua.” (Avauspuheenvuoro on saatavilla täällä huomenna noin klo 10.30 Suomen aikaa.)

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komission jäsen Mariya Gabrielin mukaan digitalisaatio muuttaa yhteiskuntaamme. ”Digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista saadaan täysi hyöty vain tekemällä tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä. Edessä olevien haasteiden voittamiseksi tarvitaan koordinoitua EU:n tason sitoutumista ja investointeja. Vuoden 2018 digitaalipäivän tulee nostamaan tekoälyä ja sähköistä terveydenhuoltoa koskevan eurooppalaisen digitaalisen yhteistyön uudelle tasolle. Kannustan kaikkia EU:n jäsenmaita ja sidosryhmiä osallistumaan pyrkimyksiin pitää Eurooppa globaalina toimijana digitaalisella aikakaudella.”

Vuoden 2018 digitaalipäivän kohokohtiin kuuluvat julistukset, joiden kohteena on

  • Yhteistyö tekoälyn kehittämisessä: Tekoäly voi hyödyttää yhteiskuntaa ja taloutta merkittävällä tavalla. Sen avulla voidaan mm. parantaa terveydenhuoltoa, tehdä liikenteestä turvallisempaa ja kasvattaa teollisuuden kilpailukykyä. Saadakseen täyden hyödyn tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista Euroopan maiden on tehtävä yhteistyötä tiukimpia mahdollisia tietosuojanormeja soveltaen. Komissio antaa tulevina viikkoina tiedonannon tekoälystä. Lisätietoja tekoälyä koskevasta julistuksesta on saatavilla täällä huomenna noin klo 14 Suomen aikaa.

  • Eurooppalainen kumppanuus lohkoketjuteknologiassa: Euroopan komissio käynnisti helmikuussa 2018 EU:n lohkoketjuteknologian seurantakeskuksen ja foorumin ja aikoo investoida noin 300 miljoonaa euroa lohkoketjujen käyttöä tukeviin hankkeisiin. Samaan aikaan jäsenvaltiot ovat erittäin aktiivisesti tukeneet lohkoketjuverkostoa, tehneet kokeiluja ja käynnistäneet valtionhallinnon tasoisia toimia. Lohkoketjujen tarjoamien lukuisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja lähestymistavan hajanaisuuden välttämiseksi komissio aikoo huomenna luoda pohjan Euroopan lohkoketjukumppanuuden perustamiselle. Tarkoituksena on edistää yhteentoimivia infrastruktuureja, joilla lisätään luotettavia digitaalisia palveluja. Lisätietoja lohkoketjuteknologiaa koskevasta julistuksesta on saatavilla täällä huomenna noin klo 16.30 Suomen aikaa.

  • Tietojen jakaminen terveydenhuollon yksilöllistämiseksi: Kansalaisten tarpeet ovat keskeisellä sijalla terveydenhuoltoalan datavetoisessa innovoinnissa. Kansalaisilla olisi oltava aktiivinen rooli omassa yksilöllisessä terveydenhoidossaan. Sähköistä terveydenhuoltoa koskevalla julistuksella pyritään yhdistämään toisiinsa olemassa olevat ja tulevat geenitietokannat kaikkialla unionissa. Tämä auttaa viemään eteenpäin harvinaisia sairauksia, syöpää, farmakogenomiikkaa, sairauksien ehkäisyä, aivoihin liittyviä sairauksia ja muita sairauksia koskevaa tutkimusta. Jäsenvaltioiden tiiviimmän yhteistyön avulla voidaan korjata EU-maissa tehtyjen aloitteiden yhteentoimimattomuus ja hajanaisuus ja taata henkilötietojen tiukin mahdollinen suoja. Näin EU pysyy yksilöllistetyn hoidon globaalina edelläkävijänä, mikä edistää sen tieteellisiä tuloksia ja alan kilpailukykyä. Lisätietoja geenitietokantoja koskevasta julistuksesta on saatavilla täällä huomenna noin klo 18 Suomen aikaa.

  • Innovoinnin edistäminen uudella verkkovälineellä: Innovointitutka voi auttaa innovoijia löytämään tahot, jotka auttavat innovaatioiden saamisessa markkinoille. Vuoden 2018 digitaalipäivän aikana komissio kannustaa yhteistyöhön, jolla tuetaan mullistavien innovaatioiden syntymistä Euroopassa. Aloitteella pyritään myös kehittämään tätä verkkovälinettä edelleen ja täydentämään sitä kansallisilla huippuluokan innovaatiohankkeilla.Lisätietoja innovaatiotutkaa koskevasta julistuksesta on saatavilla täällä huomenna noin klo 18.30 Suomen aikaa.

  • 5G-rajatylittäviä testauskäytäviä tukemaan verkkoon liitettyä ja automatisoitua liikkumista: Ensimmäisistä laajamittaisista testauskäytävistä ilmoitettiin syyskuussa 2017. Espanja ja Portugali allekirjoittavat huomenna yhteisymmärryspöytäkirjan yhteistyönsä käynnistämiseksi. Lisätietoja yhteisymmärryspöytäkirjasta on saatavilla täällä huomenna noin klo 12.30 Suomen aikaa.

Tausta

Vuoden 2017 digitaalipäivässä keskityttiin viiteen aloitteeseen:

Lisätietoja

Suora verkkolähetys vuoden 2018 digitaalipäivästä

Digitaalipäivä 2017 Roomassa

Yhteistyö Euroopan supertietokoneiden rakentamiseksi

Aikajana: Digitaaliset sisämarkkinat – Komission toimet vuodesta 2015 lähtien

#DigitalDay18

@DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya

 

IP/18/2902

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar