Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den digitale dag 2018: EU-landene forpligter sig til at gøre mere sammen på den digitale front

Bruxelles, den 9. april 2018

I morgen vil Kommissionen samle ministre og repræsentanter fra EU-landene, industrien, forskningsverdenen og civilsamfundet med henblik på at fremme samarbejdet inden for kunstig intelligens, blockchain, e-sundhed og innovation.

Drøftelserne vil dreje sig om, hvordan den teknologiske udvikling vil forme fremtidens Europa, og et solidt digitalt indre marked er af afgørende betydning. 

Efter sidste års digitale dag i Rom, som mundede ud i et succesfuldt samarbejde på områder såsom højtydende databehandling, netforbundet mobilitet og industridigitalisering, gentager Kommissionen nu initiativet for at tilskynde til endnu større samarbejde på det digitale område.

På blot et år er der gjort markante fremskridt med hensyn til at skabe et digitalt indre marked. Afskaffelsen af roamingtakster og sikringen af portabilitet af onlineindholdstjenester er nu en realitet for alle borgere i EU. De skærpede regler om beskyttelse af personoplysninger og de første EU-dækkende regler om cybersikkerhed træder i kraft i maj 2018.

Mange forslag ligger dog stadig på forhandlingsbordet. Europa bør bevæge sig fremad og bygge videre på det digitale indre marked ved at øge investeringerne og samarbejdet på en række nøgleområder såsom kunstig intelligens, blockchain, e-sundhed og innovation.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Europæerne begynder at mærke de konkrete fordele ved det digitale indre marked. Nu kan de tage deres foretrukne video- og musikstreamingtjenester med sig på tværs af grænserne — helt uden at skulle betale roamingtakster. Inden længe vil geoblokeringen i forbindelse med onlinehandel være en saga blot. Og fra den 25. maj vil vores personoplysninger være endnu bedre beskyttet. På dette års digitale dag vil vi gribe muligheden for at se tilbage på alt det, vi allerede har opnået, men vi vil samtidig også opfordre EU-medlemsstaterne til hurtigt at arbejde videre med de lovgivningsforslag, der stadig er på bordet. Vi er nødt til at forberede os på den digitale fremtid sammen — vi skal gøre mere og forene kræfterne og samle ressourcerne, så vi kan udnytte de muligheder, som teknologien bringer, bl.a. kunstig intelligens og blockchain." (Åbningstalen vil kunne læses her i morgen omkring kl. 9:30).

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi, udtaler: "Digitaliseringen ændrer vores samfund, og det kræver et nært og frugtbart samarbejde at høste det fulde potentiale heraf. Vi skal føre en koordineret indsats på EU-plan for at imødegå de kommende udfordringer. Jeg forventer, at den digitale dag 2018 vil bringe det digitale samarbejde i Europa et skridt videre, så det omfatter kunstig intelligens og e-sundhed, og jeg opfordrer kraftigt alle EU-medlemsstaterne og andre interesserede parter til at yde deres bidrag til, at Europa fortsat kan spille en vigtig rolle på den globale scene i den digitale tidsalder."

Nogle af højdepunkterne på den digitale dag 2018 omfatter erklæringer med sigte på at

  • Sikre en fælles indsats for kunstig intelligens: Kunstig intelligens kan medføre store fordele for vores samfund og økonomi, bl.a. inden for sundhed, sikker transport og en mere konkurrencedygtig industri. De europæiske lande skal arbejde sammen, bl.a. om at anvende de højeste standarder for databeskyttelse, for at høste det fulde udbytte ved kunstig intelligens. Kommissionen vil inden for de næste par uger vedtage en meddelelse om kunstig intelligens. Der kan læses mere om erklæringen om kunstig intelligens her i morgen omkring kl. 13:00.

  • Opbygge et europæisk partnerskab inden for blockchainteknologi: Europa-Kommissionen lancerede i februar 2018 et EU-observationscenter og -forum for blockchainteknologi og vil investere omkring 300 mio. EUR i projekter til støtte for brugen af blockchainteknologi. Samtidig har medlemsstaterne varmt støttet blockchainøkosystemer og har indledt eksperimenter og bebudet tiltag på regeringsniveau. For at udnytte de mange muligheder ved blockchainteknologi og sikre en samlet tilgang vil Kommissionen i morgen lægge grunden til skabelsen af et nyt europæisk blockchainpartnerskab for at fremme interoperable infrastrukturer, som kan sikre mere pålidelige digitale tjenester. Der kan læses mere om erklæringen om blockchainteknologi her i morgen omkring kl. 15:30.

  • Udveksle oplysninger for en mere personaliseret sundhedspleje: Borgernes behov ligger i centrum for den datadrevne innovation på sundhedsområdet, og det bør spille en aktiv rolle i den personaliserede behandling. Erklæringen om e-sundhed sigter mod at skabe forbindelse mellem eksisterende og fremtidige genomdatabaser i hele EU, hvilket vil styrke forskningen inden for sjældne sygdomme, kræft, farmakogenomik, sygdomsforebyggelse, hjernesygdomme og andre lidelser. Det øgede samarbejde mellem medlemsstaterne vil hjælpe med at løse problemet med manglende interoperabilitet og fragmenterede tiltag i EU, samtidig med at man sikrer de højeste europæiske standarder for beskyttelse af personoplysninger. Det vil også bringe EU i front med hensyn til skræddersyet medicin samt forbedre de videnskabelige resultater og den industrielle konkurrenceevne. Der kan læses mere om erklæringen om genomdatabaser her i morgen omkring kl. 17:00.

  • Tilskynde til innovation ved hjælp af et nyt onlineredskab: Innovation Radar kan hjælpe med at matche innovatorer med dem, der kan bistå dem med at bringe deres nyskabelser ud på markedet. På den digitale dag 2018 vil Kommissionen opmuntre til samarbejde til støtte for banebrydende innovation i Europa. Initiativet skal også føre til en videreudvikling af onlineredskabet og berige det med nationale innovationsprojekter. Der kan læses mere om erklæringen om Innovation Radar her i morgen fra omkring kl. 17:30.

  • Indføre 5G-testkorridorer på tværs af grænserne til støtte for opkoblet og automatiseret mobilitet: I september 2017 blev der meldt om planerne for et første sæt testkorridorer i stor skala. I morgen vil Spanien og Portugal undertegne et aftalememorandum med henblik på at indlede deres samarbejde. Der kan læses mere om aftalememorandummet her i morgen omkring kl. 11:30.

Baggrund

På den digitale dag i 2017 blev der fokuseret på fem initiativer:

Yderligere oplysninger

Livestreaming af den digitale dag 2018

Den digitale dag 2017 i Rom

Samarbejde om opbygningen af europæiske supercomputere

Tidslinje: Det digitale indre marked — Kommissionstiltag siden 2015

#DigitalDay18

@DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya

 

IP/18/2902

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar