Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Digitální den 2018: Státy EU se zavazují k větší spolupráci v digitální oblasti

Brusel 9. dubna 2018

Zítra se Komise setká s ministry a zástupci jednotlivých států EU, zástupci průmyslu, akademické obce a občanské společnosti, aby společně podpořili spolupráci v oblasti umělé inteligence, blockchainu, elektronického zdravotnictví a inovací.

Předmětem diskusí bude vliv technického vývoje na budoucnost Evropy. Zásadní je přitom vytvoření silného jednotného digitálního trhu s navýšeným objemem investic a důrazem na digitální dovednosti. 

Poté, co loňský Digitální den pořádaný v Římě vedl k zahájení úspěšné spolupráce například v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, propojené mobility a digitalizace průmyslu, Komise iniciativu na podporu větší spolupráce v digitální oblasti letos pořádá znovu.

Za jeden rok se podařilo dosáhnout významného pokroku ve věci jednotného digitálního trhu. Konec poplatků za roaming a přenositelnost on-line obsahu se nyní staly samozřejmou součástí života obyvatel Unie. V květnu 2018 začnou platit přísnější pravidla na ochranu osobních údajů a první celounijní pravidla kybernetické bezpečnosti.

Řadu návrhů je třeba ještě schválit. Vytvoření jednotného digitálního trhu je pro Evropu výrazným posunem. Zvýší investice a posílí spolupráci v řadě klíčových oblastí, jako je umělá inteligence, blockchain, elektronické zdravotnictví a inovace.

Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, uvedl: „Obyvatelé Evropy začínají pociťovat výhody jednotného digitálního trhu v praxi. Mohou nyní cestovat do zahraničí a nepřijdou o streaming hudby nebo videí, které mají předplacené. Zároveň již nemusí platit poplatky za roaming. Brzy se stane minulostí i zeměpisné blokování při nákupech online. Od 25. května budou lépe chráněny naše osobní údaje. Letošní Digitální den je skvělou příležitostí nejen k připomenutí toho, čeho jsme již dosáhli, ale také k pobídnutí členských států EU, aby urychlily jednání o legislativních návrzích, které ještě nebyly schváleny. Na naší digitální budoucnosti musíme pracovat společně. Musíme vyvinout větší úsilí, spojit síly a zdroje, abychom se mohli chopit příležitostí, které nám technologie jako umělá inteligence a blockchain nabízejí.“ (Zahajovací proslov bude k dispozici zítra v ca. 9:30 hod SEČ zde).

Marija Gabrielová, komisařka pro digitální ekonomiku a společnost, zdůraznila: „Digitalizace proměňuje naši společnosti a my můžeme plně těžit z jejích výhod pouze za předpokladu, že navážeme úzkou a plodnou spolupráci. Abychom byli schopni čelit budoucím výzvám, musíme učinit závazek ke koordinovanému úsilí na úrovni EU a k investicím. Očekávám, že Digitální den 2018 pozdvihne evropskou spolupráci v digitální oblasti na novou úroveň ve věci umělé inteligence a elektronického zdravotnictví, a vyzývám všechny členské státy a zúčastněné strany, aby se připojily k našemu úsilí udržet Evropu na pozici světového hráče v digitální éře.“

Mezi významné události Digitálního dne 2018 patří tato prohlášení, jejichž cílem je:

  • spojit síly v oblasti umělé inteligence: Umělá inteligence přináší naší společnosti a ekonomice značné výhody, například lepší zdravotní péči, bezpečnější dopravu a větší konkurenceschopnost průmyslu. Chceme-li využívat všech možností, které umělá inteligence nabízí, musejí evropské země spolupracovat, zejména v používání těch nejpřísnějších norem ochrany údajů. V příštích týdnech přijme Komise k tématu umělé inteligence sdělení. Více informací o prohlášení o umělé inteligenci bude k dispozici zítra v ca. 13:00 hod SEČ zde.

  • uzavřít evropské partnerství v oblasti technologie blockchain: Evropská komise otevřela v únoru 2018 fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain a investuje přibližně 300 milionů EUR do projektů podporujících využívání blockchainu. Členské státy současně velmi aktivně podporují blockchainové ekosystémy, zahájily vlastní experimenty a oznámily různá opatření na vládní úrovni. Komise chce využít příležitostí, které blockchain nabízí, a zároveň se chce vyhnout nejednotnému přístupu. Proto zítra položí základy pro evropské partnerství v oblasti blockchainu prosazující interoperabilitu infrastruktury, která zvýší důvěryhodnost digitálních služeb. Více informací o prohlášení o technologii blockchain bude k dispozici zítra v ca. 15:30 hod SEČ zde.

  • sdílet údaje pro účely individualizované zdravotní péče: Inovace podložené daty se v oblasti zdravotní péče zaměřují především na potřeby občanů, které by při individualizované léčbě měly hrát aktivní úlohu. Prohlášení o elektronickém zdravotnictví si klade za cíl propojit přístup ke stávajícím a budoucím genomových databankám v celé Evropské unii, což pomůže pokročit ve výzkumu vzácných onemocnění, rakoviny, farmakogenomiky, prevence chorob, onemocnění mozku a dalších nemocí. Hlubší spolupráce mezi členskými státy pomůže překonat nedostatek interoperability a nejednotnost iniciativ v celé EU. Zároveň zaručí dodržování přísných evropským norem v oblasti ochrany osobních údajů. Rovněž udrží vedoucí postavení EU v individualizované medicíně v celosvětovém měřítku a bude stimulovat vědeckou práci a konkurenceschopnost průmyslových odvětví. Více informací o prohlášení o genomových databankách bude k dispozici zítra v ca. 17:00 hod SEČ zde.

  • podporovat inovace pomocí nového online nástroje: Inovační radar může usnadnit kontakt mezi inovátory a podnikateli, kteří mohou pomoci uvést inovace na trh. Komise u příležitosti Digitálního dne 2018 vyzývá ke spolupráci na podporu průlomových inovací v Evropě. Iniciativa se rovněž snaží tento online nástroj dále rozvinout a obohatit jej o nejlepší inovační projekty z jednotlivých států.Více informací o prohlášení o inovačním radaru bude k dispozici zítra v ca. 17:30 hod SEČ zde.

  • realizovat testovací přeshraniční koridory 5G na podporu propojené a automatizované mobility: V září 2017 byl oznámen plán vytvoření prvních rozsáhlých testovacích koridorů. Španělsko a Portugalsko zítra podepíší memorandum o porozumění, které zahájí jejich spolupráci. Více informací o prohlášení o memorandu o porozumění bude k dispozici zítra v ca. 11:30 hod SEČ zde.

Souvislosti

Digitální den 2017 se zaměřil na pět iniciativ:

Další informace

Přímý přenos z Digitálního dne 2018

Digitální den 2017 v Římě

Spolupráce při budování evropské superpočítačové infrastruktury

Časová osa: Jednotný digitální trh – opatření Komise od roku 2015

#DigitalDay18

@DSMeu @Ansip_EU @GabrielMariya

 

IP/18/2902

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar