Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Trafiksäkerhet: Siffrorna för 2017 visar på en förbättring, men krafttag behövs för ytterligare framsteg

Bryssel den 10 april 2018

2017 års preliminära trafiksäkerhetsstatistik, som kommissionen offentliggjort i dag, visar för andra året i rad att antalet trafikdöda i EU minskat med cirka 2 %.

Under 2017 miste 25 300 personer livet i trafiken i EU, vilket är 300 personer färre jämfört med 2016 (- 2 %) och 6 200 färre än 2010 (- 20 %). Trenden är visserligen uppmuntrande, men det blir en utmaning att nå EU:s mål att halvera antalet dödade i trafikolyckor mellan 2010 och 2020. Dessutom beräknas ytterligare 135 000 personer ha skadats allvarligt under fjolåret, varav en stor andel oskyddade trafikanter: fotgängare, cyklister och motorcyklister. Förutom offren själva påverkar skador och dödsfall i trafiken också samhället som helhet, med en beräknad socioekonomisk kostnad [1] på 120 miljarder euro per år. Detta innebär att nya insatser krävs från alla aktörer så att Europas vägar kan bli säkrare. Naturligtvis är det nationella och lokala myndigheter som gör det flesta dagliga insatserna, t.ex. så att regler efterlevs och för att höja medvetenheten, men kommissionen arbetar också just nu med en rad konkreta åtgärder som ska sporra till rejäla framsteg. Detta skulle vara ännu ett steg på vägen mot ett ”EU som skyddar” i enlighet med den vision som framförts av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Transportkommissionären Violeta Bulc har följande kommentar: ”25 300 personer miste livet på våra vägar i fjol, och många fler har drabbats av bestående men. Bakom siffrorna finns lika många berättelser om sorg och smärta. Trafiksäkerheten är givetvis ett ansvar som delas med medlemsländerna, men jag tror att EU kan göra mer för att förbättra skyddet av alla som bor i Europa. Kommissionen håller just nu på att ta fram en rad konkreta åtgärder som vi planerar att presentera under kommande veckor. Vår ambition är tydlig: fler liv ska räddas på våra vägar.”

Med ett genomsnitt på 49 trafikdöda per en miljon invånare var de europeiska vägarna fortfarande 2017 avgjort de säkraste i världen. Inom EU var det Sverige (25 trafikdöda per miljon invånare), Storbritannien (27), Nederländerna (31) och Danmark (32) som rapporterade de bästa siffrorna för 2017. Jämfört med 2016 har Estland och Slovenien rapporterat den största minskningen trafikdöda med -32 % respektive -20 %.

Skillnaderna i resultaten mellan medlemsländerna krympte dessutom ytterligare 2017, eftersom bara två medlemsländer noterade siffror på över 80 döda per miljoner invånare (Rumänien och Bulgarien).

En blick mot framtiden

Med utgångspunkt i ministerförklaringen om trafiksäkerhet från mars 2017 håller kommissionen nu på att utarbeta en ny trafiksäkerhetsram för 2020–2030, jämte ett antal konkreta åtgärder som ska göra våra vägar säkrare. Vad som skulle kunna ingå är en översyn av EU:s regler för fordonssäkerhet och vägsäkerhet samt ett initiativ för en säker övergång till samverkande, uppkopplad och automatiserad rörlighet.

Kommissionen planerar att lägga fram de här åtgärderna under våren 2018.

Läs mer

Pressmeddelande: Trafiksäkerhetsstatistik för 2017: Vad ligger bakom siffrorna?

Kommissionens trafiksäkerhetsarbete och EU:s trafiksäkerhetsstatistik (på engelska)

Road Safety Vademecum

 

Bilaga

Dödsoffer i trafiken per miljoner invånare

Preliminär statistik land för land för 2017 [2]

 

2010

2016

2017

2016-2017

2010-2017

Belgien

77

56

55

-3 %

-26 %

Bulgarien

105

99

96

-4 %

-12 %

Tjeckien

77

58

54

-6 %

-28 %

Danmark

46

37

32

-13 %

-28 %

Tyskland

45

39

38

-1 %

-13 %

Estland

59

54

36

-32 %

-39 %

Irland

47

39

33

-15 %

-25 %

Grekland

112

76

69

-10 %

-41 %

Spanien

53

39

40

2 %

-25 %

Frankrike

64

54

53

-1 %

-13 %

Kroatien

99

73

80

8 %

-22 %

Italien

70

54

56

3 %

-18 %

Cypern

73

54

62

15 %

-12 %

Lettland

103

80

70

-14 %

-38 %

Litauen

95

66

67

0 %

-36 %

Luxemburg

64

56

47

-13 %

-25 %

Ungern

74

62

64

3 %

-16 %

Malta

31

51

43

-17 %

46 %

Nederländerna

32

31

31

0 %

-1 %

Österrike

66

50

47

-5 %

-25 %

Polen

102

80

75

-6 %

-28 %

Portugal

80

54

62

14 %

-31 %

Rumänien

117

97

98

1 %

-19 %

Slovenien

67

63

50

-20 %

-25 %

Slovakien

65

51

57

12 %

-13 %

Finland

51

47

39

-18 %

-22 %

Sverige

28

27

25

-6 %

-5 %

Storbritannien och Nordirland

30

28

27

-5 %

-7 %

EU

63

50

49

-2 %

-20 %

 

[1] Rehabilitering, hälso- och sjukvård, materiella skador osv.

[2] Statistiken för 2017 bygger på preliminära uppgifter. De slutgiltiga uppgifterna för enskilda länder kan innehålla smärre ändringar.

IP/18/2761

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar