Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnost v cestnem prometu: podatki kažejo izboljšave v letu 2017, a za večji napredek v prihodnje so potrebna nova prizadevanja

Bruselj, 10. aprila 2018

Predhodni statistični podatki o varnosti v cestnem prometu za leto 2017, ki jih je danes objavila Komisija, že drugo leto zapored kažejo približno 2-odstotno zmanjšanje števila smrtnih žrtev.

Leta 2017 je na cestah v EU izgubilo življenje 25 300 ljudi, kar je 300 manj kot leta 2016 (–2 %) in 6 200 manj kot leta 2010 (–20 %). Ta trend je sicer spodbuden, vendar bo uresničitev cilja EU – prepoloviti število smrtnih žrtev na cestah med letoma 2010 in 2020 – zdaj precejšen izziv. Poleg tega se ocenjuje, da je bilo lani nadaljnjih 135 000 ljudi resno poškodovanih. Med njimi je bilo veliko ranljivih udeležencev – pešcev, kolesarjev in motoristov. Smrti in poškodbe v cestnem prometu pa imajo posledice tudi za družbo kot celoto, saj se njihovi družbenogospodarski stroški[1] ocenjujejo na 120 milijard evrov letno. Iz vseh teh razlogov so za varnejše evropske ceste potrebna dodatna prizadevanja vseh akterjev. Večina vsakodnevnih ukrepov, kot sta izvrševanje predpisov in ozaveščanje, se sicer izvaja na nacionalni in regionalni ravni, Komisija pa trenutno pripravlja vrsto konkretnih ukrepov, s katerimi želi spodbuditi nadaljnji napredek. To bi bil še en korak k „Evropi, ki varuje“, kot si jo je zamislil predsednik Komisije Jean-Claude Juncker.

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je dejala: „Lani je na naših cestah umrlo 25 300 ljudi, še veliko več pa jih je utrpelo poškodbe, ki so jim spremenile življenje. Za temi številkami je veliko žalosti in bolečine. Varnost v cestnem prometu je seveda odgovornost, ki si jo delimo z državami članicami. A prepričana sem, da lahko EU stori več, da bolje zaščiti svoje državljane. Komisija trenutno pripravlja vrsto konkretnih ukrepov, ki jih nameravamo predstaviti v prihodnjih tednih. Cilj je jasen: rešiti več življenj na naših cestah.“

S povprečno 49 smrtnimi žrtvami na milijon prebivalcev so bile evropske ceste v letu 2017 ponovno daleč najvarnejše na svetu. Med državami članicami so v letu 2017 najboljše rezultate zabeležili na Švedskem (25 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev), v Združenem kraljestvu (27), na Nizozemskem (31) in Danskem (32). V primerjavi z letom 2016 so največje zmanjšanje števila smrtnih žrtev zabeležili v Estoniji (–32 %) in Sloveniji (–20 %).

Vrzel med državami članicami se je v letu 2017 dodatno zmanjšala. Delež smrtnih žrtev, višji od 80 smrti na milijon prebivalcev, sta zabeležili samo dve državi članici (Romunija in Bolgarija).

Obeti za prihodnost

Na podlagi ministrske izjave o varnosti v cestnem prometu iz marca 2017 Komisija trenutno pripravlja nov okvir za varnost v cestnem prometu za obdobje 2020–2030 skupaj z vrsto konkretnih ukrepov, ki bodo izboljšali varnost naših cest. Med ukrepi bi lahko bila revizija evropskih predpisov o varnostni vozil in izboljšanju varnosti cestne infrastrukture ter pobuda za varen prehod na kooperativno, povezano in avtonomno mobilnost.

Komisija namerava te ukrepe predstaviti spomladi 2018.

Več informacij

MEMO: Statistični podatki o varnosti v cestnem prometu za leto 2017: kaj se skriva za številkami?

Delo Komisije na področju varnosti v cestnem prometu in statistični podatki o varnosti v cestnem prometu v EU

Navodila za varnost v cestnem prometu

 

Priloga

Smrtne žrtve na cestah na milijon prebivalcev

Predhodni statistični podatki po državah za leto 2017[2]

 

2010

2016

2017

2016–2017

2010–2017

Belgija

77

56

55

–3 %

–26 %

Bolgarija

105

99

96

–4 %

–12 %

Češka

77

58

54

–6 %

–28 %

Danska

46

37

32

–13 %

–28 %

Nemčija

45

39

38

–1 %

–13 %

Estonija

59

54

36

–32 %

–39 %

Irska

47

39

33

–15 %

–25 %

Grčija

112

76

69

–10 %

–41 %

Španija

53

39

40

2 %

–25 %

Francija

64

54

53

–1 %

–13 %

Hrvaška

99

73

80

8 %

–22 %

Italija

70

54

56

3 %

–18 %

Ciper

73

54

62

15 %

–12 %

Latvija

103

80

70

–14 %

–38 %

Litva

95

66

67

0 %

–36 %

Luksemburg

64

56

47

–13 %

–25 %

Madžarska

74

62

64

3 %

–16 %

Malta

31

51

43

–17 %

46 %

Nizozemska

32

31

31

0 %

–1 %

Avstrija

66

50

47

–5 %

–25 %

Poljska

102

80

75

–6 %

–28 %

Portugalska

80

54

62

14 %

–31 %

Romunija

117

97

98

1 %

–19 %

Slovenija

67

63

50

–20 %

–25 %

Slovaška

65

51

57

12 %

–13 %

Finska

51

47

39

–18 %

–22 %

Švedska

28

27

25

–6 %

–5 %

Združeno kraljestvo

30

28

27

–5 %

–7 %

EU

63

50

49

–2 %

–20 %

 

[1] Rehabilitacija, zdravstveno varstvo, gmotna škoda itd.

[2] Številke za leto 2017 temeljijo na začasnih podatkih. Možne so manjše spremembe v končnih podatkih za posamezne države.

IP/18/2761

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar