Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Bezpečnosť na cestách: Údaje naznačujú, že v roku 2017 došlo k zlepšeniam, ale ďalší významný pokrok si vyžaduje nové úsilie

Brusel 10. apríl 2018

Predbežná štatistika bezpečnosti cestnej premávky za rok 2017, ktorú dnes uverejnila Komisia, už druhý rok po sebe ukazuje zhruba dvojpercentné zníženie počtu úmrtí v EÚ.

V roku 2017 prišlo na cestách EÚ o život 25 300 ľudí, čo je o 300 menej ako v roku 2016 (–2 %) a o 6 200 menej ako v roku 2010 (–20 %). Hoci je táto tendencia povzbudzujúca, dosiahnutie cieľa EÚ znížiť počet smrteľných úrazov na cestách od roku 2010 do roku 2020 na polovicu už bude veľmi náročné. Okrem toho sa odhaduje, že v minulom roku ďalších 135 000 osôb utrpelo vážne zranenia. V mnohých prípadoch šlo o zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, cyklisti či motocyklisti. Okrem obetí smrteľné dopravné nehody a zranenia majú vplyv aj na spoločnosť ako celok. Ich sociálno-ekonomické náklady[1] podľa odhadov predstavujú 120 miliárd EUR ročne. Všetci zúčastnení sa teda musia ešte viac usilovať, aby sa európske cesty stali bezpečnejšími. Hoci väčšinu každodenných činností, ako napríklad presadzovanie právnych predpisov a zvyšovanie informovanosti, vykonávajú vnútroštátne a miestne orgány, Komisia v súčasnosti pracuje na súbore konkrétnych opatrení, aby stimulovala výraznejší pokrok. To by bol ďalší krok smerom k vytvoreniu „Európy, ktorá chráni“ – ako ju načrtol predseda Juncker.

Komisárka pre dopravu Violeta Bulcová v tejto súvislosti uviedla: „V minulom roku prišlo na cestách o život 25 300 ľudí a mnohým ďalším obrátili život naruby vážne zranenia. Za týmito číslami sa skrývajú mnohé príbehy plné bolesti a utrpenia. Bezpečnosť cestnej premávky je zodpovednosťou, o ktorú sa delíme s členskými štátmi, ale som presvedčená, že EÚ môže urobiť viac na lepšiu ochranu Európanov. Komisia v súčasnosti pracuje na súbore konkrétnych opatrení, ktoré plánujeme oznámiť v nadchádzajúcich týždňoch. Cieľ je jasný: chceme na našich cestách zachrániť viac životov.“

Európske cesty boli s priemerom 49 smrteľných úrazov na milión obyvateľov aj v roku 2017 zďaleka najbezpečnejšími na svete. Najlepšie výsledky v EÚ v tomto období vykázalo Švédsko (25 úmrtí na milión obyvateľov), Spojené kráľovstvo (27), Holandsko (31) a Dánsko (32). V porovnaní s rokom 2016 najväčší pokles úmrtí zaznamenali Estónsko (–32 %) a Slovinsko (–20 %).

Okrem toho sa v roku 2017 ešte viac zmenšili rozdiely medzi členskými štátmi, pričom len dva členské štáty vykázali mieru úmrtnosti vyššiu ako 80 prípadov na milión obyvateľov (Rumunsko a Bulharsko).

Vyhliadky do budúcnosti

Komisia v nadväznosti na ministerské vyhlásenie o bezpečnosti na cestách z marca 2017 momentálne pracuje na novom rámci pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2020 – 2030 spolu so súborom konkrétnych opatrení v záujme bezpečnosti na cestách. Mohlo by to zahŕňať revíziu európskych pravidiel bezpečnosti vozidiel, riadenia bezpečnosti infraštruktúry a iniciatívu za bezpečný prechod na kooperatívnu, prepojenú a autonómnu mobilitu.

Komisia má v úmysle tieto opatrenia predložiť na jar 2018.

Ďalšie informácie

OZNAM: Štatistika bezpečnosti cestnej premávky za rok 2017: čo znamenajú tieto čísla?

Činnosť Komisie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a štatistiky bezpečnosti cestnej premávky v EÚ

Sprievodca bezpečnosťou cestnej premávky

 

Príloha

Počet úmrtí na cestách na milión obyvateľov

Predbežná štatistika za rok 2017 v členení podľa jednotlivých krajín[2]

 

2010

2016

2017

2016 – 2017

2010 – 2017

Belgicko

77

56

55

–3 %

–26 %

Bulharsko

105

99

96

–4 %

–12 %

Česká republika

77

58

54

–6 %

–28 %

Dánsko

46

37

32

–13 %

–28 %

Nemecko

45

39

38

–1 %

–13 %

Estónsko

59

54

36

–32 %

–39 %

Írsko

47

39

33

–15 %

–25 %

Grécko

112

76

69

–10 %

–41 %

Španielsko

53

39

40

2 %

–25 %

Francúzsko

64

54

53

–1 %

–13 %

Chorvátsko

99

73

80

8 %

–22 %

Taliansko

70

54

56

3 %

–18 %

Cyprus

73

54

62

15 %

–12 %

Lotyšsko

103

80

70

–14 %

–38 %

Litva

95

66

67

0 %

–36 %

Luxembursko

64

56

47

–13 %

–25 %

Maďarsko

74

62

64

3 %

–16 %

Malta

31

51

43

–17 %

46 %

Holandsko

32

31

31

0 %

–1 %

Rakúsko

66

50

47

–5 %

–25 %

Poľsko

102

80

75

–6 %

–28 %

Portugalsko

80

54

62

14 %

–31 %

Rumunsko

117

97

98

1 %

–19 %

Slovinsko

67

63

50

–20 %

–25 %

Slovensko

65

51

57

12 %

–13 %

Fínsko

51

47

39

–18 %

–22 %

Švédsko

28

27

25

–6 %

–5 %

Spojené kráľovstvo

30

28

27

–5 %

–7 %

63

50

49

–2 %

–20 %

 

[1] Rehabilitácia, zdravotná starostlivosť, materiálne škody atď.

[2] Hodnoty za rok 2017 vychádzajú z predbežných údajov. Konečné údaje sa pri jednotlivých krajinách môžu mierne líšiť.

IP/18/2761

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar