Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kelių eismo saugumas: Iš duomenų matyti, kad 2017 m. padėtis pagerėjo, tačiau siekiant tolesnės reikšmingos pažangos būtina atnaujinti pastangas

Briuselis, 2018 m. balandžio 10 d.

Šiandien Komisijos paskelbtais preliminariais 2017 m. kelių eismo saugumo statistiniais duomenimis, žūčių skaičius ES jau antrus metus iš eilės mažėja maždaug 2 %.

2017 m. ES keliuose žuvo 25 300 žmonių, t. y. 300 mažiau nei 2016 m. (−2%) ir 6 200 mažiau nei 2010 m. (−20%). Nors ši tendencija teikia vilčių, pasiekti ES tikslą – 2010–2020 m. laikotarpiu perpus sumažinti žūčių keliuose skaičių – bus labai sunku. Be to, apskaičiuota, kad praėjusiais metais sunkiai sužalota 135 000 žmonių, tarp jų didelė dalis pažeidžiamų eismo dalyvių: pėsčiųjų, dviratininkų ir motociklininkų. Žūtys ir sužalojimai keliuose daro poveikį ne tik nukentėjusiesiems, bet ir visai visuomenei – apskaičiuota, kad socialinės ir ekonominės išlaidos [1] sudaro 120 mlrd. EUR per metus. Todėl tam, kad Europos keliai taptų saugesni, visi turi imtis naujų veiksmų. Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos vykdo daugumą kasdienių veiksmų, pavyzdžiui, užtikrina taisyklių laikymąsi ir didina informuotumą, o Komisija, siekdama skatinti tolesnę reikšmingą pažangą, šiuo metu rengia keletą konkrečių priemonių. Tai dar vienas žingsnis kuriant saugančią Europą, kaip numatė Pirmininkas J.-C. Junckeris.

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc sakė: „Praėjusiais metais mūsų keliuose žuvo 25 300 žmonių ir dar daugiau patyrė gyvenimą keičiančių sužalojimų. Už šių skaičių slypi daug sielvarto ir skausmo istorijų. Žinoma, atsakomybę už kelių eismo saugumą dalijamės su valstybėmis narėmis, tačiau esu įsitikinusi, kad siekdama geriau apsaugoti europiečius ES gali nuveikti daugiau. Šiuo metu Komisija rengia keletą konkrečių priemonių – jas planuojama paskelbti ateinančiomis savaitėmis. Mūsų siekis aiškus – išgelbėti daugiau gyvybių mūsų keliuose.“

2017 m. Europos keliai išliko saugiausi pasaulyje: keliuose žūsta vidutiniškai 49 iš vieno milijono gyventojų. 2017 m. geriausių rezultatų ES pasiekė Švedija (25 žūtys vienam milijonui gyventojų), Jungtinė Karalystė (27), Nyderlandai (31) ir Danija (32). Žūčių skaičius, palyginti su 2016 m., labiausiai sumažėjo Estijoje ir Slovėnijoje (atitinkamai −32 % ir −20 %).

Be to, 2017 m. toliau mažėjo atotrūkis tarp valstybių narių rezultatų – tik dvi valstybės narės užregistravo daugiau kaip 80 žūčių vienam milijonui gyventojų (Rumunija ir Bulgarija).

Ateities planai

Remdamasi 2017 m. kovo mėn. ministrų deklaracija dėl kelių eismo saugumo, Komisija šiuo metu rengia naują 2020–2030 m. kelių eismo saugumo sistemą kartu su keletu saugesniems keliams užtikrinti skirtų konkrečių priemonių. Jos galėtų apimti Europos transporto priemonių saugos taisyklių ir infrastruktūros saugumo valdymo taisyklių peržiūrą, taip pat saugaus perėjimo prie sąveikiojo, susietojo ir autonominio judumo iniciatyvą.

Komisija planuoja šias priemones pateikti 2018 m. pavasarį.

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga. 2017 m. kelių eismo saugumo statistika. Ką rodo skaičiai?

Komisijos kelių eismo saugumo srities darbas ir ES kelių eismo saugumo statistiniai duomenys

ES kelių eismo saugumo vadovas

 

Priedas

Žūčių keliuose skaičius vienam milijonui gyventojų

2017 m. negalutiniai statistiniai duomenys pagal šalis[2]

 

2010 m.

2016 m.

2017 m.

2016–2017 m.

2010–2017 m.

Belgija

77

56

55

−3 %

−26 %

Bulgarija

105

99

96

−4 %

−12 %

Čekija

77

58

54

−6 %

−28 %

Danija

46

37

32

−13 %

−28 %

Vokietija

45

39

38

−1 %

−13 %

Estija

59

54

36

−32 %

−39 %

Airija

47

39

33

−15 %

−25 %

Graikija

112

76

69

−10 %

−41 %

Ispanija

53

39

40

2 %

−25 %

Prancūzija

64

54

53

−1 %

−13 %

Kroatija

99

73

80

8 %

−22 %

Italija

70

54

56

3 %

−18 %

Kipras

73

54

62

15 %

−12 %

Latvija

103

80

70

−14 %

−38 %

Lietuva

95

66

67

0 %

−36 %

Liuksemburgas

64

56

47

−13 %

−25 %

Vengrija

74

62

64

3 %

−16 %

Мalta

31

51

43

−17 %

46 %

Nyderlandai

32

31

31

0 %

−1 %

Austrija

66

50

47

−5 %

−25 %

Lenkija

102

80

75

−6 %

−28 %

Portugalija

80

54

62

14 %

−31 %

Rumunija

117

97

98

1 %

−19 %

Slovėnija

67

63

50

−20 %

−25 %

Slovakija

65

51

57

12 %

−13 %

Suomija

51

47

39

−18 %

−22 %

Švedija

28

27

25

−6 %

−5 %

Jungtinė Karalystė

30

28

27

−5 %

−7 %

ES

63

50

49

−2 %

−20 %

 

[1] Reabilitacija, sveikatos priežiūra, materialinė žala ir kt.

[2] 2017 m. skaičiai negalutiniai. Kai kurių šalių galutiniai duomenys gali būti šiek tiek patikslinti.

IP/18/2761

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar