Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Liiklusohutus: 2017. aastal näitajad küll paranesid, kuid tegeliku edu saavutamiseks on vaja veel palju pingutada

Brüssel, 10. aprill 2018

Komisjoni täna avaldatud esialgsest liiklusohutusstatistikast 2017. aasta kohta näitab juba teist aastat järjest, et surmaga lõppenud liiklusõnnetuste arv on langenud 2%.

2017. aastal kaotas ELi teedel elu 25 300 inimest, mis on 300 võrra vähem kui 2016. aastal (–2 %) ja 6 200 võrra vähem kui 2010. aastal (–20 %). Kuigi see suundumus on julgustav, on sellises tempos väga raske saavutada ELi eesmärki – vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu aastatel 2010–2020 poole võrra. Lisaks surmajuhtumitele oli eelmisel aastal raskelt vigastatuid ligikaudu 135 000, nende hulgas oli suur osa haavatavaid liiklejaid nagu jalakäijad, jalgratturid ja mootorratturid. Lisaks ohvritele mõjutavad liiklussurmad ja -vigastused ka ühiskonda tervikuna, hinnanguliselt on nende sotsiaal-majanduslik kulu[1] 120 miljardit eurot aastas. Seega tuleb kõigil asjaosalistel Euroopa teede ohutumaks muutmisel senisest enam pingutada. Kui riigi ja kohaliku tasandi ametiasutused tegelevad enamike igapäevaste tegevustega nagu eeskirjade nõuetekohase jõustamise ja teadlikkuse tõstmisega, siis komisjon töötab praegu mitme konkreetse meetmega, et saavutada tegelik edu. See oleks veel üks samm täitmaks president Junckeri püstitatud eesmärki luua „Euroopa, mis kaitseb“.

Transpordivolinik Violeta Bulc ütles: „Meie teedel kaotas eelmisel aastal elu 25 300 inimest ning väga paljud said vigastusi, mis mõjutavad nende igapäevast elu. Nende arvude taga on lood kannatustest ja valust. Liiklusohutus kuulub küll liikmesriikidega jagatud vastutusalasse, kuid leian, et EL saaks eurooplaste kaitseks teha palju rohkem. Komisjon tegeleb praegu mitme konkreetse meetme väljatöötamisega ja meil on kavas need lähinädalatel teatavaks teha. Eesmärk on selge: päästa meie teedel rohkem elusid!“

Ühe miljoni elaniku kohta oli surmaga lõppevaid liiklusõnnetusi keskmiselt 49, seega olid Euroopa teed 2017. aastal endiselt maailmas kõige ohutumad. Kõige paremad näitajad ELis olid 2017. aastal Rootsis (25 surmajuhtumit miljoni elaniku kohta), Ühendkuningriigis (27), Madalmaades (31) ja Taanis (32). Võrreldes 2016. aastaga suutsid liiklussurmade arvu kõige rohkem vähendada Eesti ja Sloveenia (vastavalt –32 % ja –20%).

Samuti kitsenes 2017. aastal kõnealuse näitaja puhul liikmesriikidevaheline lõhe ning vaid kahes liikmesriigis (Rumeenias ja Bulgaarias) oli surmade arv miljoni elaniku kohta üle 80.

Edasine tegevus

Võttes aluseks 2017. aasta märtsis liikmesriikide ministrite poolt vastu võetud liiklusohutuse deklaratsiooni, tegeleb komisjon uue liiklusohutuse raamistiku väljatöötamisega aastateks 2020–2030, sellele lisanduvad konkreetsed meetmed teede ohutumaks muutmiseks. Näiteks võidakse läbi vaadata Euroopas kehtivad sõidukite ohutusega seotud eeskirjad ja taristute turvalisuse tagamise kord ning teha algatus turvaliseks üleminekuks koostoimelisele, ühendatud ja autonoomsele liikuvusele.

Komisjonil on kavas esitada need meetmed 2018. aasta kevadel.

Lisateave

MEMO: 2017. aasta liiklusohutusstatistika: mis on numbrite taga?

Komisjoni liiklusohutusalane tegevus ja ELi liiklusohutusstatistika

ELi liiklusohutuse käsiraamat

 

Lisa

Liiklussurmade arv miljoni elaniku kohta

Riikide kaupa esitatud esialgsed andmed 2017. aasta kohta[2]

 

2010

2016

2017

2016-2017

2010-2017

Belgia

77

56

55

–3%

–26 %

Bulgaaria

105

99

96

–4 %

–12 %

Tšehhi Vabariik

77

58

54

–6 %

–28 %

Taani

46

37

32

–13 %

–28 %

Saksamaa

45

39

38

–1 %

–13 %

Eesti

59

54

36

–32 %

–39 %

Iirimaa

47

39

33

–15 %

–25 %

Kreeka

112

76

69

–10 %

–41 %

Hispaania

53

39

40

2 %

–25 %

Prantsusmaa

64

54

53

–1 %

–13 %

Horvaatia

99

73

80

8 %

–22 %

Itaalia

70

54

56

3 %

–18 %

Küpros

73

54

62

15 %

–12 %

Läti

103

80

70

–14 %

–38 %

Leedu

95

66

67

0 %

–36 %

Luksemburg

64

56

47

–13 %

–25 %

Ungari

74

62

64

3 %

–16 %

Malta

31

51

43

–17 %

46 %

Madalmaad

32

31

31

0 %

–1 %

Austria

66

50

47

–5 %

–25 %

Poola

102

80

75

–6 %

–28 %

Portugal

80

54

62

14 %

–31 %

Rumeenia

117

97

98

1 %

–19 %

Sloveenia

67

63

50

–20 %

–25 %

Slovakkia

65

51

57

12 %

–13 %

Soome

51

47

39

–18 %

–22 %

Rootsi

28

27

25

–6 %

–5 %

Ühendkuningriik

30

28

27

–5 %

–7 %

EL

63

50

49

–2 %

–20 %

 

[1] Rehabilitatsioon, tervishoid, materiaalne kahju jne.

[2] 2017. aasta näitajad põhinevad esialgsetel andmetel. Üksikute riikide lõplikes andmetes võib olla väikesi muudatusi.

IP/18/2761

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar