Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Trafiksikkerhed: Data viser forbedringer i 2017, men yderligere væsentlige fremskridt kræver fornyet indsats

Bruxelles, den 10. april 2018

Kommissionen har i dag offentliggjort den foreløbige statistik over trafiksikkerheden for 2017, som for andet år i træk viser et fald i antallet af trafikdræbte på ca. 2 %.

25 300 mennesker mistede livet på EU's veje i 2017, hvilket er 300 færre end i 2016 (-2 %) og 6 200 færre end i 2010 (-20 %). Selv om det er en opmuntrende udvikling, bliver det nu en stor udfordring at nå EU's mål om at halvere antallet af trafikdræbte mellem 2010 og 2020. Desuden skønnes det, at 135 000 mennesker derudover blev alvorligt kvæstet i trafikken sidste år. Heraf var en stor del bløde trafikanter, dvs. fodgængere, cyklister og motorcyklister. Ud over alle ofrene påvirker antallet af trafikdræbte og kvæstede også samfundet som helhed med anslåede samfundsøkonomiske omkostninger[1] på 120 mia. EUR om året. I lyset heraf bør alle aktører gøre en fornyet indsats for at gøre Europas veje mere sikre. Mens de nationale og lokale myndigheder står for størstedelen af den daglige indsats, f.eks. håndhævelse regler og oplysning, arbejder Kommissionen i øjeblikket på en række konkrete foranstaltninger med henblik på at gøre yderligere væsentlige fremskridt. Dette vil være endnu et skridt mod "et Europa, der beskytter" som foreslået af Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Kommissær med ansvar for transport, Violeta Bulc, udtaler: "25 300 mennesker mistede livet på vores veje sidste år, og mange flere fik skader, der har ændret deres liv. Bag disse tal gemmer der sig lige så mange historier om smerte og sorg. Ansvaret for trafiksikkerheden er fælles med medlemsstaterne, men jeg mener, at EU kan gøre mere for at beskytte sine borgere. Kommissionen arbejder i øjeblikket på en række konkrete foranstaltninger, som vi har planer om at annoncere i de kommende uger. Ambitionen er klar: at redde flere liv på vores veje".

Med et gennemsnit på 49 trafikdræbte pr. en million indbyggere forblev EU's veje langt de sikreste i verden i 2017. Inden for EU kunne Sverige (25 trafikdræbte pr. en mio. indbyggere), Det Forenede Kongerige (27), Nederlandene (31) og Danmark (32) oplyse de bedste tal i 2017. Sammenlignet med 2016 indberettede Estland og Slovenien de største fald i antallet af trafikdræbte med henholdsvis 32 og 20 %.

Desuden er der i 2017 sket en yderligere formindskelse af forskellen mellem medlemsstaterne, idet kun to medlemsstater har registreret en dødelighed på over 80 dræbte pr. en mio. indbyggere (Rumænien og Bulgarien).

Fremtidsudsigter

Med udgangspunkt i ministererklæringen om trafiksikkerhed fra marts 2017 arbejder Kommissionen i øjeblikket på en ny trafiksikkerhedsramme for 2020-2030 og en række konkrete foranstaltninger, som skal bidrage til at gøre vejene mere sikre. Det vil muligvis omfatte en revision af EU's regler om køretøjers sikkerhed og om forvaltningen af vejinfrastrukturens sikkerhed samt et initiativ med henblik på at sikre overgangen til samarbejdende, opkoblet og autonom mobilitet.

Kommissionen planlægger at forelægge disse foranstaltninger i foråret 2018.

Yderligere oplysninger

MEMO: Statistikker over trafiksikkerheden i 2017: Hvad ligger til grund for tallene?

Kommissionens arbejde vedrørende trafiksikkerhed og EU's trafiksikkerhedsstatistikker

Vejledning om trafiksikkerhed

 

Bilag

Trafikdræbte pr. en mio. indbyggere

Foreløbige landestatistikker for 2017[2]

 

2010

2016

2017

2016-2017

2010-2017

Belgien

77

56

55

-3 %

-26 %

Bulgarien

105

99

96

-4 %

-12 %

Tjekkiet

77

58

54

-6 %

-28 %

Danmark

46

37

32

-13 %

-28 %

Tyskland

45

39

38

-1 %

-13 %

Estland

59

54

36

-32 %

-39 %

Irland

47

39

33

-15 %

-25 %

Grækenland

112

76

69

-10 %

-41 %

Spanien

53

39

40

2 %

-25 %

Frankrig

64

54

53

-1 %

-13 %

Kroatien

99

73

80

8 %

-22 %

Italien

70

54

56

3 %

-18 %

Cypern

73

54

62

15 %

-12 %

Letland

103

80

70

-14 %

-38 %

Litauen

95

66

67

0 %

-36 %

Luxembourg

64

56

47

-13 %

-25 %

Ungarn

74

62

64

3 %

-16 %

Malta

31

51

43

-17 %

46 %

Nederlandene

32

31

31

0 %

-1 %

Østrig

66

50

47

-5 %

-25 %

Polen

102

80

75

-6 %

-28 %

Portugal

80

54

62

14 %

-31 %

Rumænien

117

97

98

1 %

-19 %

Slovenien

67

63

50

-20 %

-25 %

Slovakiet

65

51

57

12 %

-13 %

Finland

51

47

39

-18 %

-22 %

Sverige

28

27

25

-6 %

-5 %

Det Forenede Kongerige

30

28

27

-5 %

-7 %

EU

63

50

49

-2 %

-20 %

 

[1] Rehabilitering, sundhedspleje, materielle skader osv.

[2] Tallene for 2017 er foreløbige. Der kan forekomme mindre ændringer i de endelige tal for de enkelte lande.

IP/18/2761

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar