Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnost silničního provozu se v roce 2017 zlepšila, ale k dosažení skutečného pokroku bude třeba další úsilí

Brusel 10. dubna 2018

Podle předběžné statistiky bezpečnosti silničního provozu za rok 2017, kterou dnes zveřejnila Komise, došlo již druhý rok po sobě přibližně k 2% poklesu počtu smrtelných nehod.

V roce 2017 přišlo na silnicích v EU o život celkem 25 300 lidí, což je o 300 méně než v roce 2016 (-2 %) a o 6 200 méně než v roce 2010 (-20 %). I když je tento trend povzbudivý, dosáhnout cíle EU a snížit do roku 2020 počet úmrtí na silnicích o polovinu oproti roku 2010 nebude vůbec jednoduché. Navíc se odhaduje, že dalších více než 135 000 osob bylo v minulém roce vážně zraněno, a to včetně velkého počtu chodců, cyklistů a motocyklistů. Smrtelné dopravní nehody a zranění mají také vliv na společnost jako celek, přičemž se odhaduje, že související socioekonomické náklady[1] činí přibližně 120 miliard eur ročně. To vše si vyžádá další úsilí všech aktérů ke zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích. Většinu související každodenní činnosti (např. prosazování předpisů a zvyšování informovanosti) provádějí celostátní a místní orgány. Komise mezitím připravuje řadu konkrétních opatření, abychom v bezpečnosti silničního provozu dosáhli dalšího podstatného pokroku. Jednalo by se tak o další krok směrem k realizaci strategie „Evropa, která chrání“, jak ji nastínil předseda Evropské komise Juncker.

Eurokomisařka odpovědná za dopravu Violeta Bulcová k tomu uvedla: „V minulém roce přišlo na silnicích o život 25 300 lidí a mnoho dalších má po zranění trvalé následky. Za těmito čísly se však skrývá i obrovský zármutek a utrpení všech postižených. Za bezpečnost silničního provozu samozřejmě odpovídají jednotlivé členské státy, ale já jsem přesvědčena o tom, že EU může pro ochranu evropských občanů udělat více. Komise v současné době připravuje řadu konkrétních opatření, které chceme představit v nadcházejících týdnech. Cíl je jasný – snížit na našich silnicích počet smrtelných nehod.“

Evropské silnice byly i vloni zdaleka nejbezpečnějšími na světě, a to s průměrem 49 smrtelných úrazů na milion obyvatel. Nejlepších výsledků dosáhly v roce 2017 Švédsko (25 úmrtí na milion obyvatel), Spojené království (27), Nizozemsko (31) a Dánsko (32). Ve srovnání s rokem 2016 vykázaly největší pokles v počtu úmrtí Estonsko (-32 %) a Slovinsko (-20 %).

Kromě toho se v roce 2017 také snížily rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Pouze dva členské státy zaznamenaly míru úmrtnosti vyšší než 80 případů na milion obyvatel (Rumunsko a Bulharsko).

Výhled do budoucna

V návaznosti na ministerskou deklaraci o bezpečnosti silničního provozu z března 2017 Komise v současné době připravuje nový rámec bezpečnosti silničního provozu na období 2020–2030, a to spolu s řadou konkrétních opatření, která by měla bezpečnost na silnicích zvýšit. Tato opatření budou pravděpodobně zahrnovat revizi evropských předpisů týkajících se bezpečnosti vozidel a řízení bezpečnosti infrastruktury a také iniciativu pro bezpečný přechod na spolupracující, propojenou a autonomní mobilitu.

Komise by měla zmíněná opatření předložit na jaře letošního roku.

Další informace

ZPRÁVA: Statistika bezpečnosti silničního provozu za rok 2017: co tato čísla znamenají?

Činnost Komise a statistiky EU týkající se bezpečnosti silničního provozu

Příručka o bezpečnosti silničního provozu

 

Příloha

Počet úmrtí v důsledku dopravní nehody na milion obyvatel

Předběžné statistiky jednotlivých států za rok 2017 [2]

 

2010

2016

2017

2016–2017

2010–2017

Belgie

77

56

55

-3 %

-26 %

Bulharsko

105

99

96

-4 %

-12 %

Česká republika

77

58

54

-6 %

-28 %

Dánsko

46

37

32

-13 %

-28 %

Německo

45

39

38

-1 %

-13 %

Estonsko

59

54

36

-32 %

-39 %

Irsko

47

39

33

-15 %

-25 %

Řecko

112

76

69

-10 %

-41 %

Španělsko

53

39

40

2 %

-25 %

Francie

64

54

53

-1 %

-13 %

Chorvatsko

99

73

80

8 %

-22 %

Itálie

70

54

56

3 %

-18 %

Kypr

73

54

62

15 %

-12 %

Lotyšsko

103

80

70

-14 %

-38 %

Litva

95

66

67

0 %

-36 %

Lucembursko

64

56

47

-13 %

-25 %

Maďarsko

74

62

64

3 %

-16 %

Malta

31

51

43

-17 %

46 %

Nizozemsko

32

31

31

0 %

-1 %

Rakousko

66

50

47

-5 %

-25 %

Polsko

102

80

75

-6 %

-28 %

Portugalsko

80

54

62

14 %

-31 %

Rumunsko

117

97

98

1 %

-19 %

Slovinsko

67

63

50

-20 %

-25 %

Slovensko

65

51

57

12 %

-13 %

Finsko

51

47

39

-18 %

-22 %

Švédsko

28

27

25

-6 %

-5 %

Spojené království

30

28

27

-5 %

-7 %

EU

63

50

49

-2 %

-20 %

 

[1] Rehabilitace, zdravotní péče, hmotné škody apod.

[2] Statistiky za rok 2017 jsou založeny na předběžných údajích. Konečné údaje pro jednotlivé země se mohou mírně lišit.

IP/18/2761

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar