Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Пътна безопасност: Данните показват подобрения през 2017 г., но за постигането на допълнителен съществен напредък са нужни още усилия

Брюксел, 10 април 2018 r.

Публикуваните днес от Европейската комисия предварителни статистически данни за пътната безопасност за 2017 г. показват за втора поредна година намаляване с около 2 % на броя на смъртните случаи.

През 2017 г. 25 300 души са изгубили живота си по пътищата на ЕС — с 300 по-малко, отколкото през 2016 г. (-2 %), и с 6200 по-малко, отколкото през 2010 г. (-20 %). Въпреки че тази тенденция е обнадеждаваща, изглежда, че постигането на целта на ЕС за намаляване наполовина на смъртните случаи между 2010 и 2020 г. ще бъде много трудно. Освен това, според някои оценки, други 135 000 души са били сериозно ранени на пътя през миналата година, като голяма част от тях са уязвимите участници в движението: пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти. Смъртните случаи и нараняванията по пътищата засягат не само пострадалите, но и обществото като цяло, като социално-икономическите разходи възлизат на около[1] 120 милиарда евро годишно. Всичко това налага полагането на нови усилия от страна на всички действащи лица за повишаване безопасността по европейските пътища. И докато националните и местните власти се занимават с текущото прилагане на съответни действия, като например правоприлагане и повишаване на осведомеността, Комисията понастоящем работи по редица конкретни мерки, за да стимулира по-нататъшен напредък. Така ще бъде направена още една стъпка към постигането на предвидената от председателя Юнкер програма „Европа, която закриля“.

Виолета Булц, комисар на ЕС по въпросите на транспорта, заяви: „25 300 души са изгубили живота си по пътищата ни през миналата година и още много други са получили наранявания, променили техния живот. Зад тези цифри се крият толкова много скръб и болка. Пътната безопасност несъмнено е отговорност, която споделяме с държавите членки, но смятам, че ЕС може да направи повече за по-добра защита на европейските граждани. Комисията понастоящем работи по редица конкретни мерки, които възнамеряваме да представим през следващите седмици. Амбицията е ясна: да спасим живота на повече хора по пътищата ни.“

Със средно 49 смъртни случая по пътищата на един милион жители през 2017 г. европейските пътища продължават да бъдат най-безопасните в света. През 2017 г. в рамките на ЕС този брой е бил най-малък в Швеция (25 смъртни случая на един милион жители), Обединеното кралство (27), Нидерландия (31) и Дания (32). Най-голям спад на смъртните случаи в сравнение с 2016 г. е отчетен в Естония и Словения — съответно -32 % и -20 %.

Освен това през 2017 г. разминаванията между отделните държави членки са продължили да намаляват, като само две държави членки са отчели над 80 смъртни случая на един милион жители (Румъния и България).

Перспективи

Въз основа на Министерската декларация относно пътната безопасност от март 2017 г. Комисията работи понастоящем по нова рамка за пътна безопасност за периода 2020—2030 г., заедно с поредица от конкретни мерки, способстващи за по-безопасни пътища. Сред тях са преразглеждане на европейските правила за безопасност на превозните средства и за управление на безопасността на инфраструктурата и инициатива за безопасен преход към съвместно използвана, свързана и автономна мобилност.

Комисията планира да представи тези мерки през пролетта на 2018 г.

За повече информация

Информационна бележка: Статистически данни за пътната безопасност за 2017 г. — какво означават цифрите?

Работа на Комисията в областта на пътната безопасност и статистика за пътната безопасност в ЕС

Наръчник за пътна безопасност

 

Приложение

Смъртни случаи при ПТП на милион жители

Предварителна статистика за 2017 г. по държави [2]

 

2010 г.

2016 г.

2017 г.

2016—2017 г.

2010—2017 г.

Белгия

77

56

55

-3 %

-26 %

България

105

99

96

-4 %

-12 %

Чешка република

77

58

54

-6 %

-28 %

Дания

46

37

32

-13 %

-28 %

Германия

45

39

38

-1 %

-13 %

Естония

59

54

36

-32 %

-39 %

Ирландия

47

39

33

-15 %

-25 %

Гърция

112

76

69

-10 %

-41 %

Испания

53

39

40

2 %

-25 %

Франция

64

54

53

-1 %

-13 %

Хърватия

99

73

80

8 %

-22 %

Италия

70

54

56

3 %

-18 %

Кипър

73

54

62

15 %

-12 %

Латвия

103

80

70

-14 %

-38 %

Литва

95

66

67

0 %

-36 %

Люксембург

64

56

47

-13 %

-25 %

Унгария

74

62

64

3 %

-16 %

Малта

31

51

43

-17 %

46 %

Нидерландия

32

31

31

0 %

-1 %

Австрия

66

50

47

-5 %

-25 %

Полша

102

80

75

-6 %

-28 %

Португалия

80

54

62

14 %

-31 %

Румъния

117

97

98

1 %

-19 %

Словения

67

63

50

-20 %

-25 %

Словакия

65

51

57

12 %

-13 %

Финландия

51

47

39

-18 %

-22 %

Швеция

28

27

25

-6 %

-5 %

Обединено кралство

30

28

27

-5 %

-7 %

ЕС

63

50

49

-2 %

-20 %

 

[1] Рехабилитация, здравно обслужване, материални щети и пр.

[2] Стойностите за 2017 г. са въз основа на неокончателни данни. Възможни са незначителни промени в окончателните данни за отделни държави.

IP/18/2761

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar