Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea bancară: Primul raport privind progresele înregistrate în abordarea creditelor neperformante pentru sprijinirea agendei de reducere a riscurilor

Bruxelles, 18 ianuarie 2018

Comisia Europeană a salutat progresele înregistrate în abordarea creditelor neperformante din UE în contextul activităților care se desfășoară la nivel național și la nivelul UE pentru reducerea riscurilor rămase în unele părți ale sectorului bancar european.

În primul raport privind progresele înregistrate, elaborat după ce miniștrii de finanțe au convenit asupra Planului de acțiune privind reducerea creditelor neperformante, Comisia subliniază îmbunătățirea în continuare a ratelor creditelor neperformante și viitoarele măsuri menite să reducă și mai mult stocurile de credite neperformante.

Reducerea creditelor neperformante este importantă pentru buna funcționare a uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, precum și pentru stabilitatea și integrarea sistemului financiar din UE. Este esențial să se ia măsuri pentru reducerea nivelului ridicat al stocurilor de credite neperformante și pentru prevenirea eventualei acumulări a acestor stocuri în viitor, astfel încât să se asigure îmbunătățirea și consolidarea creșterii economice în Europa. Pentru a obține finanțare, gospodăriile și întreprinderile depind de soliditatea și rezistența la crize a sectorului financiar. Deși băncile individuale și statele membre sunt principalii responsabili cu reducerea stocurilor de credite neperformante, acest proces are în mod evident o dimensiune europeană, având în vedere efectele potențiale de contagiune asupra economiei UE în ansamblul său.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Reducerea nivelului de credite neperformante este esențială pentru diminuarea riscurilor în sectorul bancar și pentru finalizarea uniunii bancare. Eforturile concertate ale băncilor, autorităților de supraveghere, statelor membre și Comisiei au produs deja rezultate, dar trebuie să continuăm aceste eforturi pentru a reduce și mai mult nivelurile creditelor neperformante. Vrem ca băncile din toate țările UE să își recâștige capacitatea deplină de a acorda împrumuturi întreprinderilor și gospodăriilor, prevenind în același timp acumularea de noi credite neperformante.”

Constatări principale

Primul raport privind progresele înregistrate, prezentat astăzi sub forma unei comunicări și a unui document de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei, subliniază evoluțiile recente în ceea ce privește creditele neperformante atât la nivelul UE în ansamblu, cât și la nivelul fiecărui stat membru. Acesta arată că tendința pozitivă de scădere a ratelor creditelor neperformante și de creștere a ratelor de acoperire s-a consolidat și a continuat în a doua jumătate a anului 2017.

În plus:

  • Ratele creditelor neperformante sunt în scădere în aproape toate statele membre, deși situația diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Rata totală a creditelor neperformante în UE a scăzut la 4,6 % (în al doilea trimestru din 2017), o scădere cu aproape un punct procentual pe an și cu o treime față de nivelul înregistrat în al patrulea trimestru din 2014.

  • Conform datelor disponibile, reducerea riscurilor își face simțită prezența în sistemul bancar european și va sprijini progresele în vederea finalizării uniunii bancare, care se vor concretiza prin reducerea riscurilor, în paralel cu partajarea acestora.

  • Raportul arată, de asemenea, că UE este pe drumul cel bun în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului de acțiune al Consiliului.

În primăvară, Comisia va propune un pachet cuprinzător de măsuri menite să reducă nivelul existent al creditelor neperformante și să prevină acumularea de credite neperformante în viitor. Pachetul se va concentra pe patru domenii: (i) acțiuni de supraveghere, (ii) reforma cadrelor de restructurare, insolvență și recuperare a datoriilor, (iii) dezvoltarea de piețe secundare pentru activele neperformante și (iv) sprijinirea restructurării sistemului bancar. În aceste domenii ar trebui să fie luate măsuri la nivel național și, dacă este cazul, la nivelul Uniunii.

De asemenea, Comisia invită statele membre și Parlamentul European să ajungă rapid la un acord în ceea ce privește propunerea Comisiei privind insolvența întreprinderilor. Această măsură, care a fost propusă în noiembrie 2016, ar ajuta întreprinderile care se confruntă cu dificultăți financiare să își restructureze din timp activitatea pentru a preveni falimentul și ar îmbunătăți astfel eficiența procedurilor de insolvență în UE.

Context

Având în vedere că unul dintre principalele riscuri generate de problemele nesoluționate din sistemul bancar european îl reprezintă creditele neperformante, Comisia a propus, în octombrie 2017, să acorde măsurilor de reducere a creditelor neperformante un rol mai proeminent în cadrul procesului de finalizare a uniunii bancare, urmărind, în paralel, partajarea și reducerea riscurilor. Această propunere a fost salutată în cadrul discuțiilor cu Parlamentul European și cu Consiliul din ultimele luni.

Deși rata medie a creditelor neperformante a scăzut cu o treime față de nivelul din 2014 și prezintă o tendință de scădere constantă, stocurile încă ridicate de credite neperformante pot afecta creșterea economică a țărilor afectate, întrucât acestea reduc rentabilitatea și capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi gospodăriilor și întreprinderilor. Responsabilitatea principală pentru reducerea ratelor ridicate ale creditelor neperformante revine băncilor afectate și statelor membre. Cu toate acestea, în cadrul unei uniuni monetare în care economiile țărilor membre sunt interconectate și pot produce efecte colaterale, este clar că reducerea ratelor actuale ale creditelor neperformante este în interesul UE. Comisia a abordat în mod constant această problemă cu țările în cauză în contextul semestrului european - ciclul de coordonare a politicilor economice la nivelul UE.

În iulie 2017, Consiliul a adoptat „Planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante în Europa”. Acest plan de acțiune face apel la diverse instituții — inclusiv Comisia — să ia măsurile adecvate pentru a răspunde mai bine provocărilor legate de ratele creditelor neperformante în Europa. Consiliul a convenit să analizeze evoluția creditelor neperformante în Uniune pe baza unui raport al Comisiei. Prin urmare, Comisia a anunțat, în Comunicarea sa privind finalizarea uniunii bancare din 11 octombrie 2017, că va lucra la un pachet cuprinzător privind abordarea creditelor neperformante în Europa. În plus, pachetul privind uniunea economică și monetară, prezentat de Comisie la 6 decembrie 2017, cuprinde o foaie de parcurs și propuneri concrete pentru aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei.

Informații suplimentare:

Notă de informare

Fișă informativă

Document de lucru al serviciilor Comisiei și comunicare

IP/18/266

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar