Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia ia măsuri suplimentare pentru o mai bună protecție a lucrătorilor împotriva agenților chimici cancerigeni*

Bruxelles, 5 aprilie 2018

Astăzi, Comisia Europeană face un nou pas important pentru protejarea lucrătorilor din Uniunea Europeană împotriva cancerului și a altor probleme de sănătate legate de locul de muncă.

Comisia propune limitarea expunerii la cinci substanțe cancerigene, în plus față de cele 21 de substanțe deja reglementate sau propuse pentru limitarea expunerii. Estimările arată că propunerea de astăzi ar îmbunătăți condițiile de muncă pentru mai mult de 1 000 000 de lucrători și ar preveni peste 22 000 de cazuri de boli profesionale în UE.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Astăzi, Comisia a luat încă o măsură importantă în direcția combaterii cancerului și a altor probleme de sănătate la locul de muncă. Propunem limitarea expunerii lucrătorilor la alte cinci substanțe chimice cancerigene. Această măsură va îmbunătăți protecția celor peste 1 milion de lucrători din Europa și va contribui la crearea unor condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase, care reprezintă un principiu esențial al Pilonului european al drepturilor sociale.”

Comisia propune introducerea în Directiva privind agenții cancerigeni și mutageni a unor noi valori-limită de expunere pentru cinci substanțe chimice. Aceste valori-limită reprezintă concentrația maximă a prezenței unui agent chimic cancerigen în aerul de la locul de muncă. Au fost selectați următorii cinci agenți cancerigeni cu mare relevanță pentru protecția lucrătorilor:

  • cadmiul și compușii săi anorganici;

  • beriliul și compușii săi anorganici;

  • acidul arsenic și sărurile acestuia, precum și compușii anorganici de arsen;

  • formaldehida;

  • 4,4'-metilen-bis(2-cloranilina) (MOCA).

Primii trei agenți cancerigeni enumerați mai sus sunt utilizați pe scară largă în sectoare precum producția și rafinarea cadmiului, fabricarea de baterii nichel-cadmiu, bordajul mecanic, topirea zincului și a cuprului, turnătorii, fabricarea sticlei, laboratoare, produse electronice, produse chimice, construcții, sănătate, materiale plastice și reciclare.

Instituirea unor măsuri eficace pentru prevenirea expunerii la concentrații mari ale celor cinci substanțe și grupe de substanțe în cauză va avea un impact pozitiv, mult mai amplu decât prevenirea cancerului. Introducerea acestor valori-limită de expunere nu numai că va determina scăderea numărului de cazuri de cancer profesional, dar va limita, de asemenea, alte probleme de sănătate importante cauzate de substanțe cancerigene și mutagene. De exemplu, expunerea la beriliu, în plus față de cancerul pulmonar, provoacă și berilioza, care este o boală cronică incurabilă.

Valorile-limită la nivel european promovează, printre altele, coerența, prin contribuția la o serie de „condiții de concurență echitabile” pentru toate societățile și un obiectiv comun și clar pentru angajatori, lucrători și autoritățile care asigură respectarea legislației. Prin urmare, propunerea conduce la un sistem mai eficient de protecție a sănătății lucrătorilor și la îmbunătățirea echității în cadrul pieței unice.

Propunerea se bazează pe dovezi științifice și survine în urma unor discuții ample cu părți interesate relevante, în special angajatori, lucrători și reprezentanți ai statelor membre.

 

Context

Actuala Comisie este hotărâtă să consolideze în continuare dreptul lucrătorilor la un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității la locul de muncă. Pilonul european al drepturilor sociale, care a fost proclamat în comun de Parlamentul European, de Consiliu și de Comisie cu ocazia Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg în noiembrie 2017, recunoaște faptul că dreptul lucrătorilor la un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat este esențial pentru convergența către condiții mai bune de viață și de muncă în UE. Protecția sănătății lucrătorilor, prin reducerea continuă a expunerilor la substanțe cancerigene și mutagene la locul de muncă, constituie o acțiune concretă întreprinsă de Comisia Juncker pentru a satisface această prioritate.

Potrivit datelor disponibile, cancerul este prima cauză de mortalitate profesională. 52 % din decesele profesionale anuale sunt provocate de cancer. Prin comparație, 24 % din decesele anuale sunt provocate de bolile circulatorii și 2 % de vătămări. Expunerea la anumiți agenți chimici de la locul de muncă poate cauza cancer. În timp ce cancerul este o boală complexă, iar unii factori cauzali sunt greu de identificat, este clar că apariția cazurilor de cancer cauzate de expunerea la substanțe chimice la locul de muncă poate fi prevenită prin reducerea sau eliminarea acestor expuneri.

Pentru a se asigura că lucrătorii sunt protejați împotriva unor astfel de riscuri, UE a adoptat, în 2004, Directiva 2004/37/CE privind agenții cancerigeni și mutageni (DCM). Această directivă stabilește măsurile care trebuie luate pentru a elimina sau pentru a limita expunerea la agenți chimici cancerigeni și mutageni, contribuindu-se astfel la prevenirea cancerului profesional și a bolilor asociate.

Cunoștințele științifice cu privire la substanțele chimice cancerigene sau mutagene sunt în continuă evoluție, iar progresul tehnologic permite îmbunătățiri în ceea ce privește protecția lucrătorilor. Pentru a se asigura că mecanismele de protecție a lucrătorilor stabilite în DCM sunt cât mai eficace posibil și măsurile preventive actualizate sunt puse în aplicare în toate statele membre, Directiva trebuie să fie revizuită periodic. Din acest motiv, Comisia a sprijinit un proces continuu de actualizare a DCM pentru a ține pasul cu noile evoluții științifice și tehnice, ținând seama de opiniile partenerilor sociali și ale statelor membre.

Două modificări legislative ale DCM propuse de Comisie în mai 2016 și ianuarie 2017 au identificat valori-limită pentru 21 de agenți cancerigeni. Colegiuitorii au adoptat la sfârșitul anului 2017 prima modificare, sub forma Directivei (UE) 2017/2398. A doua propunere de modificare legislativă este în prezent discutată de către legiuitori. Aproximativ 21 de milioane de lucrători din UE sunt expuși la cel puțin unul dintre agenții chimici incluși în cele trei propuneri legislative de modificare.

 

Informații suplimentare

MEMO: Comisia monitorizează protecția lucrătorilor împotriva substanțelor chimice cancerigene: întrebări frecvente privind a treia revizuire a Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni

Știre pe site-ul DG Ocuparea Forței de Muncă

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Facebook și pe Twitter

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea al Comisiei Europene.

 

* Actualizat la 5 aprilie 2018, 18:30 CET

 

IP/18/2662

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar