Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Labāki nosacījumi patērētājiem: lētāki eiro pārvedumi visā ES un taisnīgāka valūtas konvertēšana

Briselē, 2018. gada 28. martā

Eiropas Komisija šodien piedāvā padarīt pārrobežu maksājumus eiro lētākus visā ES. Saskaņā ar šībrīža noteikumiem eirozonas iedzīvotājiem vai uzņēmumiem nav atšķirības, vai darījumi eiro tiek veikti savā valstī vai ar citu eirozonas valsti.

Šodienas priekšlikuma mērķis ir attiecināt šo priekšrocību uz cilvēkiem un uzņēmumiem no valstīm, kas nav eirozonā. Šādā veidā visi patērētāji un uzņēmumi varēs pilnībā izmantot vienotā tirgus priekšrocības, kad nauda tiks sūtīta uz ārzemēm vai kad ārzemēs tiks izņemta skaidra nauda vai veikts maksājums. Visiem pārrobežu maksājumiem eiro ES iekšienē tiks noteikta vienāda maksa — maza vai nekāda maksa — tāpat kā iekšzemes maksājumiem valsts valūtā. Turklāt Komisija šodien ierosina palielināt valūtas konvertēšanas pakalpojumu pārredzamību un konkurenci, kad patērētāji pērk preces vai pakalpojumus valūtā, kas atšķiras no viņu izmantotās valūtas.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja: “Ar šodienas priekšlikumu mēs iedzīvotājiem un uzņēmumiem no valstīm, kas nav eirozonā, sniedzam tādas pašas iespējas kā eirozonas valstu iedzīvotājiem, kad pārrobežu maksājumi tiek veikti eiro. Visi eiropieši varēs veikt pārrobežu naudas pārvedumus eiro valūtā ar tādām pašām izmaksām, kādas būtu iekšzemes pārvedumiem. Ar šo priekšlikumu tiks pieprasīta pilnīga valūtas konvertēšanas pārredzamība, kad patērētāji maksā ar karti valstī, kurā tiek izmantota cita valūta.”

Patērētājiem un uzņēmumiem eirozonā jau tiek noteiktas ļoti mazas maksas par pārrobežu maksājumiem eiro, pateicoties pārrobežu maksājumu regulas ieviešanai 2001. gadā. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem eirozonas iedzīvotājiem vai uzņēmumiem nav atšķirības, vai darījumi eiro tiek veikti savā valstī vai ar citu eirozonas valsti. Šodienas priekšlikuma mērķis ir minēto priekšrocību piedāvāt arī iedzīvotājiem un uzņēmumiem no valstīm, kas nav eirozonā, tādējādi ES iekšienē izbeidzot pārrobežu darījumus eiro ar augstām izmaksām.

Šis ierosinājums paredz, ka maksas, ko piemēro pārrobežu maksājumiem eiro, ir tādas pašas kā tās, ko iekasē par līdzvērtīgiem iekšzemes maksājumiem vietējā valūtā. Šādi maksas tiks samazinātas līdz dažiem eiro vai pat centiem. Piemēram, pārrobežu kredīta pārvedums eiro (EUR) no Bulgārijas maksās tikpat, cik maksā iekšzemes kredīta pārvedums Bulgārijas levās (BGN). Tās ir ievērojamas izmaiņas, jo dažās valstīs, kas nav eirozonas dalībnieces, maksa par vienkāršu kredīta pārvedumu var būt pārmērīgi augsta (līdz pat EUR 24 par EUR 10 pārvedumu). Šobrīd augstās maksas ir šķērslis vienotajam tirgum, jo tās ierobežo mājsaimniecību (preču un pakalpojumu iegādi citā valūtas zonā) un uzņēmumu, jo īpaši MVU, pārrobežu darbības. Tas rada ievērojamu atšķirību starp eirozonas iedzīvotājiem, kuri izmanto vienotās valūtas sniegtās priekšrocības, un tādas valsts, kas nav eirozonā, iedzīvotājiem, kuriem lēti darījumi ir pieejami tikai savā valstī.

Ar šodienas priekšlikumu tiks palielināta tādu maksājumu pārredzamība, kuros tiek izmantotas dažādas Savienības valstu valūtas. Patlaban patērētāji parasti netiek informēti vai nezina par valūtas konvertēšanas darījumu izmaksām. Tāpēc ar šo priekšlikumu tiks noteikts, ka patērētājiem jābūt pilnībā informētiem par valūtas konvertēšanas izmaksām, pirms viņi veic šādu maksājumu (piemēram, izņem skaidru naudu no bankomāta vai maksā ar karti tirdzniecības vietā vai tiešsaistē). Tas nozīmē, ka viņi varēs salīdzināt dažādu konvertēšanas variantu izmaksas un izdarīt apzinātu izvēli. Jaunākie konstatējumi liecina, ka patērētāji ir sūdzējušies par dinamisko valūtas konvērtēšanu, proti, par maksājumiem ārzemēs patērētāja mītnes valsts valūtā, un ir pieprasījuši to aizliegt pēc secinājumiem, ka vairumā aplūkoto gadījumu patērētāji bijuši zaudētāju lomā. Tā kā nav pieejama informācija labākās izvēles izdarīšanai, patērētāji bieži vien nepamatoti maksā augstāku maksu par valūtas konvertēšanu. Eiropas Banku iestādei tiks uzdots izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu, kas vajadzīgs šādas uzlabotas pārredzamības īstenošanai.

Tiesību akta priekšlikums tagad tiks iesniegts pieņemšanai Eiropas Parlamentā un Padomē.

Priekšvēsture

Priekšsēdētāja Junkera vadītās Komisijas svarīga prioritāte ir dziļāka un taisnīgāka vienotā tirgus veidošana, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties un preces, pakalpojumi un kapitāls – brīvi apritēt šajā ekonomikā, kuras iekšzemes kopprodukts ik gadus ir 15 triljoni eiro. Vienotā tirgus mērķis arī ir gādāt, lai patērētājiem būtu pieejamas labākas preces un zemākas cenas, pateicoties lielākai konkurencei. Eiropas Komisija jau ir veikusi daudzus pasākumus, lai atbalstītu un aizsargātu Eiropas patērētājus saistībā ar finanšu pakalpojumiem: ar Maksājumu kontu direktīvu visiem ES iedzīvotājiem ir piešķirtas tiesības uz bankas kontu ar pamatfunkcijām, ar Maksājumu pakalpojumu direktīvu ir ievērojami palielināta maksājumu drošība, un Komisijas ierosinātā Viseiropas privāto pensiju (PEPP) regula nodrošinās plašākas izvēles iespējas pensijas uzkrājumu veidošanā. Eiropas Komisija 2017. gada martā publicēja rīcības plānu, kurā izklāstīja stratēģiju, kā stiprināt ES vienoto tirgu patērētāju finanšu pakalpojumu jomā. Komisija, palielinot pārredzamību un samazinot maksu par pārrobežu darījumiem, tagad izpilda minētā rīcības plāna pirmos divus punktus: pārrobežu maksājumi ir svarīgs ES ekonomikas integrācijas jautājums. Tiem ir svarīga loma ES iedzīvotāju un uzņēmumu tuvināšanā. Ierobežojumi un pārmērīgas izmaksas ietekmē pārrobežu maksājumus un kavē vienotā tirgus pabeigšanu.

Lai sagatavotu šos Regulas 924/2009 grozījumus, Komisija no 2017. gada jūlija līdz oktobrim rīkoja sabiedrisko apspriešanu, kurā tika apkopoti ieinteresēto personu viedokļi par to, kā vislabāk sasniegt mērķi samazināt pārrobežu maksājumu izmaksas ES. Sabiedriskajā apspriešanā maksājumu pakalpojumu lietotāji (patērētāji un uzņēmumi) ierosināja samazināt augsto cenu, ko tie maksā par pārrobežu darījumiem, kā arī novērst nepārredzamību saistībā ar tiem noteiktajām maksām. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji galvenokārt norādīja uz atšķirību starp maksājumiem eiro, kuriem izmanto vienkāršotu apstrādes procesu (t. i., automātiska apstrāde bez manuālas iejaukšanās), un maksājumiem citās valūtās, kas ir daudz neefektīvāki un ar augstākām izmaksām.

Plašāka informācija

Informatīvais paziņojums

Faktu lapa

Priekšlikuma teksts:

Vispārīga informācija par pārrobežu maksājumiem

IP/18/2423

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar